Rakúsko CV

Možnosť hľadať si prácu máte prostredníctvom dennej tlače (najmä víkendové vydania), prostredníctvom služieb zamestnanosti (Arbeitsmarktservice - AMS), súkromných personálnych agentúr alebo prostredníctvom ponúk zverejnených na internete (sekcie vyhľadávania pracovných ponúk, náborov). Odporúčame tiež požiadať o pomoc priateľov, známych, príbuzných. Potrebné informácie o pracovných ponukách v Rakúsku môžete získať i prostredníctvom siete EURES, skontaktovaním sa s EURES poradcami vo vašej krajine buď priamo alebo cez internet.

Predtým, ako pošlete svoju žiadosť zamestnávateľovi, mali by ste najskôr kontaktovať potenciálneho zamestnávateľa telefonicky a/alebo e-mailom a spýtať sa, či ponúkané miesto je ešte stále voľné. Je zvykom posielať žiadosti o prácu aj vtedy, keď zamestnávateľ práve nehľadá konkrétnu pracovnú silu.
Ak ste sa so zamestnávateľom dohodli na termíne pohovoru, či už telefonicky, osobne alebo mailom, je vhodné vziať si so sebou životopis a referencie od bývalých zamestnávateľov.
V Rakúsku sa vyžaduje v prípade väčšiny pracovných ponúk aspoň stredná znalosť nemeckého jazyka. V prípade podania žiadosti o prácu treba spísať a predložiť zamestnávateľovi najmä: žiadosť o prijatie; životopis; potvrdenia (o vykonaní skúšok, o zamestnaniach – všetko preložené do nemeckého jazyka) ; fotografia o rozmeroch, aké sa vyžadujú v cestovnom pase. Štandardizovaný formát životopisu možno nájsť na: http://europass.cedefop.europa.eu/sk/home.

Formular nemeckého životopisu nájdete na tomto linku

Informácie o pracovných ponukách v Rakúsku: www.eures.sk, http://ec.europa.eu/eures, www.ams.at, www.aekwien.at, www.au-pair4you.at, www.eurojobs.at, www.hogast.at, www.hotel-career.at, www.jobboerse.at, www.jobcenter.at, www.jobfinder.at, www.jobpilot.at, www.stepstone.at, www.jobsearch.at, www.jobsinaustria.at, www.jobuniverse.at, www.job-direct.co.at

1. 2 AKO NAPÍSAŤ ŽIADOSŤ A ŽIVOTOPISŽiadosť o prácu by mala byť vždy napísaná v nemeckom jazyku, pokiaľ nie je v požiadavkách uvedené inak. Pošlite žiadosť poštou alebo e-mailom.

Kompletný balíček dokumentov v prípade podania žiadosti o prácu obsahuje: žiadosť o prácu, štrukturovaný životopis, referencie od bývalých zamestnávateľov, doklady z absolvovaných škôl (napr. maturitné vysvedčenie, osvedčenie, doklad potvrdzujúci absolvovanie vzdelávacieho kurzu alebo pracovného školenia), odporúčacie listy, fotografia (pasového formátu).

Žiadosť o prácu: Zistite si meno kontaktnej osoby v spoločnosti, v ktorej žiadate o prácu (napr. personálneho manažéra) a ak je to možné, adresujte žiadosť na jeho/jej meno s uvedením správneho akademického titulu (napr. Vážený JUDr. Műller). Uveďte, že reagujete na inzerát v novinách alebo telefonický rozhovor. Upozornite na dve až tri zo svojich najlepších vlastností (profesionálne skúsenosti, profesionálna a osobnostná kvalifikácia, motivácia, angažovanosť), objasnite, prečo ste práve vy ideálnym kandidátom na danú pozíciu. Požiadajte o osobné stretnutie.

Životopis: Váž životopis by mal byť listom, v ktorom stručne a jasne popíšete všetky dôležité údaje a fakty. Zvyčajne by nemal presiahnuť dve strany, lepšie je, ak ho napíšete na jednu stranu listu A4. Predchádzajúce obdobia, kedy a kde ste boli zamestnaný, by ste mali napísať chronologicky, začínajúc vaším prvým zamestnaním a končiac posledným (v ktorom ste pracovali len nedávno, alebo ešte v ňom pracujete). Zároveň popíšte obdobie vášho vzdelávania.

Predtlačené formuláre žiadosti o prácu: Ak sa vo vašom živote vyskytujú problémové obdobia (napr. výkon trestu), ponechajte uvedené kolonky vo fomulároch prázdne, nevypĺňajte ich. Ak vás požiadajú, aby ste sa vyjadrili k vášmu platu – aký by ste si predstavovali na danej pracovnej pozícii, uveďte „v súlade s dohodou“. Priložte štrukturovaný životopis.