Životné a pracovné podmienky v Portugalsku

1. Hľadanie práce

1. 1. Ako si nájsť prácu

 

Nie je ľahké nájsť si prácu v Portugalsku, ak nehovoríte po portugalsky. Pred odchodom do tejto krajiny vám odporúčame kontaktovať EURES, kde vám budú poskytnuté informácie o trhu práce.

Ak ste v Portugalsku, môžete si hľadať prácu nasledovne:

Pracovné centrá

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., sieť 83 pracovných centier www.iefp.pt/redecentros, kde sa môžete zaregistrovať a kde získate informácie o pracovných pozíciách v rámci celého Portugalska. Na registráciu je potrebný platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Pracovné ponuky môžete nájsť na Netemprego portáli, kde sa môžete zaregistrovať a vyhľadávať pracovné ponuky uverejnené prostredníctvom IEFP (www.iefp.pt).

Agentúry dočasného zamestnania

Môžete tiež využiť agentúry dočasného zamestnania, ktoré priraďujú svojich zamestnancov iným spoločnostiam.  Dočasné zamestnanie sa postupne môže stať trvalým. Kontaktné údaje agentúr, ktoré majú vydané povolenie na vykonávanie tejto činnosti sú pravidelne aktualizované na IEFP portále www.iefp.pt/empresas-trabalho-temporario.

Tlač

Portugalské spoločnosti vo veľkej miere využívajú na svoje náborové aktivity národnú a regionálnu tlač. Najrozšírenejšie sú: Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Correio da Manhã a Público, ktoré vydávajú inzeráty denne, podľa rôznych sektorov. Noviny Expresso vydávajú týždenne pracovné ponuky pre manažérov a špecializovaný personál, výkonných pracovníkov a konzultantov v sekcii ExpressoEmprego. Takáto tlač máva on-line verziu ich sekcií Classificados (inzercia) alebo Emprego (zamestnanosť), často aj vo forme vyhľadávacej databázy.

Internet: pracovné agentúry

Portugalskí zamestnávatelia využívajú na inzerovanie svojich pracovných pozícií rôzne internetové portály. Najnavštevovanejšie stránky môžete nájsť na Ligações > Outros Serviços de Emprego.

Nevyžiadané žiadosti

Mnoho pracovných pozícií nie je inzerovaných. Aby potenciálny zamestnávateľ vedel o vašom záujme pracovať v jeho firme a o vašich schopnostiach, môžete poslať takúto nevyžiadanú žiadosť.

 

1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, či už ako odpoveď na inzerát, alebo ako vlastná prezentácia, je zvyčajne krátka a jednoduchá. Postačuje jedna strana formátu A4.  Obsah je bežný a mal by zdôrazňovať, ako Vaše skúsenosti, kvalifikácia a očakávania korešpondujú s profesionálnym profilom zamestnávateľom hľadaného kandidáta.

Prílohou žiadosti by mal byť Curriculum Vitae (CV). Kópie certifikátov o vašej kvalifikácii sú požadované neskôr, počas náboru. Náborový proces trvá zvyčajne okolo 2 mesiacov.

V Portugalsku je veľmi rozšírené používanie formulárov žiadostí. Sú využívané pre uchádzačov s kvalifikáciou aj bez nej. Niektoré sú štandardizované, zatiaľ čo iné sa zameriavajú hlavne na predchádzajúce skúsenosti a používajú otvorené otázky. Štandardné otázky sa týkajú osobných informácií, vzdelania, skúseností a znalosti jazykov.  

Portugalský CV je zvyčajne v obrátenom chronologickom poradí a nemá mať rozsah viac ako 2-3 strany. Niekedy sa vyžaduje doloženie fotografie.

Mal by obsahovať nasledovné body:   

 • osobné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail, atď.);
 • vzdelanie (najvyššie dosiahnuté vzdelanie);
 • odborné školenia (iná kategória ako vzdelanie; uveďte absolvované kurzy a školenia, osvedčenie, ktoré Vás oprávňuje k určitej profesii);
 • pracovné skúsenosti;
 • ostatné schopnosti (jazykové, IT, vodičský preukaz);
 • voľnočasové aktivity (nepovinný údaj).

Po podaní si žiadosti je ďalším krokom pohovor, ktorý je hlavným nástrojom výberu. Ten, kto vedie pohovor dáva hlavný dôraz na pracovné skúsenosti, odborné školenia, znalosť firmy a jej aktivít. So sebou by ste si mali vziať kópie určitých dokumentov, ako napr. CV, diplomy, certifikáty, dokumenty dokladujúce predchádzajúce skúsenosti, referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov a ostatné dokumenty, o ktorých si myslíte, že sú potrebné, vrátane fotografie pasového formátu.

Osobný vzhľad (oblečenie, úprava vlasov a pod.) môže byť veľmi dôležitý.

V Portugalsku je bežné používať osobnostné testy. Inteligenčné a psychologické testy sa bežne používajú pri postoch pre stredný manažment, a to zvlášť vtedy, ak sa nábor koná za pomoci konzultantov, ktorí ponúkajú testovanie uchádzačov ako špeciálny servis alebo integrovanú časť náboru ako celku. Niekedy zamestnávatelia využívajú grafológiu, pričom predchádzajúci súhlas uchádzača nie je potrebný.

Pred prijatím uchádzača môžu byť zamestnávateľom vyžadované lekárske vyšetrenia (ak si to pracovná pozícia vyžaduje). Iba lekár môže vyhlásiť, či kandidát spĺňa zdravotné požiadavky pre prácu, ktorá má byť vykonávaná.

 

2. Presťahovanie sa do inej krajiny

2. 1. Pohyb tovaru a kapitálu

 

Voľný pohyb tovaru v rámci EÚ je jedným z najväčších európskych úspechov.

Ako spoločný trh funguje?

Väčšina tovaru sa vzťahuje k tomu, čo je známe ako "zásada vzájomného uznávania", čo znamená, že produkty legálne vyprodukované v niektorom z členských štátov môžu byť voľne prevážané a predávané na území členských štátov EÚ.

Niektoré obchodné obmedzenia v určitých sektoroch, ako napríklad stavebníctvo alebo farmácia, však naďalej platia. Členské štáty môžu voľný pohyb tovaru vo svojom vnútornom trhu limitovať za určitých podmienok, vzťahujúcich sa na oblasti ako je zabezpečenie ochrany životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Obyvatelia Európskej únie môžu voľne kupovať tovar v inom členskom štáte na súkromný účel. Vo väčšine prípadov nie je nijak limitované, čo si človek môže kúpiť a zobrať so sebou domov, keď cestuje do inej krajiny Európskej únie. Žiadne ďalšie dane/poplatky pri prechode cez hranice nie sú platené z dôvodu, že daň z pridanej hodnoty (DPH) aj spotrebná daň už sú zahrnuté v cene výrobku, čo znamená, že ostatné krajiny nemôžu požadovať zaplatenie dane/poplatku.
Avšak, existujú isté obmedzenia pre určitý tovar ako je alkohol a tabak. Internetové stránky Daňovej komisie a Colnej únie poskytuje prehľad jednotlivých pravidiel pre kúpu takýchto produktov v inom členskom štáte EÚ. Tieto pravidlá platia tiež pri kúpe motorového vozidla v členskom štáte a jeho preprave do iného členského štátu na súkromné účely.

 

Voľný pohyb kapitálu

Vďaka legislatíve EÚ si občania môžu voľne spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek štáte Európskej únie. Nie sú to len finančné trhy, ktoré majú úžitok z voľného pohybu kapitálu vďaka zvýšeniu účinnosti, ale aj obyčajný európsky občan.

S niekoľkými obmedzeniami si každý môže otvoriť bankový účet, nakupovať akcie, investovať a zadovážiť si majetok v inom členskom štáte. A čo viac, môžu podniky EÚ investovať, vlastniť a spravovať ďalšie európske podniky. Existuje, samozrejme, pár obmedzení v rámci voľného pohybu kapitálu v členských štátoch EÚ. Väčšinou sa týkajú daní, obozretného dohľadu, kritérií verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií.

