Prejsť na obsah

BREXIT – informácie pre občanov SR

Od 1.2.2020 Spojené kráľovstvo (UK) už NIE JE členom Európskej únie.

Ak pochádzate z členskej krajiny EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarska, potrebujete na život v Spojenom kráľovstve povolenie. Možnosti pobytu v Spojenom kráľovstve závisia od vašej situácie.

EU Settlement Scheme – Pobytová schéma občanov EÚ

Tento bezplatný registračný proces umožnil občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom žiť a pracovať v UK a mať prístup k zdravotnej starostlivosti, dôchodkom a ostatným benefitom za rovnakých podmienok ako počas členstva v EÚ. Museli ho absolvovať takmer všetci občania EÚ pobývajúci v Spojenom kráľovstve, ako aj ich rodinní príslušníci, aby mohli naďalej legálne zostať v Spojenom kráľovstve.

Po preskúmaní žiadosti a splnení podmienok bolo možné získať v závislosti od dĺžky predchádzajúceho pobytu v UK status usadenej osobysettled status alebo predbežný status usadenej osobypre-settled status. Občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí v Spojenom kráľovstve pobývali nepretržite aspoň 5 rokov, mohli získať status usadenej osoby.  Osoby, ktoré žili v Spojenom kráľovstve menej ako 5 rokov, museli  požiadať o predbežný status usadenej osoby. Vďaka tomu môžu zostať v Spojenom kráľovstve a po 5 rokoch nepretržitého pobytu môžu požiadať o zmenu na status usadenej osoby. To znamená, že títo občania musia na získanie statusu usadenej osoby podať v rámci schémy dve žiadosti. 12 mesiacov po získaní statusu usadenej osoby je možné požiadať o občianstvo.

Termín, do ktorého mohla väčšina ľudí požiadať o status prostredníctvom EU Settlement Scheme bol 30. jún 2021. Ak sa na vás vzťahuje niektorá z nasledujúcich situácií, môžete žiadosť podať aj dodatočne:

  • začali ste žiť v Spojenom kráľovstve pred 31. decembrom 2020 a preukážete, že ste mali opodstatnené dôvody na zmeškanie lehoty pre podanie žiadosti – bližšie informácie nájdete TU:
  • váš rodinný príslušník už má status a chcete sa k nemu pripojiť;
  • máte platné biometrické povolenie na pobyt alebo vízum.

Ak sa nenachádzate v žiadnej z týchto situácií, môžete zostať v Spojenom kráľovstve ako návštevník maximálne 6 mesiacov.

Informácie pre žiadateľov o štatút usídlenia
Postup krok za krokom ak chcete ostať žiť v UK 
Potrebujete si overiť váš status?
EU Settlement Scheme – informácie pre občanov EÚ v UK
Čo musíte vedieť, ak ste občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve 
Občania EÚ s predbežným statusom usadenej osoby alebo statusom usadenej osoby: ako môžu vaši blízki rodinní príslušníci požiadať o to, aby sa k vám mohli pripojiť v Spojenom kráľovstve
Čo musíte vedieť, ak ste starším občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve
Čo musíte vedieť, ak je vaše dieťa občanom EÚ alebo ak občanom EÚ nie je ale vy ním ste
Čo musíte vedieť ako občan krajiny mimo EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve, ak máte alebo ste mali rodinnú väzbu s občanom EÚ
Práva občanov EÚ v Spojenom kráľovstve po skončení prechodného obdobia

V prípade otázok sa môžete obrátiť na EU Settlement Resolution Centre

 Užitočné linky:   

Dohoda o vystúpení 
Informácie Ministerstva práce. sociálnych vecí a rodiny SRprechodné obdobia, zachovanie práv, cezhraniční pracovníci, zamestnávanie osôb, sociálne zabezpečenie …
Protokol o sociálnom zabezpečení ochrana sociálnych práv migrujúcich osôb, zachovanie určitých druhov sociálnych dávok do 31.12.2035
Informácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  –  voľný pohyb osôb,  cestovanie do Spojeného kráľovstva
Informácie Ministerstva spravodlivosti SRpre občanov a podnikateľov, životné situácie, dedenie, overovanie listín, preukazovanie bezúhonnosti …

Points-based immigration system – bodovací imigračný systém

Ak sa rozhodnete ísť do Spojeného kráľovstva  či už ako štandardný návštevník, študent, za rodinou alebo pracovať,  ale nemáte status usadenej osoby alebo predbežný status usadenej osoby, je možné, že budete potrebovať vízum, pretože voľný pohyb pracovných síl medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončil 31. decembra 2020. Od 1. januára 2021  Spojené kráľovstvo implementovalo bodovací imigračný systém (points-based immigration system – PBS), ktorý rovnako zaobchádza s občanmi EÚ ako aj s občanmi z krajín mimo EÚ a ktorý uprednostňuje zručnosti jednotlivcov a ich talent a nie to, odkiaľ človek pochádza. Podávanie žiadostí je možné iba ONLINE.

Bodovací imigračný systémkomplexné informácie v slovenskom jazyku
Bodovací imigračný systém – detailná príručka v anglickom jazyku
Bodovací imigračný systém – príručka v slovenskom jazyku
Víza pre kvalifikovaných pracovníkov
Víza pre zdravotníkov a opatrovateľov
Zoznam povolení na ktoré je možné získať vízum pre kvalifikovaných pracovníkov
Poplatky za vízum

Prípadné otázky môžete posielať emailom na EURES poradkyňu Renátu Mésárošovú, MBA –  renata.mesarosova@upsvr.gov.sk.