Veľká Británia CV

Pri uchádzaní sa o prácu je vo väčšine prípadov potrebné zaslať žiadosť. Keďže veľa ľudí sa môže uchádzať o tú istú prácu je potrebné, aby ste si žiadosť napísali čo najlepšie a týmto spôsobom zapôsobili na Vášho budúceho zamestnávateľa. Vo väčšine prípadov sa k žiadosti pripája aj životopis spolu s motivačným listom. Žiadosť nemá byť písaná ručne, na papieri veľkosti A4. Zdôraznite svoje osobné kvality, píšte zreteľne a zdvorilo. Niekedy sa môže stať, že žiadosť budete vypĺňať v elektronickej podobe čiže on-line. Životopis má byť na 1 – 2 strany, neexistuje predpísaný vzor, ale vo všeobecnosti má obsahovať: osobné údaje, vzdelanie ( názov školy, dátum a miesto ), pracovné skúsenosti ( vrátane dátumov, začínajte od posledného zamestnania ), jazykové schopnosti, záujmy a koníčky.

Podrobné informácie o postupe uchádzania sa o prácu nájdete na:

https://www.gov.uk/jobsearch

 

Prácu si môžete hľadať prostredníctvom:

  • siete EURES www.eures.sk , www.eures.europa.eu
    • úradov práce vo Veľkej Británii – Jobcentre Plus, adresu najbližšieho úradu nájdete v telefónnom zozname pod „Jobcentre Plus“ alebo „Employment Service“, alebo na stránke http://los.direct.gov.uk/
    • úradov práce v Severnom Írsku – Jobcentres, Jobs & Benefits Offices https://www.nidirect.gov.uk/contacts/jobs-benefits-offices-jobcentres-and-social-security-offices
    • telefonickej linky hľadania si práce 00 44 (0) 845 606 0234
    • súkromných agentúr, kontakt nájdete v telefónnom zozname pod „Employment agencies“ alebo „Personal Consultants“. Niektoré agentúry sú registrované v asociácii zamestnávateľských agentúr REC – Recruitment & Employment Confederation, ktorá vám na základe popisu zamestnania, ktoré hľadáte poskytne zoznam agentúr, ktoré vám môžu pomôcť pri hľadaní práce. Tieto služby sú niekedy spoplatňované, ale len nízkou sumou. Kontakt www.rec.uk.com alebo t.c. 00 44 (0) 800 320 588
  • novín, ako napríklad The Guardian, The Times, The Independent, The Daily Telegraph, The Financial Times