Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ)

Finančné príspevky cez mobilitné projekty Tvoje prvé pracovné miesto/ EURES (YFEJ)

Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ), všeobecný program  EÚ              

Tvoje prvé pracovné miesto EURES  je program pracovnej mobility Európskej únie určené na pomoc občanom EÚ pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande, ako aj na pomoc zamestnávateľom pri hľadaní kvalifikovanej pracovnej sily. Ich cieľom je spojiť uchádzačov o zamestnanie s vhodnými platenými pracovnými ponukami v celej Európe. Viac informácií ako využiť finančné príspevky v rámci jednotlivých programov získate na tejto stránke:

Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ)


Okrem týchto programov, pomocou ktorých môžete ísť pracovať do ktorejkoľvek krajiny EÚ, je možné využiť projekt pripravený špeciálne s NEMECKOM:                                                                

Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ) Nemecko 

  • Ste vo veku 18 – 35 rokov (projekt YFEJ) Ste občanom členského štátu EÚ?
  • Máte riadny pobyt v členskom štáte EÚ?
  • Máte záujem nájsť si  prácu, stáž, alebo  odbornú prípravu v Nemecku?
  • Ste ochotný presťahovať sa do Nemecka za prácou, stážou alebo odbornou  učňovskou prípravou?  

Pomocou týchto projektov  si môžete nájsť prácu, stáž alebo odbornú učňovskú prípravu v Nemecku a zároveň získať finančnú podporu na

  • Prípravný jazykový kurz alebo jazykový kurz počas zamestnania v Nemecku,
  • Cestovné náklady pri vycestovaní na pracovný pohovor do zahraničia,
  • Náklady spojené s presťahovaním sa do Nemecka,
  • Náklady na uznanie kvalifikácie a dokladov o vzdelaní,
  • Dodatočné cestovné náklady pre znevýhodnené skupiny. 

Všetci záujemcovia o projekt YFEJ Nemecko sa musia obrátiť na nemecké virtuálne uvítacie centrum.  

Virtuelles Welcome Center
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
  

Tel:  +49 228 713 1313
Fax: +49 228 713 1111
  

E-mail: [email protected]  

Web: Virtuelles Welcome Center - www.arbeitsagentur.de

 

Bližšie informácie nájdete v príručke: