Nórsko CV

1. internet

 

 1. väčšina voľných pracovných miest v Nórsku je inzerovaná prostredníctvom internetu. Najväčšiu databázu nájdete na webovej stránke NAV – Nórskeho úradu práce a sociálnych vecí – www.nav.no
 2. nórske pracovné miesta je možné nájsť aj na európskom portáli pre pracovnú mobilitu – www.eures.europa.eu
 3. väčšina spoločností má svoje vlastné webové stránky, tu môžete nájsť pracovné pozície, ktoré nie sú inzerované prostredníctvom iných zdrojov – zoznam adries môžete nájsť v Zlatých stránkach – www.gulesider.no

 

 

 

 • centrum služieb NAV - +47 800 33 166 (pondelok – piatok, 8:00 – 15:30) poskytuje informácie týkajúce sa voľných pracovných miest, ešte predtým ako zavoláte sa rozhodnite, akú prácu hľadáte a kde v Nórsku chcete žiť a pracovať
 • noviny – väčšina denníkov inzeruje voľné pracovné miesta, najväčším je Aftenposten, jeho nedeľné vydanie má osobitnú prílohu venovanú prehľadu voľných miest za uplynulý týždeň
 • otvorené žiadosti o prijatie do zamestnania – aj v Nórsku môžete nájsť veľa pracovných pozícií, ktoré nie sú inzerované. Tieto pozície môžete nájsť zaslaním tzv. otvorenej žiadosti relevantným zamestnávateľom. Je dôležité, aby ste zamestnávateľa následne oslovili aj telefonicky. Zoznam adries – Zlaté stránky, Gule sider – www.gulesider.no
 • EURES – nórske služby zamestnanosti sú dostupné aj zo zahraničia, obráťte sa na najbližšieho EURES poradcu a získajte informácie o životných a pracovných podmienkach a o aktuálnych pracovných miestach v Nórsku, užitočné webové stránky – www.eures.europa.eu, www.eures.no, www.eures.sk
 • náborové agentúry – pri hľadaní práce sa môžete zaregistrovať v náborových agentúrach, tieto sa predovšetkým zameriavajú na obsadzovanie krátkodobých pracovných pozícií, väčšinou sa špecializujú sa určité profesie alebo odvetvia priemyslu, ich zoznam je možné nájsť v Zlatých stránkach, Gule sider – www.gulesider.no

 

 

 

Ako sa uchádzať o prácu

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania by mala byť napísaná strojom a nemala by byť dlhšia ako 2 listy formátu A4. Pri písaní žiadosti myslite na nasledujúce:

 

 1. pozorne si prečítajte inzerát a uistite sa, že odpovedáte na všetky otázky uvedené v rámci ponuky
 2. v žiadosti by ste mali uviesť, prečo sa uchádzate pre inzerovanú pracovnú pozíciu alebo prečo posielate otvorenú žiadosť
 3. jasne uveďte, že máte informácie o zamestnávateľovi a že máte kvalifikáciu nevyhnutnú pre ponúkanú prácu a zároveň reagovať na požiadavky zamestnávateľa
 4. napíšte pár slov o vašej motivácii k ponúkanej pracovnej pozícii a je dobré uviesť aj dôvody, prečo sa chcete presťahovať do Nórska
 5. zamestnávatelia budú vždy očakávať, že im pošlete aj štruktúrovaný životopis a referencie
 6. svoju žiadosť zašlite poštou alebo e-mailom

 

Ideálny životopis by mal mať jednu stranu formátu A4, pridávať fotografiu nie je bežné. Je dôležité uistiť sa, že obsahuje správne informácie, je ľahko čitateľný a napísaný strojom.

 

Váš životopis by mal pozostávať z nasledujúcich bodov:

 

 1. osobné údaje – meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, národnosť a rodinný stav
 2. dosiahnuté kvalifikácie - uvedzte najdôležitejšiu prax a osobné schopnosti, a uvedzte ich kľúčovými slovami
 3. vzdelanie – ak je to možné, mali by ste uviesť ekvivalent nórskeho stupňa vzdelania alebo titulu, vždy je užitočné vysvetliť hlavnú náplň študijného programu, ktorý ste absolvovali
 4. pracovné skúsenosti – toto je mimoriadne dôležitá časť vášho životopisu, uveďte krátky popis každej pracovnej pozície, ktorá súvisí s prácou, o ktorú sa práve uchádzate
 5. ostatné skúsenosti, kvalifikácia – nezabudnite na ústne a písomné jazykové znalosti a zručnosti súvisiace s výpočtovou technikou, spomeňte akúkoľvek zodpovednú pracovnú pozíciu, ktorú ste zastávali a ostatné relevantné zručnosti a kvalifikáciu
 6. záujmy – len v stručnosti popíšte svoje záujmy a obľúbené aktivity v rámci trávenia voľného času
 7. referencie – je nesmierne dôležité, aby ste sa uistili, že ste v životopise uviedli minimálne 2 osoby z vášho súčasného a/alebo predchádzajúceho zamestnania, ktoré o vás môžu poskytnúť referenciu, nezabudnite uviesť ich pozíciu a telefónne číslo, je ideálne, ak tieto osoby hovoria po anglicky, prípadne v zátvorke uvedzte cudzie jazyky, ktorými rozprávajú.

Je dôležité si uvedomiť, že vždy sa uvádzajú posledné pracovné skúsenosti a posledná dosiahnutá kvalifikácia na prvom mieste. Je možné použiť štandardizovaný európsky formát životopisu z EUROPASS.