Letné brigády do Nemecka pre študentov vysokých škôl

Sieť EURES Slovensko v spolupráci s vysokými školami/univerzitami v SR a Centrálou pre sprostredkovanie práce v Bonne ponúka aj tento rok možnosť študentom vysokých škôl zamestnať sa počas letných prázdnin v Nemecku. Ponuka pracovných miest je spravidla v pomocných pracovných činnostiach v hoteloch, reštauráciách, systémovej gastronómii, poľnohospodárstve, upratovacích firmách a v určitých oblastiach priemyslu. Nejedná sa o vykonávanie odborných činností prípadne praxe“.

Letné brigády – Nemecko

Letné brigády do Nemecka sú určené pre študentov denného štúdia vysokých škôl, ktorí ovládajú nemecký jazyk a sú ochotní pracovať v Nemecku počas letných prázdnin po dobu minimálne dvoch mesiacov. Letné brigády sú v rôznych sektoroch, väčšina zamestnávateľov je však z poľnohospodárskeho sektoru, popr. reštauračných a hotelových služieb.


V prípade záujmu je študent povinný vyplniť, potvrdiť, podpísať a odoslať nasledovné dokumenty:

• 2 x aplikačný formulár spolu s foto pasu (2 x Bewerbungsbőgen mit aktuellen Passbildern)

• 1 x registračný certifikát (1 x BA Vordruck-Immatrikulationsbecheinigung ) 

• 1 x kópia vodičského oprávnenia, ak študent má vodičské oprávnenie – nie je povinné (1 x Kopie des Fuhrerscheins)

 

Dokumenty je možné vyplniť aj elektronicky, poslané však musia byť poštou  najneskôr do 24.1.2019 na adresu:

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Mgr. Petra Vrbová

Oddelenie EURES

Špitálska 8

812 67 Bratislava

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktujte prosím Mgr. Petru Vrbovú na e-mailovej adrese [email protected].

 

V prílohe tohoto článku nájdete všetky potrebné dokumenty a dôležité informácie. Určite odporúčame si prečítať prílohu "Merkblatt", v ktorej nájdete všetky potrebné informácie o letných brigádach do Nemecka.