Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Europsky zbor solidarity umoznuje mladym ludom menit svet k lepsiemu.

Všetci mladí ľudia, ktorí sa zapoja do európskeho zboru solidarity, súhlasia s jeho poslaním a zásadami, ktoré budú dodržiavať.

V európskom zbore solidarity sa môžeš zaregistrovať, keď budeš mať 17 rokov, no na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov.

Po jednoduchej registrácii možno vybrať členov európskeho zboru solidarity, ktorí budú vyzvaní, aby sa zapojili do širokej škály projektov, medzi ktoré patrí pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít.

Projekty, ktoré európsky zbor solidarity podporuje, môžu mať trvanie od dvoch do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie.

Máš záujem?

Ak miluješ výzvy a máš záujem dobrovoľne pomáhať druhým, zapoj sa do Európskeho zboru solidarity a sprav prvý krok už dnes!
                                                                 
Aktualizované: 25.5.2020