Prejsť na obsah

Burza práce Chyť sa príležitosti

Burza práce Chyť sa príležitosti v dňoch 23. – 24. februára 2016 bola určená predovšetkým uchádzačom o prácu z Košického a Prešovského regiónu. Spolu 64 zamestnávateľov, z toho 8 zahraničných, ktorých na burzu práce pozvala sieť EURES Slovensko, ponúklo návštevníkom 665 voľných pracovných miest v rôznych odvetviach. Okrem stánku siete EURES, kde návštevníci získali informácie o bezplatných službách poskytovaných v oblasti pracovnej mobility a voľných pracovných miestach v krajinách EÚ/EHP, mali návštevníci možnosť osobne sa stretnúť so zástupcami holandských spoločností EMS – uitzendgroep,BV a Sagius Uitzenders, BV, nemeckých spoločností KÖNIG GmbH & Co KG a Unique Personalservice GmbH, ale aj so zástupcami maďarského zamestnávateľa Energy Power. Ich ponuky voľných pracovných miest boli v oblasti strojárstva, stavebníctva, potravinárskej výroby a telekomunikačných služieb.  Burzy práce sa zúčastnil zástupca ZAV – Bundesagentür für Arbeit, nemecký EURES poradca p. Eberhard Niklas, ktorý na burzu pricestoval s cieľom nájsť vhodných uchádzačov pre nemeckých zamestnávateľov z oblasti techniky a inžinierstva, IT, hotelových a stravovacích služieb. Burzu práce v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach počas dvoch dní jej trvania navštívilo viac ako 8 tisíc ľudí. Záujem o prácu v zahraničí prejavili stovky návštevníkov, pričom mnohí uchádzači spĺňali požadované  kvalifikačné aj jazykové predpoklady, preto z pohľadu zahraničných zamestnávateľov bola burza na východe Slovenska mimoriadne úspešná.