 

2. 2. Hľadanie ubytovania

 

Vo veľkých mestách (Lisabon, Porto) a v turistických regiónoch (Algarve) nie je ťažké kúpiť si alebo prenajať ubytovanie. V posledných rokoch bol portugalský trh s nehnuteľnosťami relatívne stabilný. Je to tu teda považované za vhodnú investíciu, čo sa týka kvalitných nehnuteľností.  Je zriedkavé, aby zamestnávateľ ponúkol ubytovanie, preto je vhodné začať s hľadaním ešte pred príchodom do Portugalska. Internet ponúka veľa stránok (niektoré v angličtine), ktoré poskytujú rozumný prehľad toho, čo je dostupné vo veľkých mestách.

 

Ak ste v Portugalsku, môžete hľadať prostredníctvom inzercie v tlači:

 • najčítanejšie národné noviny Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Correio da Manhã alebo Público vo veľkých mestách;
 • inzertné noviny, napr.: Jornal Ocasião
 • miestne noviny, ak plánujete ostať v menšom meste.

Vždy si overte, či je inzerát dôveryhodný, ak musíte za prehliadku bytu platiť, radšej od svojho zámeru odstúpte.

 

Využiť môžete služby realitných agentov alebo niektoré asociácie, ako napr.  Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) (Portugalská asociácia realitných agentov) alebo alebo Associação Lisbonense de Proprietários (Lisabonská asociácia vlastníkov nehnuteľností). Niektoré banky majú k dispozícii databázu domov a bytov na predaj alebo prenájom.

Nájomné je rôzne v závislosti od typu a lokality. Nasledujúce údaje sa týkajú minimálnych a maximálnych nákladov na prenájom ubytovania v blízkosti Lisabonu:

·        garzónka     (minimum € 450 / maximum € 1 200)

·        1-izbový byt (minimum € 550 / maximum € 1 800)

·        2-izbový byt (minimum € 650 / maximum € 2 500)

·        3-izbový byt (minimum € 800 / maximum € 3 700)

Nájomné zvyčajne nepokrýva spotrebu vody, elektriny, telefón alebo plyn. Väčšina bytov je nezariadených, aj keď niektoré môžu mať šatník alebo vybavenú kuchyňu. Stále je veľmi zriedkavé ubytovanie s centrálnym kúrením alebo klimatizáciou. V hlavných univerzitných mestách zvyknú ľudia prenajímať izby (bežne zariadené) študentom.
Informácie o možnostiach krátkodobého ubytovania nájdete v Alojamento (Ubytovanie) na oficiálnom turistickom portáli Oficial de Turismo de Portugal, informácie o mládežníckych hosteloch v Portugalsku na portáli Juventude.

 

2. 3. Hľadanie školy

 

V Portugalsku, od predškolského až po vysokoškolské vzdelávanie, sa môžete sa rozhodnúť pre štátne školy (spravidla zdarma) alebo súkromné. Ak si zvolíte súkromnú školu, uistite sa, či je certifikovaná Ministerstvom školstva (v prípade základného, stredného vzdelávania), Ministerstvom vedy, technológie  a vysokoškolského vzdelávania (v prípade vysokoškolského vzdelania), alebo Inštitútom sociálnej ochrany (pre predškolské vzdelanie).

 

Predškolská príprava, základné (1., 2. a 3. cyklus) a stredoškolské vzdelanie

Aby ste našli vhodnú školu, kontaktujte školy vo vašom okolí, alebo miestny úrad pre vzdelávanie (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares). Môžete tiež navštíviť portál škôl. Zápis do predškolského zariadenia a prvého ročníka základnej školy je v čase od 15. apríla do 22. júna roka pred nástupom na vzdelávanie (o konkrétnom dátume konania zápisu je potrebné sa informovať priamo v školskom zariadení). Môžete tak urobiť aj prostredníctvom portálu škôl. Pre žiakov prichádzajúcich z iných škôl v priebehu školského roka nie je stanovený konečný dátum na zápis. Pre získanie potrebných informácií je potrebné kontaktovať Školskú radu. Každý žiak do veku 9 rokov, ktorý je súčasťou portugalského školského systému a jeho rodným jazykom nie je portugalčina, má nárok na doplnkovú jazykovú podporu popri návšteve klasickej portugalskej triedy s ostatnými žiakmi.  

Vyššie vzdelanie (univerzity a polytechnika)

Informácie o inštitúciách vyššieho vzdelania môžete získať od portugalského Generálneho riaditeľstva pre vysoké školstvo. Žiadosti o vysokoškolské štúdium sa zvyčajne podávajú v júli/začiatkom augusta a musia byť podané prostredníctvom príslušných prístupových služieb v mieste, kde žiadateľ žije, alebo, ak sú k dispozícii, v elektronickej podobe na internetovej stránke portugalského Generálneho riaditeľstva pre vysoké školstvo. 

Medzinárodné školy

V Portugalsku môžete nájsť nemecké, francúzske, španielske a anglické medzinárodné školy, zamerané zvyčajne na primárne a sekundárne vzdelávanie. Vyskytujú sa prevažne v okolí hlavného mesta, Porto a v oblasti Algarve. Pre viac informácií je potrebné kontaktovať ambasádu.

 

2. 4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

 

Prianie Európskej únie zjednodušiť presun svojich obyvateľov medzi členskými štátmi viedlo k vytvoreniu spoločných smerníc, ktoré riadia obojstranné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia auta a možnosť zaregistrovať svoje auto v hostiteľskej krajine. Spolupráca v tejto sfére zahŕňa aj krajiny európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

 

Vodičský preukaz v EÚ

V súčasnej dobe neexistuje jednotný vodičský preukaz EÚ, členské štáty EÚ viac menej zaviedli „vzor vodičského preukazu Spoločenstva“. Tento spoločný vzor zaisťuje, aby boli vodičské preukazy vydané rôznymi krajinami EÚ ľahko uznávané v ostatných členských štátoch vrátane Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Všeobecne sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Vodičské preukazy sa vydávajú v súlade s vnútroštátnym právom, ale mali by zahŕňať ustanovenia týkajúce sa vzoru Spoločenstva, ako sú základné podmienky pre vydanie preukazov.
Staré vodičské preukazy vydané pre rokom 1996 nie je treba vymieňať za nový vzor vodičského preukazu Spoločenstva a zostávajú platné až do uplynutia lehoty ich platnosti.
Pokiaľ si občan zariadi bydlisko v inom členskom štáte, nie je potrebné meniť vodičský preukaz aj keď tak mnohí konajú z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty rovnako vyžadujú, aby boli do vodičského preukazu zapísané ďalšie údaje z dôvodu splnenia určitých administratívnych požiadaviek.
V prípade skončenia platnosti, straty alebo odcudzenia vodičského preukazu, môže byť nový preukaz vydaný v členskom štáte pobytu a to v súlade s vnútroštátnymi podmienkami. Občania by sa mali obrátiť na príslušné úrady.

Registrácia automobilu v hostiteľskej krajine

Ak ste občanom EÚ/EHP a žijete v  niektorej členskej krajine menej ako šesť mesiacov,  nie je potrebné Vaše auto registrovať a platiť žiadne poplatky. Vozidlo teda zostáva registrované v pôvodnej krajine predošlého pobytu.
Po pobyte dlhšom ako 6 mesiacov je potrebné vozidlo registrovať na úradoch a zaplatiť registračný poplatok hosťovskej krajine. Pri registrácii, vlastník vozidla bude musieť predložiť nasledujúce dokumenty: osvedčenie o zhode vozidla, papiere od poistenia, doklady o zaplatení DPH, list vlastníctva, doklad o schopnosti prevádzky vozidla a doklad o zaplatení dane z motorového vozidla.
V niektorých krajinách môžu byť vlastníci oslobodení od platenia dane pri registrácii vozidla, keď sa presťahujú z inej krajiny EÚ/EHP, ktorá požaduje rovnaké podmienky a termíny na registrovanie. Ešte pred presťahovaním je vhodné kontaktovať príslušné úrady.

