Malta CV

Tí, ktorí hľadajú prácu, by sa mali najskôr zaregistrovať vo verejných službách zamestnanosti Malty, pod názvom Jobsplus, na niektorom z úradov (ich sídla môžete nájsť na webovej stránke Jobsplus). V prípade osôb s pobytom v Gozo, mala by registrácia byť vykonaná na úrade Jobsplus v Gozo. Úrad tiež ponúka služby siete EURES. Alternatívne môžete získať pracovné príležitostí cez domovskú internetovú stránku Jobsplus, www.jobsplus.gov.mt.  Táto stránka obsahuje on-line databázu voľných pracovných miest, ktoré možno vyhľadávať podľa odvetvia, zamestnania a regiónu. K dispozícii je tiež hľadanie v databáze životopisov, ktoré zamestnávatelia môžu využiť na hľadanie vhodných uchádzačov o zamestnanie.
 
Voľné pracovné miesta sú tiež inzerované v odborných časopisoch a miestnych novinách. Súkromné agentúry práce sú k dispozícii taktiež a aktualizované miesta možno stiahnuť z webových stránok Jobsplus pod sekciou Odkazy.

Užitočné rady pri hľadaní práce.

Žiadosť o prijatie do zamestnania by mali sprevádzať životopis a kópie certifikátov a odporúčaní, ak sú k dispozícií. Žiadosť môže byť napísaná ručne alebo na počítači. Žiadosti sú zvyčajne veľmi krátke a jednoduché, nemali by ste napísať viac ako jednu stranu formátu A4. Žiadosť je dôležitý nástroj ako dať zamestnávateľovi informácie o kariérnych zámeroch, vzdelaní, odbornej praxe a dostupnosti. Vyjadrite záujem o voľné pracovné miesto a presvedčte zamestnávateľa o vašej spoľahlivosti.

Životopis musí byť stručný. Nikdy nepíšte viac ako 3 strany. Odporúča sa štandardný európsky formát životopisu, ktorý môže byť stiahnutý z http://europass.cedefop.europa.eu. Dôraz klaďte na jednoduchosť, stručnosť a precíznosť. Životopis by mal obsahovať nasledujúce informácie: osobné údaje, vzdelávanie, zamestnanie/prax/, znalosť jazykov, počítačové zručnosti, ďalšie zručnosti a kompetencie a hobby.

Niektorí zamestnávatelia poskytujú vlastné formuláre žiadostí, ktoré sa vypĺňajú záujemcami o prácu. Niektoré z nich sú štandardizované, zatiaľ čo v iných sa venuje väčší priestor predchádzajúcim pracovným skúsenostiam a používajú sa viac “otvorené” otázky.
Po posúdení životopisu sa môže zamestnávateľ rozhodnúť, či postúpi kandidát do užšieho výberu alebo pozve všetkých uchádzačov na pohovor. Pred prijatím do zamestnania sa v niektorých prípadoch vyžaduje absolvovanie lekárskej prehliadky. Lekár má povolenie prehlásiť len to, či kandidát spĺňa štandardy pre danú pracovnú pozíciu a či je alebo nie je schopný vykonávať stanovené úlohy.