Cyprus CV

Pracovné príležitosti.
Ak si hľadáte zamestnanie na Cypre, je nevyhnutné ovládanie gréckeho alebo anglického jazyka. Na oficiálnej stránke Cypru www.cyprus.gov.cy môžete nájsť linky na webové stránky a všetky hlavné periodiká, ktoré obsahujú databázu voľných pracovných miest na Cypre. Najviac pracovných ponúk nájdete na stránkach novín obsahujúcich prílohu kariéra: www.phileleftheros.com, www.cyprus-mail.com, www.jobs-cyprus.com, www.cyprusweekly.dom.cy .
Dve tretiny obyvateľov Cyperskej republiky pracujú v službách a práve toto odvetvie potrebuje kvalifikovaných i nekvalifikovaných sezónnych pracovníkov. Momentálne je na Cypre nedostatok pracovných síl v reštauráciách a hoteloch, v cateringu/službách, na stavbách, v skladoch, obchodoch i na farmách. Uplatniť sa môžu počítačoví technici, analytici a programátori, sieťoví a telekomunikační špecialisti, energetickí, výrobní a konštrukční inžinieri, strojárski pracovníci, pracovníci v továrňach, elektronický obslužný personál, obchodný personál, personál v zákazníckych službách, kuchári, čašníci, barmani, automechanici, zvárači, sústružníci, šoféri, stolári, maliari, údržbári, kvalifikovaní plavčíci, tréneri, ošetrovatelia, zdravotné sestry.

Verejné služby zamestnanosti.
Každý záujemca o prácu na Cypre môže navštíviť úrad práce a zaregistrovať sa ako uchádzač o zamestnanie. Zamestnanci úradu práce Vám poskytnú adekvátne informácie, poradenstvo, ponuku voľných pracovných miest a asistenciu pri hľadaní vhodného zamestnania. Okresný úrad práce v Nikosii, tel. č.: +357/22303555, e-mail: [email protected].
Databáza voľných pracovných miest v anglickom resp. gréckom jazyku sa nachádza na stránke verejných služieb zamestnanosti www.pescps.dl.mlsi.gov.cy. Voľné pracovné miesta môžete tiež hľadať cez sieť EURES www.eures.europa.eu.

Súkromné sprostredkovateľské agentúry/ databázy pracovných miest.
V súlade s platnou legislatívou sú služby súkromných sprostredkovateľských agentúr, ktoré ponúkajú pre uchádzačov o zamestnanie, bezplatné. Prípadné sťažnosti na agentúry sprostredkujúce prácu posielajte na Director of Dept. Of Labour, tel. č.: +357 22400802, e-mail: [email protected].
Zoznam členov Asociácie súkromných agentúr môžete dostať len na základe žiadosti od cyperskej Obchodnej a priemyselnej komory (www.ccci.org.cy).

Žiadosti do zamestnania.
Procedúra uchádzania sa o zamestnanie sa líši v závislosti od druhu práce, o ktorú sa zaujímate. Štandardnou procedúrou je písomná žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom. Je dôležité, aby životopis obsahoval informácie o vzdelaní, praxi, profesionálnej kvalifikácii, osobné údaje a informácie relevantné vzhľadom k požadovanému miestu. Žiadosť aj životopis by mali byť maximálne na dvoch stranách. Referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov sa prikladajú iba v prípade, keď si to zamestnávateľ vyžaduje.