Poistenie automobilov

Občania EÚ môžu svoj automobil poistiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybraná poisťovňa oprávnenie hostiteľského vnútroštátneho orgánu príslušné poistky poskytovať. Je potrebné uistiť sa, či daná poisťovňa predáva poistenie platné aj v krajine, do ktorej chcete vycestovať. Pri ukončení nového poistenia v inej krajine EÚ/EHP treba poznamenať, že poisťovacia spoločnosť nie je oprávnená , predchádzajúce škodové udalosti zvážiť.

Dane z kúpy auta

Ak je motorové vozidlo zakúpené v jednej členskej krajine EÚ, ale zaregistrované bude v druhej, daň z pridanej hodnoty sa platí len v krajine určenia.
Komisia pre dane a colnú úniu poskytuje viac informácii na svojej webovej stránke.

 

2. 5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

 

Rezidenti EÚ/EHP/Švajčiarska a členovia ich rodín

Pri pobyte kratšom ako 3 mesiace nie je potrebné vybavovať žiadne formality, stačí mať pri sebe platný preukaz totožnosti alebo pas. Priami členovia rodiny majú tie isté práva.


V prípade, že chcú občania EÚ/EHP/Švajčiarska ostať v Portugalsku dlhšie ako 3 mesiace, musia sa zaregistrovať do 30-tich dní pred ukončením 3 mesiacov na Mestskej rade (samospráve) v mieste pobytu. Po registrácii je im vydaný registračný certifikát platný na 5 rokov, alebo na dĺžku pobytu, ak je pobyt kratší ako 5 rokov.

K vydaniu registračného certifikátu je potrebný platný identifikačný doklad a čestné vyhlásenie, že žiadateľ:

 • pracuje na základe pracovnej zmluvy, alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou v Portugalsku, alebo
 • má dostatok finančných prostriedkov pre seba i svoju rodinu, alebo
 • je registrovaný vo verejnom alebo súkromnom vzdelávacom zariadení a má dostatok finančných prostriedkov pre seba i svoju rodinu.

 

Občania krajín EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorí žijú v Portugalsku ako členovia rodiny, musia požiadať Mestskú radu v mieste pobytu o registračný certifikát. Musia pritom predložiť platný identifikačný doklad, dokument potvrdzujúci rodinný vzťah a registračný certifikát osoby (občana EÚ/EHP), ktorú sprevádzajú alebo za ktorou idú.

 

Členovia rodiny občana EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorí sú občanmi tretích krajín a ktorých pobyt v Portugalsku presahuje 3 mesiace, musia požiadať imigračné služby SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras o rezidentskú kartu vopred (tel. číslo 808 202 653 (pevná linka) / 808 962 690 (mobil), každý  pracovný deň medzi 9:00 a 17:30 hod.. Musia pritom predložiť platný identifikačný doklad, dokument potvrdzujúci rodinný vzťah a registračný certifikát občana EÚ/EHP, ktorého sprevádzajú, alebo za ktorým idú.

 

2. 6. Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

 

Pred príchodom sa uistite, že máte:

 • platný preukaz totožnosti (pas alebo občiansky preukaz);
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia;
 • dokumenty, ktoré preukazujú vaše profesijné skúsenosti a vzdelanie preložené do portugalčiny;
 • profesijné certifikáty potrebné v prípade regulovaných profesií, ktoré vám umožnia získať uznanie kvalifikácie v Portugalsku (proces môžete začať pred vycestovaním do Portugalska – kontaktujte PNRQ Národný referenčný bod pre kvalifikáciu a/alebo NARIC pre ďalšie informácie)
 • fotografie pasového formátu;
 • finančné zdroje na to, aby ste mohli ostať v krajine (predovšetkým na náklady spojené so stravovaním, ubytovaním, dopravou a zdravotnou starostlivosťou).

Odporúčame vám, aby ste:

 • si našli čo najviac informácií ohľadom aktuálnej situácie na pracovnom trhu v Portugalsku (sekcia Životné a pracovné podmienky, internet alebo tlač, ktorá je dostupná aj online);
 • kontaktovali služby sociálneho zabezpečenia vo vašej krajine pre viac informácií o systéme sociálneho zabezpečenia a krytí rizika na území Portugalska,
 • zabezpečili si cestovné poistenie.

Ak nehovoríte po portugalsky, mali by ste sa jazyk vopred naučiť:

 • poobzerajte sa po jazykovej škole, ktorá ponúka výučbu portugalčiny vo vašej krajine;
 • používajte prístupné e-learningové zdroje na internete, ako napríklad Centro Virtual Camões alebo Easy Portuguese;
 • kontaktujte jedno z portugalských jazykových centier vo vašej krajine (ak nejaké sú);
 • ak nemôžete využiť ani jeden z týchto spôsobov, aspoň si kúpte konverzačného sprievodcu a slovník, ktoré vám pomôžu v prvých krokoch.

Ak ste si už našli prácu, uistite sa, že:

 • máte kópiu pracovnej zmluvy alebo písomný dokument dokladujúci podmienky ponúkané zamestnávateľom a že im rozumiete;
 • viete, ako často budete vyplácaný a akou formou;
 • ste si vedomý podmienok ubytovania a či bude nájom hradený zamestnávateľom alebo či bude odvádzaný napríklad z vášho platu. 

Po príchode, a ak plánujete ostať dlhšie než tri mesiace, by ste mali:

 • registrovať svoj pobyt a pobyt členov vašej rodiny na príslušnom úrade v mieste vášho bydliska (informácie v sekcii 2. 5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt)
 • požiadať o daňové identifikačné číslo na miestnom daňovom úrade;
 • požiadať o vydanie zdravotnej kartičky v miestnom zdravotníckom centre;
 • požiadať o kartu sociálneho poistenia, keď začnete pracovať;
 • otvoriť si bankový účet, nakoľko plat je poukazovaný bankovými prevodmi;
 • ak si hľadáte prácu, zaregistrovať sa na príslušnom úrade práce alebo navštíviť www.iefp.pt;
 • zlepšiť si portugalčinu.

 

 4.   Pracovné podmienky

3. 1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

 

Prioritou EÚ je zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre občanov. Preto s národnými vládami spolupracuje na zabezpečení príjemného a bezpečného pracovného prostredia.
Členské štáty sú podporované prostredníctvom:
- výmeny skúseností a spoločnými krokmi
- zriadenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, zabezpečenie a bezpečnosť na pracovisku v rámci celej Európskej únie

Zlepšovanie pracovných podmienok
K dosiahnutiu udržateľných pracovných podmienok je nutné určiť hlavné parametre priaznivého pracovného prostredia a stanoviť tak kritériá pre kvalitu pracovných podmienok.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, Eurofound) v Dublinu je agentúra EU, ktorá, ako naznačuje už jej názov, poskytuje informácie, poradenstvo a odborné znalosti o životných a pracovných podmienkach. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií kvality práce a zamestnania, medzi ne patrí:

 • zdravie a duševná pohoda na pracovisku – veľmi podstatné kritérium, keďže dobrými pracovnými podmienkami sa dá predchádzať zdravotným problémom z pracoviska, znižuje sa riziko úrazu a zlepšuje organizácia práce
 • vyváženie pracovného života a voľného času - občania by mali mať šancu nájsť medzi týmito dvoma oblasťami rovnováhu
 • rozvíjanie zručností – kvalitná práca je taká, ktorá poskytuje priestor na tréning, zlepšovanie sa a kariérny rast

Sociálny dialóg

Európska únia úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi, vrátane obchodných a odborových organizácií, na celom rade otázok týkajúcich sa zamestnanosti a pracovných postupov. Sociálny dialóg vedie obe strany priemyslu k vzájomnej dohode, ktorá môže mať závažný dosah na európskych pracovníkov. Niektoré sociálne medziodborové dialógy boli zahrnuté do európskeho práva, zahrňujúc zmeny podmienok súvisiacich s  rodičovskou dovolenkou, prácou na dohodu a zmlúv na dobu určitú.   

