Výber z realizovaných aktivít

17. 1. 2018
Medzinárodný veľtrh vzdelávania v Košiciach
27. 10. 2017
Sieť EURES Slovensko ponúkala svoje bezplatné služby v oblasti pracovnej mobility v krajinách EÚ/EHP študentom dvoch košických univerzít.