Prejsť na obsah
Dostupných 205 pracovných ponúk
  /  
1152 voľných pracovných miest

Pre označenie ponuky za obľúbenú je potrebné sa registrovať / prihlásiť. Obľúbené ponuky nájdete vo svojom profile.

EURES

EURES (European Employment Services) je európska sieť služieb zamestnanosti koordinovaná ELA (Európsky orgán práce), ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, ako aj podporovať spravodlivú pracovnú mobilitu. EURES poskytuje bezplatné služby uchádzačom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v Európe a európskym zamestnávateľom, hľadajúcim pracovnú silu v rámci týchto krajín.

EURES poradcovia poskytujú záujemcom o prácu v Európe informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby. Európskym zamestnávateľom so záujmom o pracovníkov z krajín EÚ/EHP a zo Švajčiarska ponúka sieť EURES profesionálne poradenstvo a pomoc pri nábore.

Sieť EURES pôsobí na Slovensku od 1. mája 2004, kedy sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby, ako aj prostredníctvom pracovných portálov eures.sk a eures.europa.eu.

 

EURES ponúka svojim klientom databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej Európy, informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, ako aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine a finančnú podporu pracovnej mobility.

Nezastupiteľné postavenie má EURES v cezhraničných regiónoch, kde okrem štandardných služieb poskytuje predovšetkým poradenstvo zamerané na práva a povinnosti cezhraničných pracovníkov, ktorí pracujú v jednom členskom štáte, ale žijú v susednej krajine, do ktorej sa každodenne alebo minimálne raz týždenne vracajú.

Dňa 30.12.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031AUX6. Financovanie aktivít siete EURES realizovaných v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji spadá pod Národný projekt „Spoločne hľadáme prácu II“ a realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kód projektu v ITMS2014+: 312031AUX6

Partneri