Prejsť na obsah
Dostupných 194 pracovných ponúk
  /  
898 voľných pracovných miest

Pre označenie ponuky za obľúbenú je potrebné sa registrovať / prihlásiť. Obľúbené ponuky nájdete vo svojom profile.

EURES

EURES (European Employment Services) je európska sieť služieb zamestnanosti koordinovaná ELA (Európsky orgán práce), ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, ako aj podporovať spravodlivú pracovnú mobilitu. EURES poskytuje bezplatné služby uchádzačom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v Európe a európskym zamestnávateľom, hľadajúcim pracovnú silu v rámci týchto krajín.

 

EURES poradcovia poskytujú záujemcom o prácu v zahraničí informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby. Európskym zamestnávateľom so záujmom o pracovníkov z krajín EÚ/EHP a zo Švajčiarska ponúka sieť EURES profesionálne poradenstvo a pomoc pri nábore.

 

Logo spolufinancovaný Európskou úniou a Program Slovensko

 

Sieť EURES pôsobí na Slovensku od 1. mája 2004, kedy sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby, ako aj prostredníctvom pracovných portálov eures.sk a eures.europa.eu.

 

EURES ponúka svojim klientom databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej Európy, informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, ako aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine a finančnú podporu pracovnej mobility.

Nezastupiteľné postavenie má EURES v cezhraničných regiónoch, kde okrem štandardných služieb poskytuje predovšetkým poradenstvo zamerané na práva a povinnosti cezhraničných pracovníkov, ktorí pracujú v jednom členskom štáte, ale žijú v susednej krajine, do ktorej sa každodenne alebo minimálne raz týždenne vracajú.

 

Dňa 23.12.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401401DWU8. Národný projekt Spoločne hľadáme prácu III. je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.

Kód projektu: 401401DWU8

Partneri