Slovinsko CV

 

AKO SI NÁJSŤ PRÁCU V SLOVINSKU
V Slovinsku sa voľné miesta uverejňujú verejne. Zamestnávatelia môžu uverejňovať voľné pracovné miesta prostredníctvom služieb zamestnanosti Slovinska, v médiách, na internete alebo vo verejne prístupných obchodných priestoroch. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste je povinné uverejniť prostredníctvom služieb zamestnanosti len pre zamestnávateľov vo verejnom sektore alebo pre spoločnosť s väčšinovým štátnym vlastníctvom. 

Veľké spoločnosti hľadajú nových pracovníkov prostredníctvom špeciálnych náborových profilov na svojich internetových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych médií. Rôzne pracovné webové portály tiež zverejňujú zoznam voľných pracovných miest od zamestnávateľov. Špecializované agentúry ponúkajú tiež požadované pracovné pozície. Práca pre študentov a žiakov je zabezpečená príslušnými ministerstvami a je zabezpečená prostredníctvom študentských organizácií.

Dobrým spôsobom nájdenia práce v Slovinsku je hľadanie na skrytom trhu práce. Nepublikované miesta môžete nájsť prostredníctvom networkingu, prostredníctvom priameho kontaktu so zamestnávateľom, na burzách práce, alebo inými inovatívnymi spôsobmi (profesionálne žurnály, obchodné adresáre, sociálne médiá).

Ak žijete v Slovinsku, môžete sa zaevidovať na úrade práce v Slovinských službách zamestnanosti. Získate tak prístup k rôznym typom pomoci pri hľadaní zamestnania. Ani Služby zamestnanosti ani agentúry za sprostredkovanie práce a služieb s tým spojených, podľa zákona, nemôžu vyberať poplatky.

Vytvorenie životopisu v slovinčine napomáha stránka ESS Poiščidelo.si. Na portáloch EUROPASS a EURES si môžete vytvoriť štandardný európsky životopis vo všetkých európskych jazykoch v rôznych formátoch. AKO SI NAPÍSAŤ ŽIADOSŤ A ŽIVOTOPIS
Žiadosť o prijatie do zamestnania by mala obsahovať sprievodný list a CV. Prispôsobte obsah dokumentácie očakávaniam zamestnávateľa a požiadavkám na danú prácu. Zdôraznite dôležité zručnosti a úspechy, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu. Podložte popis Vašich kvalít faktami a príkladmi. Ponúkajte len to, čo máte, nie to, čo nemáte. Vždy uveďte len pravdivé informácie, nezveličujte a neklamte. Odseky by mali mať 4-5 viet, ktoré nesmú byť dlhé.   

Použite sprievodný list, aby ste vysvetlili, prečo sa uchádzate o danú pozíciu a zdôraznite, prečo by si mal zamestnávateľ vybrať práve Vás (čo môžete priniesť spoločnosti). Žiadosť píšte v slovinčine. Zamestnávateľ môže vyžadovať CV aj v inom jazyku, najčastejšie v slovinčine.

So sprievodným listom ide CV, môžete použiť EUROPASS. Ostatné dokumenty, certifikáty, osvedčenia neposielajte vopred, doneste si ich až na interview. Zamestnávateľom sa môžete predstaviť aj inovatívnym spôsobom, a to prostredníctvom video prezentácie.

Pracovné pozície sú rôzne, líšia sa potrebnými skúsenosťami, znalosťami a zručnosťami. Preto je veľmi dôležité napísať na každú pracovnú pozíciu iný sprievodný list.

Na pracovný pohovor sa pozerajte ako na obchodnú schôdzku. Hlavným cieľom zamestnávateľa je zistiť, či ste tým najvhodnejším kandidátom na danú pozíciu. Vaším cieľom je ukázať sa v najlepšom svetle. Po pohovore skúste zhodnotiť ako to išlo a pošlite zamestnávateľovi poďakovanie.   

Niektorí zamestnávatelia používajú osobnostné dotazníky alebo psychometrické testy v súvislosti s výberom vhodného uchádzača. 


Užitočné linky pri hľadaní práce
:
SLUŽBY ZAMESTNANOSTI: www.ess.gov.si
EURES: www.eures.europa.eu
PROFIL: www.profil.si
ADECCO: www.adecco.si
KADIS: www.kadis.si,
IZBERI SI: www.izberi.si
OK CONSULTING:  www.okconsulting.si,
ATAMA: www.atama.si,
MANPOWER:  www.manpower.si