Niekedy sociálni partneri štrajkujú, čo je známe pod názvom autonómne dohody týkajúce sa práce z domova, stresu v práci, obťažovania a násilia na pracovisku. Sociálny dialóg tiež prebieha v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory v oblastiach, ako je bankovníctvo, chemické látky, poisťovníctvo, telekomunikácie a ocele.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Komisie pre sociálny dialóg. Organizácie zapojené do medziodborového sociálneho dialógu zahrňujú : Európska konfederácia odborových organizácií a Bussinesseurope.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa pravidiel EU, zamestnávatelia majú povinnosť zaistiť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. To znamená, že zamestnávateľ musí rozvinúť politiku bezpečnosti a ochrany zdravia, čo so sebou nesie zhodnotenia rizík, zdravotné a bezpečnostné školenia súvisiace so zamestnaním, konzultácie s pracovníkmi, poskytnutie prvej pomoci a protipožiarne a evakuačné procedúry. Od zamestnancov, na druhej strane, sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia a nahlásiť akékoľvek možné nebezpečenstvá. 

Viac informácií o princípoch EÚ v rámci ochrany zdravia a bezpečnosti, a ako ovplyvňujú jednotlivcov a podniky, je k dispozícii na internetovej stránke Komisie.
Európska agentúra pre zdravie a bezpečnosť pri práci poskytuje mnoho užitočných informácií pre podniky aj zamestnancov.

Určenie minimálnych požiadaviek

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch do značnej miery závisí na stanovení spoločných pracovných noriem. Pracovné zákony a predpisy EÚ stanovujú minimálne požiadavky pre udržateľné pracovné prostredie a sú teraz uplatňované vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá Európske únie vzťahujúce sa na pracovné podmienky pokrývajú širokú škálu záležitostí ako pracovný čas, zamestnávania dočasných pracovníkov, práv pracovníkov pracujúcich na čiastočný úväzok a ochranu pre tých, ktorí pracujú na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti, pričom sa dodržujú práva občanov na pracovisku. Napríklad, smernice EÚ zabezpečujú, aby pracovné podmienky zamestnancov na čiastočný úväzok boli porovnateľné s ich kolegami pracujúcimi na plný úväzok.. A takisto zamestnávatelia majú zakázané zaobchádzať inak s pracovníkmi na čiastočný úväzok, ako s pracovníkmi pracujúcimi na plný úväzok.

 

 3. 2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

 

Možnosť uznania vašej kvalifikácie a kompetencií môže vo vašom rozhodovaní sa, či sa zamestnať v inom štáte EÚ, zohrať rozhodujúcu úlohu. Nanešťastie, odlišné vzdelanie v každej krajine spôsobuje zamestnávateľom ťažkosti pri správnom posudzovaní kvalifikácie uchádzačov z iných krajín.

Základné princípy uznávania odbornej kvalifikácie v EÚ

Jedným zo základných princípov EÚ je, že každý jej občan má mať možnosť voľne vykonávať svoju profesiu v akomkoľvek členskom štáte. Tento princíp sa žiaľ nedá uplatniť všade, pretože niektoré profesie môžu byť obmedzované národnými reštrikciami hostiteľských štátov.
Na prekonanie týchto prekážok EÚ vytvorila systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa profesie rozdeľujú na regulované (na ktorých výkon je zo zákona potrebná istá odbornosť) a zákonom hostiteľského členského štátu neregulované profesie.

Rada Európy predstavila sériu nástrojov, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie v rámci transparentnosti a uznávania kvalifikácií či už v rámci vzdelania alebo práce.

1. Systém Európskych kvalifikácií (EQF) - Jeho zásadným cieľom je vytvorenie prepojení medzi rozdielnymi národnými kvalifikačnými systémami a zabezpečenie hladkého prenosu a uznania diplomov. Jednotlivci aj zamestnávatelia budú ľahšie chápať a porovnávať kvalifikácie získané v inej krajine. Krajiny budú môcť spájať svoje kvalifikačné systémy a od roku 2012 všetky nové kvalifikácie môžu zverejňovať údaje v systéme.

2. Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) - V roku 1984 bola na podnet Európskej komisie vytvorená sieť Národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní. NARIC poskytujú informácie ohľadom uznávania štúdií, ktoré prebehli v zahraničí. Tieto informačné centrá sa nachádzajú v každom členskom štáte Európskej únie, tak isto aj v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a v procese uznávania kvalifikácii v rámci Európy zohrávajú rozhodujúcu úlohu.

3. Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) - Snahou Európskeho systému prenosu kreditov je uľahčiť uznávanie štúdia medzi členskými krajinami. Poskytuje prenos štúdia z jednej vzdelávacej inštitúcie na druhú a ponúka mnoho spôsobov, ako získať diplom.

4. Europass - je nástroj na zabezpečenie prehľadnosti odborných zručností. Skladá sa z 5 štandardizovaných dokumentov:

 1. CV (Europass životopis),
 2. jazykový pas Europass,
 3. Europass doplnok k osvedčeniu
 4. Europass doplnok k diplomu a
 5. Europass mobilita

Systém Europass umožňuje jasné a jednoduché pochopenie zručností a kvalifikácií kdekoľvek v Európe. Centrá Europass, fungujúce v každom štáte Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, boli zriadené ako hlavné miesta, kde môžu obyvatelia o systéme Europass nájsť potrebné informácie
Databáza Európskej komisie pre regulované profesie zahŕňa vyhľadávač profesií v štátoch EÚ EHP a Švajčiarsku, kontaktné body a informácie o kompetentných úradoch.

 

3. 3. Druhy zamestnania

 

Minimálny vek na prácu je 16 rokov, ak osoba dokončila povinnú školskú dochádzku (druhý stupeň) a je fyzicky aj psychicky schopná výkonu práce. Mladí ľudia, ktorí neukončili povinnú školskú dochádzku môžu pracovať iba ak v rovnakom čase navštevujú strednú školu alebo odborný kurz. Z tohto dôvodu väčšina mladých ľudí vstupuje na trh práce po 18-tom roku veku.

 

Pracovná zmluva

Prostredníctvom pracovnej zmluvy sa jednotlivec zaväzuje na poskytnutie práce jednej alebo viacerým osobám za odmenu, ako súčasť organizácie a pod dohľadom oprávneného zamestnávateľa. 

Zmluva na dobu neurčitú (trvalý pracovný pomer): takáto zmluva nevyžaduje žiadne zvláštne formality a môže mať písomnú alebo ústnu podobu. Zamestnávateľ musí pracovníkovi poskytnúť písomné informácie so základnými údajmi príslušnej zmluvy, či pracovného vzťahu. Tiež môže byť stanovená skúšobná doba, počas ktorej môžu pracovný pomer ukončiť obe strany bez udania dôvodu alebo požadovania peňažnej kompenzácie.

Zmluva na dobu určitú: takáto zmluva musí mať písomnú podobu a môže byť podpísaná iba na splnenie dočasných potrieb v rámci spoločnosti, na dobu nevyhnutne potrebnú na uspokojenie týchto potrieb. Podpisuje sa na obdobie maximálne 6-tich mesiacov alebo menej, v prípadoch definovaných zákonom a môže byť predĺžená na obdobie maximálne troch rokov.

Zmluva na nešpecifikovanú dobu trvania: trvá po dobu potreby zastúpenia absentujúceho zamestnanca alebo dokončenie aktivity, projektu, práce alebo úloh, na ktoré sa zmluva vzťahuje. Táto zmluva nemôže trvať dlhšie ako 6 rokov s predĺženiami.

Zmluva na veľmi krátku dobu určitú: používaná pri sezónnych prácach v poľnohospodárstve alebo turistických podujatiach trvajúcich, nie viac ako 15 dní. V tomto prípade sa nevyžaduje písomná forma. Celkové trvanie pracovného pomeru s rovnakým zamestnávateľom nesmie presiahnuť 70 pracovných dní počas kalendárneho roka.

