DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!

 

Vážení klienti!

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje na podvodné konanie neznámeho páchateľa, ktorý vystupuje pod menom neexistujúcej rakúskej spoločnosti HGW Logistics GmbH s fiktívnym sídlom v Sankt Pőltene a inzeruje na rôznych pracovných portáloch na Slovensku, ale aj v Českej republike pracovné ponuky na pozíciu operátor skladu.

 

 Ide o finančne lákavo pôsobiace pracovné ponuky, ktoré údajne kladú na kandidáta len minimálne požiadavky. V súčinnosti s rakúskym úradom práce AMS bolo zistené, že firma HGW Logistics GmbH v Rakúsku nie je registrovaná, na uvedenej adrese reálne nepôsobí a identita osôb prezentovaných na stránke www.hgw-logistics.at bola zneužitá, čo je už predmetom vyšetrovania v Rakúsku.

 

 Záujemcovia o prácu v zahraničí by vo vlastnom záujme nemali na uvedené pracovné ponuky reagovať, a v prípade, ak sa stretli s podvodným konaním, či sa stali jeho obeťou, mali by sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje záujemcov o prácu v zahraničí na konanie ďalších agentúr, ktoré na internete vystupujú ako Letimdosveta.sk a Personnel.sk. Spoločnosti na svojej stránke uvádzajú nepravdivé údaje. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny týmto agentúram nevydalo povolenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania za úhradu a s uvedenými spoločnosťami žiadnym spôsobom nespolupracuje.

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neudeľuje povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, nemá kompetenciu ani zrušiť alebo pozastaviť oprávnenie na činnosť sprostredkovateľa zamestnania za úhradu. Oprávnenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa za úhradu sa vydáva pre fyzickú alebo právnickú osobu v zmysle živnostenského zákona.

 

Zároveň upozorňujeme na to, že žiadny sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nemá oprávnenie používať logo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na svojich webových sídlach.

V záujme zabránenia sklamaniu pri hľadaní práce prostredníctvom agentúr odporúčame klientom postupovať podľa informácií uvedených na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny TU.