Francúzsko CV

Ako si nájsť prácu

1. POLE EMPLOI

Úrad Pôle Emploi, ktorý Vám pomôže pri hľadaní zamestnania sa nachádza v každom meste. Zaregistrovať sa môžete na najbližšom úrade k miestu Vášho pobytu. Pre viac informácii zavolajte na tel.č.: 0033177863949, alebo navštívte internetovú stránku: www.pole-emploi.fr

2. EURES (Európske služby zamestnanosti)

Po Vašom príchode do Francúzska Vám poradia EURES poradcovia, pracujúci v rámci siete zameranej na medzinárodný trh práce a pridruženej k Pôle Emploi. Viď. www.eures.europa.eu

3. APEC (Združenie pre zamestnanosť riadiacich pracovníkov) pomáha manažérom a mladým absolventom pri hľadaní zamestnania. Pozri www.apec.fr

4. Agentúry dočasného zamestnávania - za poskytované služby vyberajú poplatky od zamestnávateľov, nie od záujemcov o zamestnanie. Pozri: www.prisme.eu

5. Náboroví konzultanti

Títo konzultanti sú zazmluvnení spoločnosťami pre riadenie náboru vysokokvalifikovaných zamestnancov, alebo tých, ktorí budú zastávať zodpovedné funkcie

Navštívte napr. tieto webové stránky: www.cadremploi.fr; www.cadresonline.com

6. Webové stránky spoločností

Spoločnosti častokrát majú v rámci svojich webových stránok sekciu "nábor".  Pre nájdenie internetových stránok spoločností použite vyhľadávač, alebo obchodný adresár. Pre vyhľadávanie môžete tiež použiť webovú stránku: www.pagesjaunes.fr

7. Tlač

Špecializovaná tlač umožňuje firmám náborovať svojich zamestnancov aj prostredníctvom zverejnenia ich voľných pracovných miest v tejto tlači. Na tejto webovej stránke nájdete zoznam inzertnej tlače: www.press-directory.sk

8. Hľadanie na skrytom trhu práce

Jedná sa o nepublikované voľné miesta, teda priamy nábor medzi zamestnávateľom a uchádzačom (inzercia vo výkladoch, sieťovanie, atď.) Takýto spôsob zahŕňa nábor, pri ktorom zamestnávatelia najprv hľadajú vhodných zamestnancov medzi nevyžiadanými žiadosťami, ktoré obdŕžali, predtým než zverejnia svoju pracovnú ponuku na otvorenom trhu práce.

 

Ako napísať životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania

CV (Curriculum Vitae), ktoré by nemalo byť dlhšie ako 2 strany, zvyčajne obsahuje nasledujúce časti:

1. Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou) a e-mailová adresa. Informácie o Vašom rodinnom stave, veku a národnosti (ak ste občanom EHP) sú voliteľné.

2. Názov pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate

3. Pracovné skúsenosti: pre popis informácii týkajúcich sa každého Vami vykonávaného pracovného miesta je určený osobitný odsek. Tieto informácie obsahujú dátumy výkonu práce, zastávanú pozíciu, názov spoločnosti, odvetvie hospodárstva, adresu zamestnávateľa, detailné informácie o Vašej náplni práce, zodpovednosti, vykonávaných úlohách a výsledkoch. Váš životopis môže byť usporiadaný v obrátenom chronologickom poradí (najpr sa uvádza posledné zamestnanie), v chronologickom poradí (od Vášho prvého po Vaše posledné zamestnanie, čo sa používa čoraz menej), podľa zručností (zahrňujúcich niekoľko zamestnaní), alebo ako kombinácia vyššie uvedeného (podľa zručností, s názvami spoločností a dátumami).

4. Vzdelanie: uveďte dátumy, kedy ste získali kvalifikáciu a ich ekvivalent vo francúzskom vzdelávacom systéme.

5. Jazykové a počítačové zručnosti: uveďte Váš materinský jazyk. Pre francúzsky jazyk uveďte úroveň čítania, písania a hovorenia.

6. Ďalšia časť (často nazvaná "záujmy"): ak už ste niekedy žili vo Francúzsku uveďte do do tejto časti

Viac informácii nájdete na webovej stránke Pôle emploi, nájmä v praktickej príručke nazvanej "Priprava na hľadanie zamestnania: užitočné nástroje", ktorú nájdete prostrednictovm tohto odkazu: http://www.pole-emploi-fr/actualites/[email protected]/suarticle-jspz?id=36040

ŽIADOSŤ, resp. motivaný list, by nemal/a byť dlhšia ako na jednu stranu a je zvyčajne zasielaná e-mailom. Umožní Vám ukázať Váš záujem pracovať v danej spoločnosti. A tiež preukázať ako Váš profil spĺňa požiadavky spoločnosti. Tento list by mal mať nasledujúci formát:

1. V ľavom hornom rohu: Vaše meno, priezvisko, úplná adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou) a e-mailová adresa

2. V pravom hornom rohu: miesto, z ktorého jel list odosielaný a dátum

3. O pár riadkov nižšie: adresa firmy a meno osoby, ktorej sa list odosiela

4. Predmet listu a/alebo referencia, napr: "Re: Produktový manažér - Ref. 758945L"

5. Náplň listu 

6. V pravom dolnom rohu: Váš podpis

Viac informácii nájdete na webovej stránke Pôle emploi, najmä v praktickej príručke nazvanej "Príprava na hľadanie zamestnania: užitočné nástroje", ktorú nájdete prostredníctvom tohto odkazu: http://www.pole-emploi.fr/actualites/[email protected]?id=36040