Prejsť na obsah

BREXIT – informácie pre občanov SR

Od 1.2.2020 Spojené kráľovstvo už nie je členom Európskej únie. Počas prechodného obdobia, ktoré trvalo do konca roka 2020 sa pre občanov, spotrebiteľov, podniky,  investorov, študentov a výskumníkov tak z EÚ, ako aj zo Spojeného kráľovstva nič nezmenilo. Spojené kráľovstvo už nie je zastúpené v inštitúciách, agentúrach, orgánoch a úradoch EÚ, ale  až do konca prechodného obdobia uplatňovalo právo EÚ.
Brexit

Ak ste občanom EÚ a chceli ste v Spojenom kráľovstve žiť a pracovať aj po 30.6.2021 bolo potrebné, aby ste si podali žiadosť do EU Settlement Scheme. Odporúčame pozrieť si  aktuálne informácie týkajúce sa EU Settlement Scheme.

EU settlement Scheme umožňuje občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom žiť a pracovať v UK aj po 30.6.2021 a mať prístup k zdravotnej starostlivosti, dôchodkom a ostatným benefitom za rovnakých podmienok ako v súčasnosti.  Na získanie „settled status“ bolo potrebné splniť podmienku 5 rokov nepretržitého pobytu (tzn. pobyt v UK aspoň 6 mesiacov z každého z posledných 5 rokov, výnimkou mohlo byť maximálne 1 obdobie 12 mesiacov z vážneho dôvodu – narodenie dieťaťa, vážna choroba, štúdium, vyslanie).

EU Settlement Resolution Center
pondelok až piatok – 8.00 – 20.00, víkendy 9.30 – 16.30)
telefonáty z UK – 0300 123 7379
telefonáty z iných krajín – 0203 080 0010

Informácie k Settlement Scheme:  

Podávanie žiadostí do Settlement Scheme– príručka v slovenskom jazyku

Postup krok za krokom ak chcete ostať žiť v UK 

Informácie pre žiadateľov o štatút usídlenia

Získanie pracovného povolenia v Spojenom kráľovstve od 1.1.2021:

Voľný pohyb medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončil 31. decembra 2020 a od 1. januára 2021  Spojené kráľovstvo implementovalo bodový imigračný systém (z ang. points-based immigration system – PBS), ktorý rovnako zaobchádza s občanmi EÚ ako aj s občanmi z krajín mimo EÚ a ktorý uprednostňuje zručnosti jednotlivcov a ich talent a nie to, odkiaľ človek pochádza.


Bodový imigračný systémkomplexné informácie v slovenskom jazyku
Bodový imigračný systém – detailná príručka v anglickom jazyku
Bodový imigračný systém – príručka v slovenskom jazyku

Čo sa pre vás zmenilo od 1.1.2021: publikácie na stiahnutie v slovenskom jazyku

Čo musíte vedieť, ak ste občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve 

Čo musíte vedieť, ak ste starším občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve

Čo musíte vedieť, ak je vaše dieťa občanom EÚ alebo ak občanom EÚ nie je ale vy ním ste

Čo musíte vedieť ako občan krajiny mimo EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve, ak máte alebo ste mali rodinnú väzbu s občanom EÚ

Práva občanov EÚ v Spojenom kráľovstve po skončení prechodného obdobia


Všeobecné informácie k BREXIT:  

Dohoda o vystúpení 

Informácie Ministerstva práce. sociálnych vecí a rodiny SRprechodné obdobia, zachovanie práv, cezhraniční pracovníci, zamestnávanie osôb, sociálne zabezpečenie …


Protokol o sociálnom zabezpečení ochrana sociálnych práv migrujúcich osôb, zachovanie určitých druhov sociálnych dávok do 31.12.2035

Informácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Informácie Ministerstva spravodlivosti SRživotné situácie, dedenie, overovanie listín, preukazovanie bezúhonnosti …

Bezplatné telefónne číslo Europe Direct00 800 67 89 10 11 – informačné call-centrum pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s otázkami týkajúcimi sa BREXIT-u.

Máte otázky týkajúce sa odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie ? Chcete vedieť čo sa pre Vás zmenilo od 1.2.2020?  Odpovede nájdete v článku Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.

Prípadné otázky môžete posielať emailom na EURES poradkyňu Renátu Mésárošovú, MBA –  renata.mesarosova@upsvr.gov.sk.


Ahoj! 👋
Radi ťa tu vidíme.

Prihlás sa na odber noviniek o práci v Európe a nič nezmeškaj!

Neposielame spam! Prečítaj si
zásady ochrany osobných údajov
pre viac info.