Finančné príspevky TMS pre záujemcov o prácu v EÚ

Neprehliadnite informáciu týkajúcu sa finančnej podpory pracovnej mobility!

Plánujete odísť za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do niektorej z krajín EÚ, Nórska či na Island? Chcete sa zúčastniť na pracovnom pohovore, využiť novú pracovnú príležitosť, získať zručnosti, naučiť sa cudzí jazyk?
TMS financna podpora - uchadzaci o zamestnanie

Program cielenej mobility TMS (Targeted Mobility Scheme) siete EURES:

  • podporuje pracovnú mobilitu v rámci členských krajín EÚ, Nórska a Islandu,
  • pomáha občanom a osobám s legálnym pobytom v EÚ, Nórsku alebo na Islande pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej členskej krajine a zamestnávateľom nájsť vhodných kandidátov pre ťažko obsadzované voľné pracovné miesta.

Vďaka programu TMS môžete získať príspevky a financovať:

  • jazykové kurzy,

  • uznávanie kvalifikácií,

  • cestovné výdavky na pracovný pohovor a dodatočné cestovné výdavky,

  • náklady na presťahovanie sa.

Základné podmienky:

  • minimálny vek 18 rokov,

  • občianstvo alebo legálny pobyt v členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande.
Pozrite si video Program cielenej mobility EURES


Ako postupovať?
Kontaktujte služby zamestnanosti, ktoré poskytujú finančnú podporu cez program TMS a získajte všetky potrebné informácie:

Program TMS trvá do konca júna 2024


Aktualizované 8.7.2022