Finančné príspevky TMS pre záujemcov o prácu v EÚ

Plánujete odísť za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do niektorej z krajín EÚ/EHP? Chcete sa zúčastniť na pracovnom pohovore, využiť novú pracovnú príležitosť, získať zručnosti, naučiť sa cudzí jazyk?

Neprehliadnite informáciu týkajúcu sa finančnej podpory pracovnej mobility!

Program cielenej mobility TMS (Targeted Mobility Scheme) 

  • sa zameriava na podporu pracovnej mobility v rámci krajín EÚ/EHP,

  • pomáha občanom EÚ pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ/EHP.

Vďaka programu TMS môžete získať príspevky a financovať:

  • jazykové kurzy,

  • uznávanie kvalifikácií,

  • cestovné náklady,

  • náklady na bývanie a stravovanie.

Základné podmienky, ktoré musíte splniť:

  • minimálny vek 18 rokov,

  • občianstvo členského štátu EÚ/EHP.

Registrujte sa u vybraného poskytovateľa služieb zamestnanosti, ktorý ponúka program TMS a získajte všetky potrebné informácie: 


Aktualizované 14.5.2021