Reactivate

Ste:

- spoločnosť alebo organizácia registrovaná v členskom štáte EÚ?

- zamestnávateľ, ktorý hľadá zamestnancov a nevie ich nájsť vo svojej krajine?

- zamestnávateľ hľadajúci zamestnancov, stážistov alebo učňov vo veku 35 rokov a viac?

- ochotný poskytnúť tréning alebo inú podporu náborovaným kandidátom?

 

REACTIVATE môže byť pre vás riešením.

REACTIVATE je program EÚ zameraný na podporu pracovnej mobility a má pomôcť zamestnávateľom nájsť kvalifikovaných pracovníkov vo veku 35+. Cieľom je spárovať ťažko obsaditeľné voľné pracovné miesta s motivovanými zamestnancami v rámci celej Európy.

 

Malé a stredné podniky môžu požiadať o finančnú podporu na pokrytie nákladov v súvislosti so zaškolením alebo integráciou nového zamestnanca, stážistu alebo učňa.

 

Podmienkou je, že zamestnávateľ musí platiť mzdu a odvody, prípadne iné benefity, v súlade s národným právom. Pracovná zmluva musí byť písomná a v trvaní minimálne 6 mesiacov (pre stážistov môže byť na požiadanie stanovená aj kratšia doba).

 

Ako sa môžete zapojiť?

Pozrite si príručku, v ktorej nájdete pravidlá účasti. Kontaktujte niektorého z poskytovateľov služieb.

Viac na https://ec.europa.eu/eures/public/en/reactivate-emp

 

Pozrite si video tu.