Grécko CV

1. 1 Ako si nájsť prácu

Po príchode do Grécka je dobré zaregistrovať sa do OAED – grécke služby zamestnanosti – keďže majú monopolné postavenie v oblasti trhu práce v Grécku. Avšak najdôležitejšou cestou získania práce v Grécku je osobný kontakt. Preto môže byť sezónna práca alebo brigáda dobrým základom na získanie trvalého pracovného pomeru. Brigáda Vám pomôže zoznámiť sa s miestnymi ľuďmi, ktorí Vás môžu nasmerovať na zamestnávateľa, ktorý plánuje v blízkej budúcnosti nábor pracovníkov. Sezónna práca Vám pomôže nielen v tom, že spoznáte miestne zvyky a ľudí, ale pomôže Vám zlepšiť si jazykové znalosti. Neovládanie gréčtiny je hlavnou nevýhodou, ak si hľadáte prácu v Grécku, pretože Gréci kladú veľký dôraz na ich jazyk a kultúrne dedičstvo.
Nezamestnaní môžu využiť aj služby súkromných agentúr práce, ktoré majú licenciu od Ministerstva práce a sociálnej ochrany a sprostredkúvajú prácu ľuďom v rôznych profesiách, konkrétne umelci, supervízori, manažéri, účtovníci, daňoví experti, upratovači, stavební robotníci, technici, sprievodcovia, modelky, zdravotné sestry, ošetrujúci personál starajúci sa o starých ľudí. Agentúry dočasného zamestnávania hľadajú dočasne zamestnanie pre ľudí, ktorých platia, u ostatných zamestnávateľov. Pre administratívnych pracovníkov a prácu vyžadujúcu nižšie vzdelanie sú dôležitým zdrojom informácií noviny. Reklamy pre manažérov a špecializovaný personál sú zvyčajne aj v gréčtine, aj v angličtine. Noviny s ponukou práce nájdete v kioskoch. Niektoré univerzity každoročne organizujú kariérne semináre pre absolventov, kde môžu uchádzači nadviazať kontakt so zamestnávateľmi.
Adresy zamestnávateľov získate v Žltých stránkach www.xo.gr .  Informácie o pracovných miestach na internete: http://www.skywalker.gr; www.infomarine.grwww.greeka.com, www.jobsinathens.com , www.glassdoor.com , www.goabroad.com , www.randstad.gr

  

1. 2 Ako napísať životopis

Sprievodný list/žiadosť

Grécke pravidlá týkajúce sa žiadosti nie sú veľmi striktné. Žiadosť je krátka, vo formálnom a zdvorilom štýle. Zvyčajne je napísaná na PC alebo stroji, hoci ani rukou napísané žiadosti nie sú neobvyklé. Žiadosť by mala byť sprevádzaná životopisom. Veľa gréckych spoločností používa formuláre, ktorými nahrádza životopisy. Tieto formuláre sú dlhé a podrobné. K žiadosti je potrebné pripojiť kópie diplomov, tri referencie (ktoré si zamestnávateľ preverí na záver Vašej žiadosti), certifikát o Vašom zdravotnom stave a výpis z registra trestov.

 

Životopis

Životopis má zvyčajne 3 až 5 strán, pričom fotografia sa nevyžaduje, ale jej priloženie je vítané. Životopis môže byť napísaný na PC alebo stroji, ručne napísaný CV sa používa zriedka. Grécke životopisy sú vyčerpávajúce a podrobné, zvyčajne v chronologickom poradí. Životopis je potrebné podpísať. Veľmi dôležité sú predchádzajúce pracovné skúsenosti. Spomeňte všetky pracovné skúsenosti, ktoré ste doposiaľ získali vrátane tých počas školy, univerzitných projektov a rôznych kurzov. Aktivity vo voľnom čase sú dobrovoľná položka, ale zamestnávateľ ich ocení. Do životopisu napíšte všetko, o čom si myslíte, že by Vás spravilo zaujímavým kandidátom, ktorého si zamestnávateľ zapamätá a pamätajte si, že veľa papierov robí dojem v očiach gréckeho zamestnávateľa!

 

1.3 Všeobecne rozšírené postupy pri uchádzaní sa o zamestnanie v Grécku

Obyčajne pošlete  životopis, pričom kontaktujete  zamestnávateľa telefonicky, e-mailom alebo osobne. Potom počkáte na pohovor, stretnete sa so zamestnávateľom, dohodnete sa alebo to risknite niekde inde. Čas medzi zverejnením voľného miesta a dátumom nástupu do zamestnania môže byť až jeden mesiac.

V prípade elektronických žiadostí pošlite e-mail oddeleniu ľudských zdrojov alebo príslušnému oddeleniu spoločnosti. So životopisom je potrebné poslať sprievodný list podpísaný uchádzačom, v ktorom uvedie dôvody uchádzania sa o zamestnanie. Pri telefonických pohovoroch je potrebné zapamätať si že by ste mali byť zdvorilí, ukázať svoj záujem, pozorne počúvať a byť čestní.

Zaujímajte sa o pracovné podmienky.  Najbežnejšími výhodami sú  okrem výšky platu ročné odmeny, mimoriadny plat na konci roka, mimoriadne zdravotné poistenie, služobné auto a provízia. Obyčajne budete požiadaní o 3-meačnú skúšobnú dobu. Ak ju odmietnete, nemusíte dostať dané zamestnanie.

Referencie , kópia diplomu alebo odporúčacie listy  zvyčajne nie sú potrebné. Môžu si od vás však vypýtať doklad o bezúhonnosti.

 

1.4 Ako sa pripraviť na pohovor

Náborový pracovník očakáva od uchádzača, že si poradí s jazykovými problémami, ako aj s ubytovaním a rodinnými otázkami a príde načas. Mal by mať k dispozícií overené všetky potrebné dokumenty (diplomy, osvedčenia, listy týkajúce sa pracovných skúseností). Ukážte profesionalizmus a dôstojnosť.

Náborový pracovník sa počas pohovoru chce dozvedieť aké máte zručnosti a možné podmienky prijatia. Toto stretnutie vedie manažér oddelenia alebo manažér ľudských zdrojov. Pohovoru alebo testov, ktoré sa obvykle organizujú dvakrát a trvajú asi 1 hodinu, sa priemerne zúčastňujú 1 – 2 osoby. Nápoje sú prijateľné. Na prvom pohovore sa môžete opýtať na profil zamestnania, pracovné zmeny, profil spoločnosti.

Atmosféra na pohovoroch alebo testoch je všeobecne uvoľnená, priateľská, prieskumná. Podiel otázok riešených počas pohovoru je asi 30 % neprofesionálnych a 70 % profesionálnych. Musíte odpovedať na všetky otázky, ale otázky o vašom politickom postoji a  živote sa považujú za výhradne súkromné.

 

Iniciatívu pri organizovaní pokračovania pohovoru prevezme obvykle zamestnávateľ.

 

Odkaz na Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae