Kontakty

Bratislava
Mgr. Eva Danková

EURES poradca
UPSVR Bratislava

Vazovova 7/A
Bratislava
816 16
Malacky
Ing. Pavel Husar

EURES asistent
UPSVR Malacky

 • anglický jazyk
Záhorácka 2942/60A
Malacky
901 01
Pezinok
Mgr. Adrián Demko

EURES asistent
UPSVR Pezinok

Moyzesova 2
Pezinok
902 01
Dunajská Streda
Kristina Somogyi

EURES asistent
UPSVR Dunajská Streda

Ádorská 41
Dunajská Streda
929 01
Galanta
Ing. Marek Szelecký

EURES asistent
UPSVR Galanta

Staničná 5
Galanta
924 01
Piešťany
Bc. Alena Čelková

EURES asistent
UPSVR Piešťany

 • angličtina
Krajinská cesta 13
Piešťany
921 01
Senica
Mgr. Gabriela Hájeková

EURES poradca
UPSVR Senica

 • anglický jazyk
Vajanského 17
Senica
905 01
Trnava
Mgr.Ing. Mária Ružičková

EURES asistent
UPSVR Trnava

 • anglický jazyk
J. Bottu 4
Trnava
917 01
Komárno
Ing. Erika Szabóová

EURES poradca
UPSVR Komárno

Námestie M. R. Štefánika 9
Komárno
945 01
Komárno
Ing. Bianka Turnerová

EURES asistent
UPSVR Komárno

Námestie M. R. Štefánika 9
Komárno
945 01
Levice
Mgr. Denisa Hudáková

EURES poradca
UPSVR Levice

 • nemecký jazyk, anglický jazyk, maďarský jazyk
Ľudovíta Štúra 53
Levice
934 01
Nitra
Ing. Ľubica Cibulová

EURES poradca
UPSVR Nitra

 • anglický jazyk
Štefánikova tr. 88
Nitra
949 01
Nitra
Mgr. Janka Sarazová

EURES asistent
UPSVR Nitra

Štefánikova tr. 88
Nitra
949 01
Nové Zámky
Ing. Jana Kalmanová

EURES poradca
UPSVR Nové Zámky

Kapisztóryho 1
Nové Zámky
940 01
Topoľčany
Ing. Miriama Palušová

EURES asistent
UPSVR Topoľčany

Škultétyho 1577/8
Topoľčany
955 01
Nové Mesto nad Váhom
Bc. Katarína Kališová

EURES asistent
UPSVR Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 40
Nové Mesto nad Váhom
915 01
Partizánske
Ing. Martina Dobravská

