Portugalsko CV

Hľadanie práce

Nie je ľahké nájsť si prácu v Portugalsku, ak nehovoríte po portugalsky. Pred odchodom do tejto krajiny vám odporúčame kontaktovať EURES, kde vám budú poskytnuté informácie o trhu práce.

Ak ste v Portugalsku, môžete si hľadať prácu nasledovne:

Pracovné centrá

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., sieť 83 pracovných centier www.iefp.pt/redecentros, kde sa môžete zaregistrovať a kde získate informácie o pracovných pozíciách v rámci celého Portugalska. Na registráciu je potrebný platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Pracovné ponuky môžete nájsť na Netemprego portáli, kde sa môžete zaregistrovať a vyhľadávať pracovné ponuky uverejnené prostredníctvom IEFP (www.iefp.pt).

Agentúry dočasného zamestnania

Môžete tiež využiť agentúry dočasného zamestnania, ktoré priraďujú svojich zamestnancov iným spoločnostiam.  Dočasné zamestnanie sa postupne môže stať trvalým. Kontaktné údaje agentúr, ktoré majú vydané povolenie na vykonávanie tejto činnosti sú pravidelne aktualizované na IEFP portále www.iefp.pt/empresas-trabalho-temporario.

Tlač

Portugalské spoločnosti vo veľkej miere využívajú na svoje náborové aktivity národnú a regionálnu tlač. Najrozšírenejšie sú: Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Correio da Manhã a Público, ktoré vydávajú inzeráty denne, podľa rôznych sektorov. Noviny Expresso vydávajú týždenne pracovné ponuky pre manažérov a špecializovaný personál, výkonných pracovníkov a konzultantov v sekcii ExpressoEmprego. Takáto tlač máva on-line verziu ich sekcií Classificados (inzercia) alebo Emprego(zamestnanosť), často aj vo forme vyhľadávacej databázy.

Internet: 

Portugalskí zamestnávatelia využívajú na inzerovanie svojich pracovných pozícií rôzne internetové portály. Najnavštevovanejšie stránky môžete nájsť na Ligações > Outros Serviços de Emprego.

Nevyžiadané žiadosti

Mnoho pracovných pozícií nie je inzerovaných. Aby potenciálny zamestnávateľ vedel o vašom záujme pracovať v jeho firme a o vašich schopnostiach, môžete poslať takúto nevyžiadanú žiadosť.

 

Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o prijatie do zamestnania, či už ako odpoveď na inzerát, alebo ako vlastná prezentácia, je zvyčajne krátka a jednoduchá. Postačuje jedna strana formátu A4.  Obsah je bežný a mal by zdôrazňovať, ako Vaše skúsenosti, kvalifikácia a očakávania korešpondujú s profesionálnym profilom zamestnávateľom hľadaného kandidáta.

Prílohou žiadosti by mal byť Curriculum Vitae (CV). Kópie certifikátov o vašej kvalifikácii sú požadované neskôr, počas náboru. Náborový proces trvá zvyčajne okolo 2 mesiacov.

V Portugalsku je veľmi rozšírené používanie formulárov žiadostí. Sú využívané pre uchádzačov s kvalifikáciou aj bez nej. Niektoré sú štandardizované, zatiaľ čo iné sa zameriavajú hlavne na predchádzajúce skúsenosti a používajú otvorené otázky. Štandardné otázky sa týkajú osobných informácií, vzdelania, skúseností a znalosti jazykov.  

Portugalský CV je zvyčajne v obrátenom chronologickom poradí a nemá mať rozsah viac ako 2-3 strany. Niekedy sa vyžaduje doloženie fotografie.

Mal by obsahovať nasledovné body:   

  • osobné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail, atď.);
  • vzdelanie (najvyššie dosiahnuté vzdelanie);
  • odborné školenia (iná kategória ako vzdelanie; uveďte absolvované kurzy a školenia, osvedčenie, ktoré Vás oprávňuje k určitej profesii);
  • pracovné skúsenosti;
  • ostatné schopnosti (jazykové, IT, vodičský preukaz);
  • voľnočasové aktivity (nepovinný údaj).

Po podaní si žiadosti je ďalším krokom pohovor, ktorý je hlavným nástrojom výberu. Ten, kto vedie pohovor dáva hlavný dôraz na pracovné skúsenosti, odborné školenia, znalosť firmy a jej aktivít. So sebou by ste si mali vziať kópie určitých dokumentov, ako napr. CV, diplomy, certifikáty, dokumenty dokladujúce predchádzajúce skúsenosti, referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov a ostatné dokumenty, o ktorých si myslíte, že sú potrebné, vrátane fotografie pasového formátu.

Osobný vzhľad (oblečenie, úprava vlasov a pod.) môže byť veľmi dôležitý.

V Portugalsku je bežné používať osobnostné testy. Inteligenčné a psychologické testy sa bežne používajú pri postoch pre stredný manažment, a to zvlášť vtedy, ak sa nábor koná za pomoci konzultantov, ktorí ponúkajú testovanie uchádzačov ako špeciálny servis alebo integrovanú časť náboru ako celku. Niekedy zamestnávatelia využívajú grafológiu, pričom predchádzajúci súhlas uchádzača nie je potrebný.

Pred prijatím uchádzača môžu byť zamestnávateľom vyžadované lekárske vyšetrenia (ak si to pracovná pozícia vyžaduje). Iba lekár môže vyhlásiť, či kandidát spĺňa zdravotné požiadavky pre prácu, ktorá má byť vykonávaná.