Výberové pohovory do Nemecka na ÚPSVaR Rožňava a ÚPSVaR Levice

Máte záujem o prácu v Nemecku?

Máte záujem o sezónnu prácu v Nemecku?

Chceli by ste vedieť viac z oblasti životných a pracovných podmienok v tejto krajine?

Príďte dňa

17.4.2018 o 13.00 hod. na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava do veľkej zasadačky (2. posch., č.d. 603) alebo

18.4.2018 o 13.00 hod. na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice,

Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice do veľkej zasadačky.

Zástupca Bundesagentur für Arbeit - ZAV (Úrad práce Nemecko) bude prezentovať informácie o životných a pracovných podmienkach v Nemecku a ponúkne pracovné príležitosti na sezónne zamestnanie aj dlhodobé zamestnanie. Po skončení prezentácie môžu záujemcovia o prácu v Nemecku absolvovať individuálne pohovory so zástupcom Úradu práce Nemecko.

V prípade záujmu o účasť nám zašlite Váš životopis v nemeckom jazyku na emailovú adresu [email protected]

Kontakty:

ÚPSVaR Rožňava: EURES poradca Mgr. Miroslava Pangrácová, tel.č.: 058/2440303, email: [email protected]

ÚPSVaR Levice: EURES poradca Mgr. Denisa Hudáková, tel. č.: 036/2440303, email: [email protected]