Štúdium v Nemecku

 EURES Európske služby zamestnanosti                                                                            Bundes Agentur für Arbeit

Štúdium v odbore odborný ošetrovateľ/ka

 

V Nemecku je čím ďalej tým viac starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc a opateru. Avšak je tu veľký nedostatok vzdelaných ošetrovateľov.

V úzkej spolupráci uskutočňujú Centrála zahraničnej a odbornej sprostredkovateľne Spolkovej agentúry práce (štátna správa práce) a regionálne agentúry so zahraničnými úradmi práce spoločný medzinárodný projekt kvalifikácie: po Európe sa hľadajú záujemcovia, ktorí sa chcú kvalifikovať/vzdelať v Nemecku na odborného/ú ošetrovateľa/ku so zreteľom na ošetrovanie seniorov.

 

Kto sa môže uchádzať o účasť na projekte?

Uchádzať sa môžu osoby, ktoré …

 • sú približne vo veku medzi 23 a 45 rokov,

 • majú štátne občianstvo jedného z členských štátov Európskej Únie,

 •  majú ukončené stredoškolské vzdelanie alebo maturitou,

 •  vlastnia výpis z registra trestov bez záznamov,

 •  sú motivované sa vyučiť povolaniu odborného ošetrovateľa a pracovať v Nemecku,

 •  chcú absolvovať štyri roky náročného vzdelania najprv na ošetrovateľského/ú pomocníka/čku a potom na odborného/ú ošetrovateľa/ku, 

 •  už majú prvé skúsenosti v oblasti ošetrovania starších ľudí a /alebo môžu preukázať veľkú motiváciu na vykonávanie tohto povolania,

 •  sú ochotné intenzívne sa učiť nemčinu,

 •  už majú znalosti nemeckého jazyka alebo iného cudzieho jazyka,

 •  spĺňajúce formálne predpoklady pre získanie podpory prostredníctvom úradu práce.

  

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku. V prípade záujmu zašlite Váš životopis v nemeckom jazyku alebo v anglickom jazyku na e-mailovú adresu: [email protected]

 

Štúdium v Nemecku v odbore:

  

 • kuchár/ka
 • recepčný/recepčná
 • hoteliér/ka
 • odborný personál reštaurácie

 

Požiadavky:

 • 18 - 35 rokov

 • stredoškolské vzdelanie /poprípade aj neukončené stredoškolské vzdelanie/

 • znalosť nemeckého alebo anglického jazyka

 • chcieť sa učiť  nemecký jazyk

 

Štruktúra programu:

 • intenzívny jazykový kurz nemčiny na Slovensku /apríl – jún 2019/

 • praktikum a jazykový kurz v Nemecku /júl – august 2019/

 • trojročné duálne vzdelávanie /začiatok 01.09.2019/

 • odborná prax v 4* a 5* hoteloch v Binz /ostseeinsel Rügen/

 

Čo hradí program:

 • intenzívny jazykový kurz nemčiny

 • mzda 880 EUR/brutto/mesačne počas duálneho vzdelávania

   

V prípade záujmu zašlite Váš životopis v nemeckom jazyku alebo v anglickom jazyku

 na e-mailovú adresu: [email protected]