Prerušovaná práca: zmluvy na tento druh práce využívajú firmy, ktorých aktivity a pracovné činnosti zamestnancov sú prerušované alebo v rôznej intenzite, kedy sa činnosť zamestnancov prerušuje na jedno alebo viac období prestojov. Vyžaduje sa písomná forma pracovnej zmluvy a  musia stanovovať ročný počet pracovných hodín alebo dní. Zamestnanec pritom musí odpracovať na plný úväzok minimálne 6 mesiacov (z čoho 4 mesiace musia byť po sebe) za každý kalendárny rok. Takáto zmluva nemôže byť na dobu určitú alebo považovaná za dočasnú prácu.

Práca na čiastočný úväzok: vždy v písomnej forme, týždenný pracovný čas je kratší ako počas hlavného pracovného pomeru. Práca môže byť vykonávaná len pár dní do týždňa, mesiaca, alebo roka, pričom počet dní musí byť ustanovený dohodou.

Práca na diaľku:  poskytovanie zákonom podmienenej práce, obyčajne nie v priestoroch zamestnávateľa, za použitia informačných a komunikačných technológií. Zmluva na tento druh práce nemôže trvať viac ako 3 roky.

Dočasná pracovná zmluva na dobu určitú, alebo dobu neurčitú: zamestnanec uzatvára zmluvu s agentúrou dočasného zamestnávania, ktorá mu vypláca mzdu, ale zamestnanec vykonáva prácu pre užívateľského zamestnávateľa (takéto zmluvy nesmú byť uzatvorené na viac ako 2 roky).

Zmluva na dobu neurčitú pre dočasné poskytovanie služieb: zamestnanec uzatvára zmluvu na dobu neurčitú s agentúrou dočasného zamestnávania a prácu vykonáva pre užívateľského zamestnávateľa na dočasnej báze.


 

3. 4. Pracovné zmluvy

 

Pracovné zmluvy nie sú predmetom žiadnych osobitných formalít, ak zákon neustanovuje inak. Portugalské právo vyžaduje, aby zmluvy na dobu určitú, zmluvy na dobu neurčitú, vedľajší pracovný pomer, teleprácu, či dočasnú prácu, boli ustanovené písomne.

Písomná pracovná zmluva musí obsahovať:

 

 • identifikáciu zamestnávateľa (adresa/sídlo zamestnávateľa) a  zamestnanca;
 • dôvod uzatvorenia zmluvy, uvedenie konkrétnych skutočností;
 • predmet zmluvy, vrátane druhu práce/povinností, ktoré budú vykonávané;
 • plat
 • miesto výkonu práce a pracovný čas;
 • dátum začatia výkonu práce;
 • dátum, kedy zmluva nadobudne platnosť a kedy vyprší pri zmluvách na dobu určitú.

 

Zmluvné strany majú informačnú povinnosť. Zamestnávateľ musí informovať zamestnanca o dôležitých aspektoch pracovného vzťahu: miesto výkonu práce, profesijná kategória alebo povinnosti zamestnanca, dátum podpísania pracovnej zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti, predpokladaná doba trvania (v prípade pracovných zmlúv na dobu určitú), výpovedná lehota, ktorú musia obe strany dodržať v prípade ukončenia pomeru, výška výplaty a frekvencia platieb, denný a týždenný pracovný čas, číslo úrazového poistenia, uplatiteľná kolektívna dohoda.  Zamestnanec musí informovať zamestnávateľa o všetkých aspektoch, ktoré sa dotýkajú jeho výkonu práce.    

Zamestnanci, ktorí majú poskytovať svoje služby v inom členskom štáte po dobu dlhšiu ako jeden mesiac, musia dostať písomné informácie od zamestnávateľa pred ich odchodom, týkajúce sa predpokladaného trvania práce v zahraničí, meny a miesta zaplatenia finančných príspevkov, podmienok pre repatriáciu a prístupu k zdravotnej starostlivosti.


Skúšobná doba

Skúšobná doba je počiatočnou fázou výkonu práce, počas ktorej sa obe strany môžu rozhodnúť, či chcú pokračovať v pracovnom vzťahu. Strany sa môžu písomne dohodnúť nevyužiť takúto možnosť.

V prípade zmlúv na dobu neurčitú trvá skúšobná doba 90 dní pre väčšinu zamestnancov, 180 dní v zamestnaniach zahŕňajúcich technickú zdatnosť alebo veľký stupeň zodpovednosti a 240 dní  pre riadiace funkcie a vedúcich pracovníkov.

Skúšobná doba je:

 • 30 dní, ak ide o zmluvu na dobu určitú v trvaní šesť mesiacov a viac,
 • 15 dní ak ide o zmluvu na dobu určitú v trvaní menej ako 6 mesiacov alebo v prípade zmluvy na dobu nešpecifikovanú, u ktorej je predpoklad, že nepresiahne trvanie 6 mesiacov. 

Skúšobná doba môže byť skrátená alebo sa od nej môže upustiť podľa:

 • trvania predchádzajúcej zmluvy na dobu určitú na vykonávanie rovnakej aktivity, alebo
 • dočasnej práce vykonávanej na rovnakej pozícii, alebo
 • poskytovania služieb za rovnakým účelom na základe zmluvy s rovnakým zamestnávateľom.

 

3. 5. Špeciálne kategórie

 

Portugalské zákony ustanovili pravidlá na ochranu detí a mladistvých. Minimálny vek na prácu je obyčajne 16 rokov.  

Maloleté deti, mladšie ako 16 rokov, môžu pracovať, iba ak ukončili povinnú školskú dochádzku, alebo v rovnakom čase navštevujú stredoškolské vzdelanie alebo odborné vzdelávanie. Môžu vykonávať iba ľahkú prácu, za ktorú sa považuje vykonávanie jednoduchých úloh, ktoré nevyžadujú fyzickú alebo psychickú záťaž a ktoré neohrozujú ich fyzickú integritu, bezpečnosť, zdravie, vzdelávanie alebo odborný výcvik. Maloletým nie je povolené robiť nadčasy, nočná práca je povolená len za špeciálnych okolností (ako napr. účasť na umeleckých a kultúrnych aktivitách).

Ľudia so zníženou schopnosťou pracovať, zdravotne postihnutí alebo chronicky chorí ľudia môžu požiadať o flexibilnú pracovnú dobu, ktorá by vyhovovala ich špecifickým potrebám. Sú tiež oslobodení od flexibilnejších foriem práce, ktoré by ohrozovali ich zdravie alebo bezpečnosť na pracovisku a tiež od práce nadčas. Zamestnávateľ im musí poskytnúť vhodné pracovné podmienky, prispôsobené pracovné miesto, vhodné úvodné aj ďalšie vzdelávanie.

Tehotné ženy, ženy s deťmi do 12 mesiacov veku a/alebo kojace ženy môžu byť oslobodené od práce nadčas alebo nočnej zmeny. Taktiež môžu byť oslobodené od práce v súlade s adaptačnou schémou, časovou bankou alebo sústredeným harmonogramom práce.

Zamestnanci s rodinnými záväzkami (1 alebo viac detí vo veku do 12 rokov, dieťa akéhokoľvek veku so zdravotným postihnutím alebo chronickou chorobou) majú možnosť pracovať počas flexibilnej pracovnej doby alebo môžu pracovať na čiastočný pracovný pomer maximálne po dobu 2 – 4 rokov (podľa počtu detí do 12 rokov a/alebo s ohľadom na zdravotné postihnutie )

 

3. 6. Samostatne zárobkovo činné osoby

 

Založenie spoločnosti so sebou prináša riziká, ktoré sa musia posúdiť a prináša nutnosť dôležitých rozhodnutí, vrátane legálneho statusu spoločnosti – s dôsledkami pre zodpovednosť podnikateľa a zodpovednosť podniku.

Spoločnosť, v ktorej je len jedna osoba, musí mať právnu formu Empresário em Nome Individual (jediný majiteľ), Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (spoločnosť s individuálnym ručením obmedzeným) alebo Sociedade Unipessoal por Quotas (akciová spoločnosť jedného akcionára). 

