Finančné príspevky cez mobilitné projekty Tvoje prvé pracovné miesto a Reactivate

Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ), Reactivate - všeobecné programy EÚ              

Tvoje prvé pracovné miesto EURES  a Reactivate sú programy pracovnej mobility Európskej únie určené na pomoc občanom EÚ pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ, Nórsku alebo na Islande, ako aj na pomoc zamestnávateľom pri hľadaní kvalifikovanej pracovnej sily. Ich cieľom je spojiť uchádzačov o zamestnanie s vhodnými platenými pracovnými ponukami v celej Európe.

Viac informácií ako využiť finančné príspevky v rámci jednotlivých programov získate tu:

Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ)

Reactivate

 

Okrem týchto programov, pomocou ktorých môžete ísť pracovať do ktorejkoľvek krajiny EÚ, je možné využiť projekt pripravený špeciálne s NEMECKOM:

                                             

 Your first EURES job. Tvoje prvé EURES zamestnanie.   Reactivate job

                  Bundes Agentur für Arbeit         EURES Európske služby zamestnanosti            

 

Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YFEJ) Nemecko 

Reactivate (REACT) Nemecko 

 

  • Ste vo veku 18 – 35 rokov (projekt YFEJ) alebo vo veku 35 rokov a viac (projekt REACT)?
  • Ste občanom členského štátu EÚ?
  • Máte riadny pobyt v členskom štáte EÚ?
  • Máte záujem nájsť si  prácu, stáž, alebo  odbornú prípravu v Nemecku?
  • Ste ochotný presťahovať sa do Nemecka za prácou, stážou alebo odbornou  učňovskou prípravou?  

Pomocou týchto projektov  si môžete nájsť prácu, stáž alebo odbornú učňovskú prípravu v Nemecku a zároveň získať finančnú podporu na

  • Prípravný jazykový kurz alebo jazykový kurz počas zamestnania v Nemecku,
  • Cestovné náklady pri vycestovaní na pracovný pohovor do zahraničia,
  • Náklady spojené s presťahovaním sa do Nemecka,
  • Náklady na uznanie kvalifikácie a dokladov o vzdelaní,
  • Dodatočné cestovné náklady pre znevýhodnené skupiny. 

Všetci záujemcovia o projekt YFEJ Nemecko a REACT Nemecko sa musia obrátiť na nemecké virtuálne uvítacie centrum.  

Virtuelles Welcome Center
Villemombler Straße 76
53123 Bonn  

Tel:  +49 228 713 1313
Fax: +49 228 713 1111  

E-mail: [email protected]  

Web: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/content/1533717675170  

 

Bližšie informácie nájdete v príručkách: