Taliansko CV

HĽADANIE PRÁCE V TALIANSKU

 

1. 1 AKO SI NÁJSŤ PRÁCU

Pre uchádzačov o zamestnanie v Taliansku je znalosť talianskeho jazyka väčšinou nevyhnutná z dôvodu dôkladného plnenia pracovných úloh. Najmä pri atraktívnych pracovných ponukách sa vyžaduje hovorová znalosť talianskeho jazyka. Je len málo pravdepodobné, aby cudzinec, ktorý nehovorí plynulou taliančinou a navyše nemá špeciálne schopnosti a zručnosti, získal v Taliansku dobré zamestnanie. Na severe Talianska je ovládanie nemeckého jazyka výhodou kvôli veľkému počtu nemecky hovoriacich obyvateľov a turistov. Taliani ocenia snahu hovoriť ich rečou aj vtedy, ak kandidát nehovorí plynule a bez chýb. Sú však regióny, kde sa hovorí inak ako po taliansky. Napríklad francúzština prevažuje v oblasti Valle d´Aosta, nemecky sa hovorí v provinciách Udine, Pordenone a Gorizia a grécky pri Lecce a Reggiu Calabria.

V Taliansku je mnoho pracovných príležitostí hlavne v oblasti hoteliérstva a gastronómie, pričom pracovná sezóna trvá od júna do septembra. Očakáva sa rast zamestnanosti v cestovnom ruchu, potravinárstve, výrobe nábytku, v sektore informačných technológií (IT) a v oblasti remesiel. Žiadaní sú najmä IT odborníci v oblasti internetovej komunikácie. Na severe a v centrálnych regiónoch Talianska je dopyt po elektroinžinieroch. Strojárske podniky na severe pociťujú nedostatok strojných inžinierov.

Denná tlač obsahuje stránky s ponukou voľných pracovných miest, najčítanejšie denníky sú Corriere della Sera (vychádza v Miláne), La Repubblica a Il Messagero (vychádzajú v Ríme), La Stampa (vychádza v Turíne), Italia Oggi a International Herald Tribune. Carlino (Bologna) a Il Mattino (Neapol) sa venujú najmä manažérskym a špecializovaným pozíciám. Vždy v utorok je súčasťou denníka II Sol - 24 Ore kompletný zoznam voľných pracovných miest so zameraním na ekonomiku a financie. V anglickom jazyku vychádzajú dvojtýždenníky Wanted in Rome a Metropolitan, ktoré pokrývajú oblasť hlavného mesta a jeho okolia. Cenným zdrojom pracovných ponúk môžu byť aj stránky:

www.eures.europa.eu

https://cert.provinz.bz.it/borsalavoro/start.jsp?language=I

www.infojobs.it

www.jobintourism.it

www.cliccalavoro.it

www.bancalavoro.com

www.bollettinodellavoro.it

www.jobbydoo.it

www.cambiolavoro.com.

 

Osoba, ktorá si hľadá v Taliansku zamestnanie sa môže zapísať na Úrade práce (Centro per l´impiego) podľa miesta pobytu. Kontaktné údaje na najbližší úrad práce je možné nájsť na stránke Ministerstva práce a sociálnych vecí. Na každom Úrade práce funguje aj sieť EURES. V Taliansku existuje aj systém stretávania ponuky a dopytu na trhu práce prostredníctvom stálej burzy práce na stránke www.borsalavoro.it, kde je možné zaregistrovať si vlastný životopis a prehľadávať databázu voľných pracovných miest. Je možné obrátiť sa aj na agentúry práce. Agentúry, ktoré majú na svoju činnosť licenciu Ministerstva práce nájdete na stránke: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/occupazione/AlboInformatico/

 

1. 2 AKO NAPÍSAŤ ŽIADOSŤ A ŽIVOTOPIS

Žiadosť o zamestnanie je možné písať ako reakciu na konkrétnu pracovnú ponuku alebo priamo. V prvom prípade sú spôsoby uchádzania sa o miesto vo všeobecnosti uvedené priamo v pracovnej ponuke. Väčšinou je nevyhnutné vypracovať štruktúrovaný životopis (curriculum vitae – CV) a zaslať ho spolu so sprievodným listom a/alebo motivačným listom prostredníctvom faxu alebo e-mailu na uvedené kontakty. Mnohokrát je však prvý kontakt telefonický, a to buď priamo so zamestnávateľom alebo so sprostredkovateľskou agentúrou.

Štruktúrovaný životopis musí byť napísaný s ohľadom na pracovnú pozíciu, o ktorú sa kandidát uchádza, vo formáte európskeho štruktúrovaného životopisu Europass. CV je vizitkou kandidáta, a preto by mal byť vypracovaný jednoducho a tak, aby zamestnávateľa zaujal. Odporúča sa zahrnúť do životopisu osobné údaje, pracovné skúsenosti s popisom náplne práce, dosiahnutú kvalifikáciu a absolvované kurzy, stupeň počítačových znalostí a znalosti cudzích jazykov. Vždymusí obsahovať autorizáciu na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 196/2003 a musí byť podpísaný. Neodporúča sa zasielať štruktúrovaný životopis bez motivačného alebo sprievodného listu, ktorý podčiarkne silné stránky uchádzača a dôvody, pre ktoré sa považuje za správneho kandidáta na danú pozíciu. Ak sa to vyslovene nevyžaduje, nie je nevyhnutné priložiť fotografiu, referencie, ani doklady o vzdelaní, či už kópie alebo originály.

V prípade, že uchádzač žiada o zamestnanie priamo, bez konkrétnej pracovnej ponuky, je možné použiť systém zaslania CV s motivačným listom alebo vyplniť prihlasovacie formuláre, ktoré sú k dispozícii na oficiálnych stránkach najväčších zamestnávateľov (napr. obchodné reťazce, hotely, IT podniky a pod.) väčšinou pod označením „Lavora con noi“ (pracuj s nami), „Offerte di lavoro“ (pracovné ponuky), „Candidature“ (žiadosti) a podobne.

V niektorých regiónoch je dobrým zvykom osobné stretnutie vo firme a odovzdanie CV priamo osobe zodpovednej za výber personálu.