Cyprus - užitočné internetové stránky

Pracovné portály

Portál verejných služieb zamestnanosti - www.mlsi.gov.cy/dl 
Európsky portál pre pracovnú mobilitu - ec.europa.eu/eures 
Cyperský portál EURES-u - www.eures.gov.cy  
Portál s pracovnými ponukami - www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

Stránky vládnych a úradných inštitúcií

Cyperský vládny portál - www.cyprus.gov.cy 
Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia - www.mlsi.gov.cy 
Úrad pre pracovné vzťahy - www.mlsi.gov.cy/dlr 
Úrad pre sociálne zabezpečenie - www.mlsi.gov.cy/sid 
Ministerstvo pre komunikáciu a prácu - www.mcw.gov.cy 
Ministerstvo zahraničných vecí - www.mfa.gov.cy 
Ministerstvo vzdelávania a kultúry - www.moec.gov.cy
Ministerstvo zdravotníctva - www.moh.gov.cy 
Ministerstvo financií - www.mof.gov.cy

Ekonomika, obchod a podnikanie

Cyperská obchodná komora - www.ccci.org.cy

Všeobecné informácie

Tlačové a informačné centrum - www.moi.gov.cy 
Cyperská turistická organizácia - www.visitcyprus.com
Žlté stránky - www.cytayellowpages.com.cy
Cyperský informáčný portál - www.cyprusnet.com