Spoločnosť s viac ako jednou osobou môže mať viacero právnych foriem, najčastejšie je to Sociedade em Nome Colectivo (partnerstvo, nelimitovaná zodpovednosť, kde akcionári sú subsidiárne zodpovední voči spoločnosti a sú spoločne a nerozdielne veriteľmi), Sociedade por Quotas (spoločnosť s ručením obmedzeným, zodpovednosť akcionára je limitovaná základným imaním), Sociedade Anónima (verejná spoločnosť s ručením obmedzením, každý akcionár obmedzuje svoju zodpovednosť a účasť na hodnotu svojich upísaných akcií).

 
Základnými krokmi pri zakladaní podniku sú:

 1. požiadať o certifikát  o spôsobilosti,
 2. vložiť počiatočný kapitál spoločnosti v úverovej spoločnosti,
 3. získať verejnú listinu overenú notárom (dobrovoľné, pokiaľ je prepísaný nehnuteľný majetok);
 4. preukázať deklaráciu začiatku podnikania miestnemu daňovému úradu;
 5. zaregistrovať spoločnosť do Conservatória do Registo Comercial (Obchodný register);
 6. zaregistrovať sa do sociálnej poisťovne ako platiteľ.

 

Proces založenia podniku môže byť zjednodušený:

 • prostredníctvom online služby Empresa na Hora (umožní zriadenie spoločnosti do jednej hodiny) so zmluvou podpísanou majiteľom spoločnosti (pre spoločnosti s ručením obmedzeným, jedného akcionára spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti)
 • prostredníctvom služieb ponúkaných Instituto dos Registos e do Notariado (portugalský regulačný orgán pre registračné služby a notársku profesiu) v Lojas do Cidadão (poradenské centrum) a Espaços Empresa [informačné a servisné centrá].

 
Veľká pozornosť sa musí klásť na právne predpisy upravujúce založenie podniku v mnohých oblastiach aktivít, ktoré vyžadujú licenciu predtým, než aktivita začne.

Balcão do Empreendedor (poradenské služby podnikateľom) poskytujú potenciálnym podnikateľom všetky potrebné informácie potrebné pri plánovaní, zakladaní spoločnosti a začatí činnosti. Coworking" sa v Portugalsku stáva čoraz populárnejším medzi nezávislými pracovníkmi, podnikateľmi a začínajúcimi podnikmi a v hlavných mestách už existuje sieť s približne 100 priestormi. Mnohé z týchto priestorov sú mimoriadne vnímavé, čo sa týka projektov pochádzajúcich z iných krajín.

 

 

3. 7. Platové podmienky

 

Všetci zamestnanci majú zaručenú minimálnu mesačnú mzdu, ktorá sa každoročne ustanovuje na základe právnych predpisov. Výpočet tejto mzdy berie do úvahy faktory, ako sú potreby pracovníkov, zvyšovanie životných nákladov a vývoj produktivity a zároveň je potrebné zabezpečiť, aby boli mzdy v súlade s politikou riadiacou príjmy a ceny.

V roku 2017 bola minimálna mzda 557 €.

V niektorých sektoroch sú mzdy stanovené prostredníctvom kolektívneho vyjednávania.

Mzda je tvorená základnou mzdou a ďalšími pravidelnými alebo ad-hoc príspevkami platenými priamo alebo nepriamo v hotovosti alebo v naturáliách. Okrem mesačnej mzdy môže byť vyplácaný príspevok na obed, príspevky na dopravu alebo cestu.

Mesačné, denné a hodinové mzdy sú najpoužívanejšie spôsoby platby. Ročný plat je tiež používaný veľkými spoločnosťami, najmä nadnárodnými, v priebehu náborového jednania. Provízia sa často vypláca pri práci zameranej na predaj.

Mzdy sú obyčajne vyplácané bankovým prevodom, hoci niektorí zamestnávatelia stále platia šekom alebo hotovosťou. Bez ohľadu na spôsob platby, zamestnanec  dostáva výplatnú pásku, ktorá ukazuje odmenu (hrubú mzdu, príspevok na obed atď.) a zrážky (daň z príjmu fyzických osôb [IRS], poistné na sociálne zabezpečenie hradené zamestnancom, celkom 11% z hrubej mzdy a akékoľvek ďalšie príspevky, s ktorých zrážkami zamestnanec súhlasil, ako sú odborové poplatky). Zamestnávateľ je zodpovedný za prevod zrazenej sumy príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu. Zamestnávateľ v januári odovzdá zamestnancovi potvrdenie o výške zárobku za predchádzajúci rok. Zamestnanec žiada o toto potvrdenie pre odovzdanie ročného zúčtovania dane daňovému úradu.

Zamestnanci majú právo na vianočný príspevok vo výške mesačného platu, ktorý musí byť vyplatený do 15. decembra každý rok (14. plat) a na platbu počas dovolenky, zodpovedajúcu platu, ktorý by dostali, ak by pracovali. Zamestnanci sú tiež oprávnení na dovolenkový bonus, ktorý zahŕňa základnú platbu a ďalšie platby zohľadňujúce špecifický spôsob vykonávania práce (13. plat).

 
3. 8. Pracovná doba

 

Normálny pracovný čas nesmie prekročiť 8 hodín denne, 40 hodín do týždňa. Pracovné právo umožňuje flexibilitu v dennom, alebo týždennom pracovnom čase, prostredníctvom kolektívneho vyjednávania alebo zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Limit 12 hodín denne alebo 60 hodín týždenne nikdy nesmie byť prekročený a zamestnanci sú oprávnení na zodpovedajúcu dodatočnú dobu oddychu. Pracovné právo tiež stanovuje pravidlá pre časové banky, adaptačné schémy a koncentrované pracovné plány.

Prestávka: Pracovný deň musí byť prerušený prestávkou, nie kratšou ako hodinu a nie dlhšou ako dve hodiny tak, aby zamestnanec nepracoval viac ako 5 hodín sústavne. Kolektívna zmluva môže umožniť zamestnancom pracovať po dobu až šiestich hodín nepretržite, alebo môže skrátiť, predĺžiť alebo eliminovať prestávku.

Denný odpočinok: zamestnancovi sa garantuje minimálne 11 nepretržitých hodín medzi dvoma nasledujúcimi pracovnými dňami. V odvetviach, ktoré zabezpečujú nepretržitú prevádzku alebo výrobu (napr. v nemocniciach, prístavoch, letiskách, telekomunikáciách, priemyselnej výrobe, kde je nepretržitá prevádzka, atď.) platia osobitné pravidlá, ale zamestnancom je vždy garantovaná minimálna náhradná doba odpočinku 8 hodín.

Týždenný čas odpočinku: podľa zákona je nedeľa povinný deň odpočinku. Okrem toho  môže byť udelený ďalší poldňový alebo celodenný odpočinok (vo všeobecnosti sobota), ktorý môže nadväzovať, alebo byť oddelený.

Nadčas: každá práca mimo pracovného času. Zamestnanci sú povinní pracovať nadčas, pokiaľ výslovne nepožiadajú o výnimku z oprávnených dôvodov. Práca nadčas ustupuje  a nahrádza ju flexibilný pracovný čas (časové kredity, adaptabilné schémy, koncentrované pracovné plány, zmeny). Každý zamestnanec môže pracovať nadčas maximálne 150 hodín ročne v stredných a veľkých podnikoch, alebo 175 hodín ročne v mikro a malých spoločnostiach. Práca nadčas v bežný pracovný deň oprávňuje zamestnanca na nasledovné: 25 % platby za prvú hodinu alebo jej časť, 37,5 % za nasledovnú hodinu alebo jej časť, 50 % za hodinu alebo jej časť počas povinných alebo doplnkových dní týždenného odpočinku alebo štátnych sviatkov.

Zamestnanci, ktorým práca nadčas bráni v dennom odpočinku sú oprávnení na platené voľno zodpovedajúce chýbajúcemu času odpočinku. Toto voľno musí byť udelené počas nasledujúcich troch dní. Zamestnanci pracujúci nadčas počas dňa povinného odpočinku sú oprávnení čerpať jeden deň plateného voľna počas nasledujúcich troch dní.

