Dánsko CV

Dánske job centrá.

 

Ak ste v Dánsku, môžete bezplatne a bez registrácie získať asistenciu a prehľad miestnych pracovných príležitostí vo vašom lokálnom job centre (JC). V krajine je 91 JC, jedno centrum v každej municipalite v Dánsku s výnimkou siedmich menších municipalít, ktoré pracujú v blízkej spolupráci so susediacimi municipalitami. JC ti pomôžu vyhľadať si prácu, to zn. môžu ti pomôcť pri používaní zariadení k vyhľadaniu vhodného zamestnania. Internetová stránka www.jobnet.dk  (iba v Dánčine) ponúka rozsah služieb poskytovaných centrami osobám hľadajúcim si prácu a zamestnávateľom po celej krajine. Viac informácií získate v miestne príslušnom centre (lokálne JC nájdete na www.jobcenter.dk) alebo navštívte www.workindenmark.dk.

 

Ak ste oprávnený na dávku v nezamestnanosti z krajiny bydliska pokiaľ si hľadáte prácu v Dánsku, musíte sa zaregistrovať v jednom z troch Workindenmark centier.

 

Workindenmark.

 

Workindenmark je verejná služba pre dánske spoločnosti a zahraničných záujemcov o prácu a súčasne je doplnením k existujúcim náborovým iniciatívam uskutočňujúcich sa v dánskych JC.  Workindenmark centrá v Kodani, Odense a v Arhuse poskytujú cielené programy v miestach kde je nedostatok pracovnej sily. Poskytujú služby osobám hľadajúcim si prácu v Dánsku a všetkým typom spoločností, ktoré kontaktujú tieto centrá za účelom náboru zahraničnej pracovnej sily.

 

Spoločne s centrami, internetová stránka www.workindenmark.dk  je dánskou oficiálnou vstupnou bránou pre zahraničných záujemcov o prácu, ktorí si želajú pracovať v Dánsku.

 

Web stránka  www.workindenmark.dk  ponúka nasledujúce služby:

 

  1. Medzinárodnú databázu životopisov a voľných pracovných miest, kde môžete vložiť svoj profil do databázy životopisov a vyhľadávať pracovné príležitosti v databáze voľných pracovných miest.
  2. Informácie v dánskom, anglickom a nemeckom jazyku týkajúce sa pracovných a životných podmienok, daní, miezd, zdravotného poistenia, registračných certifikátov, ubytovacích možností v Dánsku a pod.
  3. Poľskú informačnú stránku, ktorá poskytuje stručné a cielene informácie a telefónne čísla pre Workindenmark’s Polish hotline.

 

 

 

Užitočné rady pri hľadaní práce.

 

Pri hľadaní práce je dôležité mať cielenú žiadosť a prehľadný životopis a súčasne byť pripravený pre pohovor so zamestnávateľom.

 

Vaša žiadosť musí byť napísaná v dánskom jazyku pokiaľ pracovná ponuka nepripúšťa iný jazyk. Rozsah písomnej žiadosti by nemal prekročiť dve A4 strany.

 

V žiadosti musí byť odkaz na inzerát, popis vášho vzdelania, zdôraznenie vašej osobnosti a príloha, ktorá by mala obsahovať kópie odporúčaní a certifikátov, pričom sa pokúste obmedziť rozsah dokumentov na max. 2-3 A4 strany.

 

Užitočnou myšlienkou je pripojiť váš životopis ku žiadosti. Životopis musí byť chronologicky štruktúrovaný a mali by v ňom chýbať vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti.

 

 

 

Päť zásad k napísaniu dobrého životopisu:

 

 

 

1. Zamerajte sa na to, čo je dôležité.

 

Životopis musí byť stručný. Nikdy nepíšte viac ako 3 strany.

 

Ak nemáte dostatok pracovných skúseností, najprv píšte o vašom dosiahnutom vzdelaní a zamerajte sa na pracovné skúsenosti, ktoré ste získali počas štúdia.

 

Ak znalosť jazykov je dôležitá k získaniu práce, môžete pripojiť ku žiadosti vyplnený jazykový Europass.

 

 

 

2. Pri písaní životopisu buďte zrozumiteľný a určitý.

Používajte krátke vety.

 

Zamerajte sa na podstatné aspekty o vašich skúsenostiach a predchádzajúcich prácach.

 

Vysvetlite všetky prerušenia vo vašich štúdiách a kariére.

 

 

 

3. Upravte životopis ku ponuke o ktorú žiadate.

 

Predtým ako životopis zašlete zamestnávateľovi, overte si či spĺňate požiadavky zamestnávateľa.

 

Vyhnite sa písaniu o práci a skúsenostiach, ktoré nie sú podstatné ku práci.

 

Sústreďte sa na silné stránky vo vzťahu k zamestnávateľom vyjadreným požiadavkám v inzeráte.

 

 

 

4. Predložte váš životopis tak aby bol ľahko čitateľný.

 

Opíšte vaše schopnosti jasne a logicky, aby vaše osobné silne stránky vynikli.

 

Skontrolujte pravopisné chyby a interpunkčné znamienka.

 

Vytlačte životopis na biely papier.

 

Používajte štandardný typ písma a formát.

 

 

 

5. Dôkladne skontrolujte životopis.

 

Odstráňte všetky pravopisné chyby a overte či je váš životopis zrozumiteľný a prehľadný.

Odporúčame dať prečítať životopis druhej osobe.