Finančné príspevky pre uchádzačov o prácu v Nemecku


Bundes Agentur für Arbeit

Ak je Vašou cieľovou destináciou pri hľadaní zamestnania, stáže alebo učňovskej prípravy Nemecko, neprehliadnite informácie o finančných príspevkoch na podporu pracovnej mobility YFEJ a Reactivate.

Kontaktujte čo najskôr nemecké Virtuálne uvítacie centrum, ktoré spracuje Váš záujem (o hľadanie práce, jazykový kurz, uznanie kvalifikácie atď.) komplexne s ohľadom na finančné príspevky, ktoré sú pre vás aktuálne.

Dôležité! O finančnú podporu nie je možné žiadať spätne, preto kontaktujte Virtuálne uvítacie centrum vopred čo možno najskôr.

Neváhajte sa obrátiť na centrum aj v prípade, ak ste si prácu našli sami, avšak by ste sa potrebovali napríklad zdokonaliť v cudzom jazyku alebo vám vznikli náklady spojené s uznaním vašej kvalifikácie/vzdelania a presťahovaním sa za prácou.


Podrobné informácie
o podpore si prečítajte v priložených príručkách: