Finančné príspevky TMS pre záujemcov o prácu v EÚ

Neprehliadnite informáciu týkajúcu sa finančnej podpory pracovnej mobility!

Plánujete odísť za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do niektorej z krajín EÚ, Nórska či na Island? Chcete sa zúčastniť na pracovnom pohovore, využiť novú pracovnú príležitosť, získať zručnosti, naučiť sa cudzí jazyk?
TMS financna podpora - uchadzaci o zamestnanie

Program cielenej mobility TMS (Targeted Mobility Scheme) siete EURES:

  • sa zameriava na podporu pracovnej mobility v rámci členských krajín EÚ, Nórska a Islandu,

  • pomáha občanom EÚ pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy.

Vďaka programu TMS môžete získať príspevky a financovať:

  • jazykové kurzy,

  • uznávanie kvalifikácií,

  • cestovné náklady,

  • náklady na bývanie a stravovanie.

Základné podmienky, ktoré musíte splniť:

  • minimálny vek 18 rokov,

  • občianstvo členského štátu EÚ, Nórska alebo Islandu.
Pozrite si video Program cielenej mobility EURES


Ako postupovať?
Registrujte sa u vybraného poskytovateľa služieb zamestnanosti, ktorý ponúka program TMS a získajte všetky potrebné informácie ako sa uchádzať o finančné príspevky: