Finančné príspevky YFEJ a REACTIVATE

Ak odchádzate za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do niektorej z členských krajín EÚ/EHP, neprehliadnite informáciu týkajúcu sa finančnej podpory pracovnej mobility.

Ste

  • vo veku 18 do 35 rokov?
  • štátny príslušník s riadnym pobytom na Slovensku, resp. v inej členskej krajine?
 

YFEJ - finančná podpora pracovnej mobility


Ste

  • vo veku 35 a viac rokov?
  • štátny príslušník s riadnym pobytom na Slovensku, resp. v inej členskej krajine?
Využite projekt Reactivate.


Reactivate - finančná podpora pracovnej mobility

Finančné príspevky poskytujú služby zamestnanosti Hlavných poskytovateľov a ich partnerov. Vyberte si jedného z poskytovateľov finančnej podpory a získajte všetky potrebné informácie ešte pred vycestovaním - o podporu nie je možné žiadať spätne.

Ak je vašou cieľovou krajinou Nemecko, obráťte sa na Virtuelles Welcome Center. Podrobnosti si prečítajte aj v článku Práca, vzdelávanie a projekty v Nemecku.