Nočná práca: je práca trvajúca najmenej 7 hodín a maximálne 11 hodín, ktorá vždy zahŕňa časový úsek od 00:00 do 05:00. Kolektívna zmluva môže predĺžiť nočnú prácu  na dobu medzi 22:00 jeden deň a 07:00 nasledujúci deň. Nočnej práci zodpovedá zvýšenie mzdy o 25% ( alebo viac, ak je stanovené kolektívnou zmluvou) nad ekvivalent dennej práce.

Práca na zmeny: považuje sa za ňu organizovanie práce do skupín, v ktorých zamestnanci nepretržite vykonávajú rovnakú prácu v rotácii, čo znamená, že práca sa môže vykonávať v rôznych časoch počas daného obdobia dní alebo týždňov.  Na základe systému nepretržitej prevádzky, zmeny musia byť organizované tak, aby zamestnancom bol zaručený aspoň jeden deň oddychu za sedem dní.

 

3. 9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská ...)

 

V každom kalendárnom roku majú všetci zamestnanci nárok na určitú dobu platenej dovolenky v trvaní najmenej 22 pracovných dní. Nárok na dovolenku sa získava vstupom do pracovného pomeru a nadobúda účinnosť od 1. januára každého kalendárneho roka. Po 6-tich plných mesiacoch vykonávania práce (v roku podpisu pracovnej zmluvy), má zamestnanec nárok na 2 dni voľna za každý mesiac v práci, až do maxima 20 pracovných dní. Zmluvy trvajúce kratšie ako 6 mesiacov oprávňujú zamestnancov na 2 pracovné dni voľna za každý celý mesiac trvania zmluvy. Ak skončí kalendárny rok predtým, ako ubehne polročná lehota, môže byť dovolenka vyčerpaná do 30. júna nasledujúceho roka, avšak len 30 dní dovolenky môže byť vyčerpaných za kalendárny rok. 

 

Sviatky (povinné štátne sviatky):

1. január (Nový rok)
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
25. apríl (Deň slobody)
1. máj (Deň práce)
10. jún (Deň Portugalska)                                                                                                                                         Corpus Christi                                                                                                                                                               15. august (Nanebovstúpenie Pána)
5. október (Vznik republiky)
1. november (Sviatok Všetkých svätých)
1. december (Obnovenie nezávislosti)
8. december (Nepoškvrnené počatie Panny Márie)
25. december (Sviatok vianočný)

 

Niektoré zákonom stanovené sviatky sa môžu, na základe osobitných právnych predpisov, presunúť na pondelok nasledujúceho týždňa. Mimo zákonom stanovených sviatkov je dňom pracovného pokoja ešte Fašiangový utorok (pohyblivý sviatok vo februári/marci) a za sviatky sa môžu považovať miestne (samosprávne) sviatky, na základe kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy.

 

Absencia a špeciálna dovolenka: Absencia v práci kvôli chorobe je ospravedlnená, vzniknutá strata v plate je pokrytá systémom sociálneho zabezpečenia. Zamestnanci majú nárok na absenciu v prípade: nehody, svadby, smrti člena rodiny, cesty do vzdelávacej inštitúcie, alebo v prípade zodpovednosti  za výchovu maloletého.  
V prípade narodenia dieťaťa má rodič nárok na prvotnú rodičovskú dovolenku 120 alebo 150 po sebe nasledujúcich dní, ktoré sa môžu navýšiť o 30 dní. Tento nárok môže byť použitý iba jedným z rodičov, alebo môžu byť zdieľané medzi nimi v dvoch obdobiach 15-tich po sebe idúcich dní po počiatočnom období povinnej dovolenky. Matka po pôrode dieťaťa musí dostať dovolenku najmenej 6 týždňov a tiež môže využiť dovolenku 30 dní pred narodením dieťaťa. Otec si tiež musí vybrať dovolenku 15 dní, ktoré môžu byť po sebe idúce, alebo prerušované, počas 30 dní po narodení dieťaťa, pričom prvých 5 dní musí byť bezprostredne po narodení dieťaťa. Ďalej má otec nárok na ďalších 10 dní dovolenky, ktoré môžu byť po sebe idúce, alebo prerušované a ktoré si musí vybrať v období počas materskej dovolenky matky dieťaťa.

V prípade adopcie dieťaťa vo veku do 15 rokov je adoptívny rodič oprávnený na adopčnú dovolenku ekvivalentnú materskej dovolenke, počnúc dňom súdneho alebo administratívneho zverenia dieťaťa.

Rodičia majú nárok aj na doplnkovú rodičovskú dovolenku, v prípade opatery vlastného alebo adoptovaného dieťaťa do 6 rokov, ktorá môže byť vyčerpaná rôznymi spôsobmi, napr.: 3 mesiace rodičovskej dovolenky; práca na čiastočný úväzok po dobu 12 mesiacov; atď. Keď tieto nároky vypršia, rodičia majú nárok na špeciálnu dovolenku na starostlivosť o dieťa (vlastné alebo adoptované) v trvaní maximálne 2 rokov, ktoré môžu byť vyčerpané naraz alebo prerušovane.

Zamestnanci majú nárok na dovolenku na starostlivosť o člena rodiny v prípade choroby alebo nehody podľa nasledovného: maximálne 30 dní ročne, ak ide o dieťa vo veku do 12 rokov, postihnutého alebo chronicky chorého člena rodiny, maximálne 15 dní ročne, ak ide o dieťa staršie ako 12 rokov, manžela alebo iného člena rodiny vrátane otca, matky, sestry alebo brata zamestnanca.
Ak zamestnanec popri práci študuje akýkoľvek stupeň akademického vzdelávania, môže sa posudzovať ako zamestnanec - študent, môže žiadať o úpravu pracovného času alebo o uvoľnenie z práce na 6 hodín týždenne bez straty akýchkoľvek práv. Jeho absencia v práci počas dní skúšok je tiež ospravedlnená.

 

3. 10. Ukončenie pracovného pomeru

 

Pracovné zmluvy môžu zaniknúť kvôli: vypršaniu doby (na konci zmluvnej doby a za okolností daných zákonom); na podnet zamestnávateľa alebo zamestnanca, na základe vzájomnej dohody strán. Po ukončení pracovného pomeru musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní s uvedením dňa začiatku a skončenia práce, pracovnej pozície, rovnako ako aj ostatné dokumenty potrebné na oficiálne účely, predovšetkým sociálne zabezpečenie.

Výpoveď zo strany zamestnanca: zamestnanec môže okamžite vypovedať zmluvu v prípade úmyselného neplatenia za prácu zamestnanca zo strany zamestnávateľa, neadekvátnych zdravotných a bezpečnostných pracovných podmienok, škody na majetku zamestnanca, útokov na jeho fyzickú,  či morálnu integritu, slobodu, česť a dôstojnosť.

Bez uvedenia dôvodu môže dať zamestnanec výpoveď písomným oznámením o výpovedi zamestnávateľovi 30 až 60 dní vopred v závislosti od toho, či odpracoval menej alebo viac ako dva roky. V prípade zmlúv na dobu určitú, musí podať písomné oznámenie 30 alebo 15 dní vopred, podľa toho, či je zmluva uzatvorená na viac alebo menej ako 6 mesiacov. Sú aj ďalšie špecifické pravidlá pre výpoveď, v závislosti na type pracovnej zmluvy.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa – v prípade nasledujúcich situácií:

 • prepustenie ako výsledok pochybenia zamestnanca v prípadoch určených zákonom
 • hromadné prepustenie: ukončenie pracovných vzťahov trvajúcich viac ako 3 mesiace s viacerými zamestnancami (najmenej 2-5 zamestnancov, v závislosti na veľkosti spoločnosti), z objektívnych príčin vrátane zatvorenia jednej alebo viacerých prevádzok spoločnosti alebo redukciou zamestnancov z ekonomických, štrukturálnych alebo technologických dôvodov
 • zrušenie pracovného miesta z ekonomického dôvodu, situácie na trhu práce alebo zo štrukturálnych, technologických dôvodov vzťahujúcich sa na spoločnosť, keď sa neaplikuje hromadné prepúšťanie (toto sa môže vzťahovať na jedno pracovné miesto a jedného zamestnanca)
 • výpoveď z dôvodu neschopnosti sa prispôsobiť, keď zamestnanec nie je schopný sa prispôsobiť práci  a vzhľadom na spôsob práce zamestnanca sa stáva prakticky nemožné udržiavať pracovný vzťah;

Zamestnanec môže, prostredníctvom súdneho príkazu, požiadať o preventívny odklad výpovede, a to do 5-tich pracovných dní od jej doručenia.

