Prejsť na obsah

Ako napísať motivačný a sprievodný list

Zaujala vás ponuka práce? So životopisom by ste mali zamestnávateľovi poslať aj sprievodný list. Zamestnávateľ k životopisu žiada motivačný list? Nezabudnite ho pripojiť!

Ako napísať motivačný a sprievodný list

Sprievodný list je váš prvý kontakt so zamestnávateľom – vyvolajte ním záujem.

Sprievodný list je text, ktorý napíšte do tela e-mailu. Oproti motivačnému listu je kratší a je ideálne, ak ho adresujete konkrétnej osobe personalistu. Uveďte v ňom, prečo chcete v spoločnosti pracovať a akým prínosom sa pre ňu môžete stať.  Dobrý sprievodný list je stručný a výstižný, namotivuje personalistu, aby sa o vás chcel dozvedieť viac. Veta „ Mám záujem o pracovnú pozíciu a posielam Vám svoj životopis“ rozhodne nie je postačujúca.

Motivačný list vám dáva šancu vyniknúť spomedzi ostatných uchádzačov.

Motivačný list je krátky list, ktorého cieľom je vzbudiť u zamestnávateľa záujem o vás a otvoriť vám cestu k osobnému pohovoru. Základnú štruktúru motivačného listu tvoria 3 odseky:
1.     prečo sa o prácu uchádzate, prečo ste vhodný kandidát, čo o spoločnosti viete
2.     aké sú vaše pracovné úspechy (podložte ich konkrétnymi príkladmi)
3.     aké sú vaše predpoklady a zručnosti pre danú pozíciu

Ponúkame vám niekoľko rád, ako na to:

  • Na každú pracovnú ponuku posielajte aktualizovaný motivačný list prispôsobený pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. Ak ste sa rozhodli pre úpravu už napísaného motivačného listu, skontrolujte, či ste aktualizovali všetky informácie, vrátane adresáta, oslovenia a podobne.
  • Dodržte odporúčanú štruktúru. Motivačný list má obsahovať vaše kontaktné údaje, údaje zamestnávateľa, mesto a dátum vypracovania. Začnite oslovením a v úvode napíšte, čím vás ponuka zaujala. Pokračujte popisom vašich skúseností a znalostí, dôraz však klaďte na tie, ktoré sú dôležité pre konkrétneho zamestnávateľa a konkrétne pracovné miesto. Neopakujte príliš veľa údajov, ktoré sú už uvedené v životopise. Nezabudnite na vaše osobnostné vlastnosti a záujmy. Text by nemal byť príliš dlhý a mal by byť zrozumiteľný.
  • Ukážte, že o zamestnávateľovi niečo viete, že pre vás nie je neznámy. V motivačnom liste by malo byť vidieť znalosť spoločnosti, v ktorej sa o prácu uchádzate.
  • Píšte pozitívne, buďte úprimní a sebavedomí. Píšte len pravdu a buďte pripravení ju na prípadnom osobnom pohovore aj odôvodniť. Svoje schopnosti podložte minulosťou.
  • Vyhnite sa gramatickým chybám, ohováraniu predchádzajúcich zamestnávateľov, neklaďte podmienky. Priestor na rozhovor o platových podmienkach bude na osobnom pohovore.
  • Napíšte dôvod pre osobné stretnutie, prejavte ochotu a spomeňte dôvod na osobné stretnutie s personalistom. Zároveň buďte ochotní prispôsobiť sa jeho času.
  • Nezabudnite na kontrolu. Prečítajte si motivačný list ešte raz, dbajte na aktuálnosť údajov, správnu gramatiku, formálnu úpravu (rovnaký typ, farba písma). Ak motivačný list tlačíte, podpíšte ho. Pri elektronickom zasielaní podpis nie je nutný.
  • Vložte súhlas so spracovaním osobných údajov, aby si zamestnávateľ vašu žiadosť mohol ponechať vo svojej databáze.