Prejsť na obsah

Asistenčné služby

logo Your Europe
logo slovensko.sk

Európska komisia zriadila jednotnú digitálnu bránu prostredníctvom portálu Vaša Európa na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/1724.
Na Slovensku predstavuje Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk hlavný zdroj informácií.
Ide o jednotné kontaktné miesto, ktoré zabezpečuje priamy prístup k širokej škále potrebných informácií, online postupom a asistenčným službám pre občanov a podniky v členských krajinách EÚ.

Táto interaktívna brána vás nasmeruje na najvhodnejšie služby na základe vašich potrieb v rôznych životných situáciách, ako napr. zamestnanosť, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, dôchodok, zdravotná starostlivosť, práva spotrebiteľov, cestovanie a pod. Poskytuje zjednodušený proces vybavovania úradných záležitostí.

Jednotná digitálna brána zastrešuje viaceré informačné a poradenské siete a inštitúcie, ktoré slúžia širokej verejnosti. Jej súčasťou je aj sieť EURES, ktorá poskytuje uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom okrem sprostredkovateľských a náborových služieb aj poradenstvo a komplexné portfólio informácií o životných a pracovných podmienkach v jednotlivých členských krajinách EÚ. Webové stránky, ktoré sú súčasťou brány, sú zárukou spoľahlivých, dôveryhodných a kvalitných informácií.

Kontaktujte EURES poradcov ohľadom bližších informácii v oblasti hľadania zamestnania, pracovných ponúk, podmienok sociálneho zabezpečenia či informácií o trhu práce v EÚ.
Môžete využiť aj asistenčné služby siete EURES prostredníctvom online chatu s možnosťou zodpovedania vašich otázok EURES poradcami z rôznych európskych krajín.

Vyplnením on-line dotazníkov nám môžete pomôcť zlepšiť naše asistenčné služby.

Asistenčné služby siete EURES
Dotazník spokojnosti - asistenčné služby
Dotazník spokojnosti - informačné služby