EURES asistent
UPSVR Partizánske

Námestie SNP 151/6
Partizánske
958 01
Považská Bystrica
Ing. Oľga Matochová

EURES poradca
UPSVR Považská Bystrica

Centrum 13/17
Považská Bystrica
017 01
Prievidza
Ing. Zlatica Pietriková

EURES poradca
UPSVR Prievidza

Šumperská 1
Prievidza
971 01
Trenčín
MBA Renáta Mésárošová

EURES poradca
UPSVR Trenčín

M.R. Štefánika 20
Trenčín
911 01
Čadca
Ing. Radka Hažíková

EURES poradca
UPSVR Čadca

 • anglický
Matičné nám. 1617
Čadca
022 01
Dolný Kubín
Mgr. Lýdia Valachová

EURES poradca
UPSVR Dolný Kubín

Nám. slobody 1
Dolný Kubín
026 01
Liptovský Mikuláš
Ing. Zuzana Kubovičová

EURES poradca
UPSVR Liptovský Mikuláš

Hodžova 30
Liptovský Mikuláš
031 80
Martin
Mgr. Zuzana Reichová

EURES poradca
UPSVR Martin

Novomeského 4
Martin
036 01
Námestovo
Mgr. Ferdinand Bolibruch

EURES poradca
UPSVR Námestovo

Nám. A. Bernoláka 381/4
Námestovo
029 01
Ružomberok
Ing. Martina Zmeková

EURES asistent
UPSVR Ružomberok

Nám. slobody 9
Ružomberok
034 01
Žilina
Mgr. Linda Ficeková

EURES asistent
UPSVR Žilina

Hurbanova 16
Žilina
01 001
Banská Bystrica
Ing. Alžbeta Spišiaková

EURES poradca
UPSVR Banská Bystrica

Skuteckého 39
Banská Bystrica
974 01
Banská Štiavnica
Mgr. Lucia Rückschlossová

EURES asistent
UPSVR Banská Štiavnica

A.T. Sytnianskeho 1180
Banská Štiavnica
969 58
Brezno
Mgr. Janka Turisová

Oddelenie informačno-sprostredkovateľských a poradenských služieb referátu informačno-poradenských služieb
UPSVR Brezno

Rázusova 40
Brezno
Lučenec
Ing. Ján Gerát

EURES poradca
UPSVR Lučenec

Petőfiho 39
Lučenec
984 01
Lučenec
Mgr. Andrea Čičmancová

EURES asistent
UPSVR Lučenec

Petőfiho 39
Lučenec
984 01
Revúca
Ing. Alena Piatková

EURES asistent
UPSVR Revúca

G.Viesta 1103/4
Revúca
050 01
Rimavská Sobota
Ing. Alena Házašová

EURES asistent
UPSVR Rimavská Sobota

 • anglický
Čerenčianska 18
Rimavská Sobota
979 01
Veľký Krtíš
JUDr. Alexandra Palmanová

EURES asistent
UPSVR Veľký Krtíš

Madácha č. 2
Veľký Krtíš
990 01
Zvolen
Ing. Alžbeta Kučerová

EURES asistent
UPSVR Zvolen

J. Jiskru 249/6
Zvolen
960 09
Bardejov
Ing. Lenka Hríbiková

EURES asistent
UPSVR Bardejov

Dlhý rad 16-17
Bardejov
085 01
Humenné
Renáta Micajová, M.A.

EURES asistent
UPSVR Humenné

 • Anglický jazyk
Kukorelliho 1
Humenné
066 70
Kežmarok
PhDr. Mária Fábianová, PhD.

EURES poradca
UPSVR Kežmarok

 • Anglický jazyk, Maďarský jazyk, Talianský jazyk
Dr. Alexandra 61
Kežmarok
060 01
Poprad
Ing. Ingrid Mitterpachová

EURES poradca
UPSVR Poprad

 • anglický
Hraničná 667/13
Poprad
085 01
Prešov
Mgr. Jana Maňková

EURES poradca
UPSVR Prešov

Slovenská 87
Prešov
080 28
Stará Ľubovňa
Ing. Katarína Solárová

EURES asistent
UPSVR Stará Ľubovňa

Farbiarska 57
Stará Ľubovňa
064 01
Stropkov
Katarína Glusová

EURES poradca
UPSVR Stropkov

Hlavná 26
Stropkov
091 01
Vranov nad Topľou
Bc. Mária Bačová

EURES poradca
UPSVR Vranov nad Topľou

 • anglicky jazyk
Nám. slobody 5
Vranov nad Topľou
093 01
Košice
PaedDr. Jarmila Koliová

EURES poradca
UPSVR Košice

Popradská74
Košice
040 01
Košice
Ing. Ivana Sentpéteryová

EURES poradca
UPSVR Košice

Popradská74
Košice
040 01
Michalovce
Mgr. Peter Mika

EURES poradca
UPSVR Michalovce

Saleziánov 1
Michalovce
071 01
Rožňava
Mgr. Miroslava Pangrácová

EURES poradca
UPSVR Rožňava

Šafárikova 112
Rožňava
048 01
Spišská Nová Ves
Mgr. Lukáš Dzurický

EURES asistent
UPSVR Spišská Nová Ves

Odborárov 53
Spišská Nová Ves
052 21
Trebišov
Ing. Iveta Fránerová

EURES asistent
UPSVR Trebišov

M. R. Štefánika 23
Trebišov
075 01