Mechanik sanitárnych, vykurovacích a klimatizačných zariadení

 

EURES. Bundes Agentur für Arbeit

Získaj kvalifikáciu v Nemecku

 

                                                Mechanik sanitárnych, vykurovacích a klimatizačných zariadení

Bundesagentur für Arbeit – Zentrale Auslands – und Fachvermittlung  (Centrála pre sprostredkovanie práce pre zahraničné kvalifikované pracovné sily)  v spolupráci so svojimi partnermi  hľadajú záujemcov, ktorí by mali záujem sa v Nemecku špecializovať na povolanie mechanik sanitárnych, vykurovacích a klimatizačných zariadení (m/ž).

Po absolvovaní vzdelávanie je účastník kvalifikovaný na inštaláciu zabezpečovacích systémov vody a vzduchu, montáž umývadiel, sprchovacích kabín, záchodov a iných sanitárnych zariadení a pripájajú ich. Okrem iného inštalujú zariadenia na využitie dažďovej a úžitkovej vody. Montujú kúrenárske systémy, stavajú kúrenárske kotle a zavádzajú ich do prevádzky. Pri ich činnostiach opracovávajú rúry, plechy a profile z kovu alebo umelej hmoty strojmi alebo ručne. K tomu montujú energeticky výhodné a ekológiu chrániace systémy ako napr. solárne zariadenia, tepelné pumpy a zariadenia na pelety do budov. Po montáži skúšajú, či zariadenie bezporuchovo funguje a je optimálne nastavené. Inštalujú manažérske systémy budov ako napr. Smart-Home-Systémy a používajú špecifickú software k zariadeniam. Radia zákazníkom, napríklad o sieťovej systémovej technike a uvádzajú ich do obsluhy zariadení a systémov.

Dĺžka štúdia je skrátená na 30 mesiacov.

 

Kto sa môže zapojiť do projektu?

 

Uchádzať sa môžu osoby …

 

ü  vo veku medzi 25 a 35 rokov,

ü  so štátnym občianstvo jedného z členských štátov Európskej Únie,

ü  s ukončeným vzdelaním druhého stupňa

ü  bez záznamov v trestnom registri,

ü  motivované vyučiť sa a pracovať v Nemecku,

ü  pripravené absolvovať náročnú 30 mesiacov trvajúcu výuku povolania mechanika sanitárnych, vykurovacích a klimatizačných zariadení(m/ž/i),

ü  s pracovnými skúsenosťami v oblasti mechanik zariadení alebo podobnej technickej oblasti, 

ü  ochotné intenzívne sa učiť nemčinu,

ü  so znalosťami nemeckého alebo anglického jazyka,

ü  spĺňajúce formálne predpoklady pre získanie podpory prostredníctvom úradu práce.

 

Priebeh projektu?

 

Ø  Prijímacie pohovory v Nemecku /26.6.- 28.6.2019/

-          možnosť získania prísľubu na zamestnanie od jedného z prítomných zamestnávateľov

-          možnosť získania príspevku k cestovným nákladom YfEj

Ø  Jazykový kurz v domovskej krajine po úroveň A2 / 1.7.- 30.8.2019/

-          Náklady na jazykový kurz až do výšky 2000,-€ financuje YfEj. Po ukončení kurzu nemčiny a letnej prestávke nasleduje sťahovanie sa do Nemecka. Projekt YfEj poskytuje príspevok do výšky 1040,-€ za týmto účelom.

Ø  Prípravný kurz a zamestnanie sa ako pomocný pracovník /2.9.2019 – 28.2.2020/

-          V tejto fáze účastník programu absolvuje jazykový kurz po úroveň B1.Zároveň je účastník projektu zamestnaný ako pomocný pracovník u zamestnávateľa za čo mu prináleží mzda cca do výšky 2000,-€ brutto. ( v pomere 50:50 ) Uchádzač takto dostáva možnosť spoznať a venovať sa intenzívnej výuke povolania i jazyka.

Ø  Absolvovanie čiastkových kvalifikačných opatrení vo vzdel. organizácii /2.3.– 30.8.2020/

-          Základné vzdelanie mechanik zariadení

-          Jazykový tréning po úroveň B2

-          Tréning L&W v Nemecku

-          Aj počas tejto fázy sa účastník vzdeláva a vykonáva prácu pomocného pracovníka, za čo mu prináleží mzda cca do výšky 2000,-€ brutto

Ø  Výuka – návšteva odbornej školy  /1.9.2020 -28.2.2023/

Počas výuky dostávajú účastníci úplnú mzdu pomocného pracovníka a inú pomoc (tréning, doučovanie, príprava na skúšky, zdokonaľovanie nemčiny).

Po úspešnom absolvovaní priebežnej skúšky získajú účastníci od nemeckej pracovnej správy prémiu vo výške 1.000,- EUR. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získajú ďalších 1.500,- EUR a budú zamestnaní ako kvalifikované pracovné sily.

 

Výhody pre účastníkov kurzu

ü  Financovanie kurzov nemeckého jazyka v domácej krajine i v Nemecku.

 

ü  Účastníci spoznajú už na začiatku projektu ich budúcich zamestnávateľov.

 

ü  Od polovice septembra 2019 dostanú zamestnaneckú pracovnú zmluvu ako pomocná pracovná sila v oblasti mechanika zariadení.

 

ü  Projekt ponúka možnosť absolvovať výuku a dostávať pri tom plnú mzdu pomocného pracovníka (cca 2.000,- EUR brutto).

 

ü  Účastníci sú intenzívne sprevádzaní a podporovaní na celej dlhej ceste až po ukončenie odbornej výuky.

 

ü  Zamestnávatelia ponúkajú možnosť ubytovania pre účastníkov (hradí účastník)

 

ü  Po úspešnom absolvovaní priebežnej a záverečnej skúšky získajú účastníci prémie v celkovej výške 2.500,- EUR.

V prípade záujmu zašlite Váš životopis v nemeckom jazyku alebo v anglickom jazyku na e-mailovú adresu: [email protected]