 

3. 11. Zastupovanie pracovníkov

 

V Portugalsku sa uplatňuje princíp odborovej slobody. To znamená, že zamestnanci môžu zakladať alebo rušiť odborové združenia a môžu sa stať členmi alebo zrušiť členstvo v ktoromkoľvek odbore. Odborové združenia sú oprávnené: uzatvárať kolektívne zmluvy; poskytovať služby ekonomického a sociálneho charakteru svojim členom; zúčastňovať sa na príprave pracovnej legislatívy; iniciovať a zasahovať do súdnych sporov a administratívnych procedúr na ochranu záujmov členov; zúčastňovať sa na procesoch reštrukturalizácie podniku (predovšetkým súvisiacich so vzdelávacími činnosťami, alebo pri zmene pracovných podmienok). Odborové aktivity v rámci podniku sú garantované, a to najmä prostredníctvom zástupcov odborov na pracovisku, odborových výborov a medziodborových výborov. Zástupcovia odborov na pracovisku sú volení priamym tajným hlasovaním a majú nárok určitý počet hodín mesačne zapájať sa do odborového hnutia.

V Portugalsku miera členstva v odborových organizáciách závisí od povolania a/alebo od odvetvia činnosti a vo všeobecnosti nie je príliš vysoká. Väčšina zamestnávateľov, najmä pri nábore, neberie do úvahy, či je niekto členom odborovej organizácie alebo nie.

 

3. 12. Pracovné spory – štrajky

 

Kolektívne pracovné štrajky, predovšetkým tie, ktoré vyplývajú z podpisovania kolektívnych zmlúv, môžu byť vyriešené zmierom alebo s pomocou mediačných služieb ministerstva zodpovedného za pracovné vzťahy. Právo na štrajk je zakotvené v Ústave. Rozhodnutie štrajkovať je dané Asociáciou odborových zväzov. Štrajk musí byť ohlásený, písomné oznámenie o štrajku musí byť zamestnávateľovi a príslušnému ministerstvu nahlásené najmenej 5 dní vopred. Ak sa štrajk bude odohrávať v podniku alebo zariadení určenom na zlepšenie sociálnych podmienok pracovníkov, oznámenie sa musí dať aspoň 10 dní vopred a musí sa zabezpečiť aspoň minimálny objem služieb.

Zamestnávatelia nemôžu prijímať nových pracovníkov a / alebo dojednať zmluvy s podnikmi za účelom nahradiť alebo vykonávať úlohy štrajkujúcich robotníkov. Zákon zakazuje akékoľvek donútenie, predsudky alebo diskrimináciu pracovníkov z dôvodu, že sa do štrajku zapojili alebo nie. Avšak pracovníci, ktorí štrajkujú, strácajú nárok na odmenu.

 

3. 13. Odborná príprava

 

Pojem odborné vzdelávanie a príprava sa vzťahuje na praktické aktivity a kurzy týkajúce sa konkrétneho povolania alebo zamestnania, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúcu kariéru. Odborné vzdelávanie je nevyhnutným základom pre dosiahnutie profesionálneho uznania a na zlepšenie vyhliadok na získanie práce.

EÚ podporuje odbornú prípravu na zamestnanie
Podpora vzdelávania a rozvíjania kvalifikácie v Európe je zabezpečovaná iniciatívou EÚ pod názvom Celoživotný vzdelávací program.
Proces celoživotného vzdelávania zahŕňa formálne, neformálne i všedné formy a trvá od predškolského obdobia až do dôchodku. Poskytuje ľudom možnosť rozvíjať a udržiavať ich hlavné zručnosti počas celého života, a takisto občanom umožňuje voľne sa pohybovať medzi zamestnaniami, regiónmi a krajinami. Financovanie je možné v širokom spektre aktivít, zahŕňajúc výmenný pobyt, štúdium, získavanie informácií. Existuje mnoho rozmanitých projektov zameraných na študentov aj ich učiteľov a lektorov.

Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v oblasti odbornej prípravy
V úsilí podporiť atmosféru európskej spolupráce v rámci rozvoja systémov odborného vzdelávania, Európska únia využíva množstvo nástrojov a realizuje celý rad programov a podnetov.

 

1. ERASMUS
Považovaný za európsku vlajkovú loď vzdelávacieho programu, Erasmus umožňuje okolo 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí každý rok. Financované je to vyššími vzdelávacími inštitúciami, ktoré medzi sebou spolupracujú.

2. LEONARDO DA VINCI
Rovnako ako pomáha  jednotlivcom dosiahnuť nové zručnosti, tento program pomáha aj organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy spolupracovať s partnermi z celej EÚ, aby si mohli vymieňať osvedčené postupy. Leonardo program financuje rad praktických projektov odborného vzdelávania a prípravy od tých, ktoré dovoľujú ľuďom zaškoliť sa v zahraničí až po tie rozsiahle, ktoré podporujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.

3. GRUNDTVIG
Tento program poskytuje podporu pre výukové a študijné potreby ľudí, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacích kurzov pre dospelých. Tento program zahŕňa formálne aj neformálne učenie.

EÚ organizácie, ktoré podporujú pracovné vzdelávanie a školenie
Európska únia disponuje zopár agentúrami na zlepšovanie kooperácie a výmennými pobytmi v praxi:

- Európske centrum pre školenie zamestnancov (CEDEFOP/ Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle)
Bola vytvorená v roku 1975 na podporu a rozvoj vzdelávania zamestnancov v Európe. Založené v Thessaloniki (Grécko), uskutočňuje výskum a analýzy školenia zamestnancov a odborného vzdelávania a svoje poznatky rozširuje rôznym európskym partnerom, ako napríklad príslušným výskumným inštitúciám, univerzitám alebo školiacim zariadeniam.

- Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola zriadená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej úlohou je podporovať partnerské krajiny (mimo EÚ) v modernizácii a rozvoji ich systémov odbornej prípravy.

 

4. Životné podmienky

4. 1. Prehľad životných podmienok v Európe

 

Kvalita života – vrchol Európskej sociálnej agendy

Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako napríklad kvalita zdravotníckych služieb, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy alebo kvalitných dopravných štruktúr, uvádzané len ako ukážka niektorých aspektov, ktoré ovplyvňujú každodenný život. Európska únia si dala za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať nové výzvy súčasnej Európy, ako napríklad sociálne znevýhodnené osoby alebo starnutie jej populácie.


Zamestnanie v Európe

Zlepšovanie pracovných príležitostí je pre Európsku komisiu hlavnou kľúčovou prioritou. S vyhliadkou riešiť problémy nezamestnanosti a zvyšovať mobilitu medzi zamestnaniami a regiónmi sa na európskej úrovni vytvára množstvo iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Tá zahŕňa Európske služby zamestnanosti (EURES).
A samozrejme, zlepšovanie výhliadok na zamestnanie každého Európana je ťažiskom Európskej desaťročnej stratégie pre ekonomický rast (Európa, 2020). Kľúčová úloha je zaistiť, že 75% Európanov vo veku od 20-64 rokov bude pracovať do konca dekády.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Zdravie a dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Pri cestovaní v rámci Európskej únie požadujú rýchly a jednoduchý prístup k lekárskemu ošetreniu. Európska zdravotná politika sa zameriava na riešenie týchto potrieb.
Európska komisia vypracovala koordinovaný prístup k zdravotnej politike, čím zaviedla do praxe rad iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity národných štátnych orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté do zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný Program verejného zdravia (na roky 2008 -2013) má tri hlavné ciele:

 • Zlepšovanie občianskej zdravotnej bezpečnosti
 • Podpora zdravia a redukcia škodlivých činiteľov na zdravie
 • Vytvorenie a rozšírenie informácií a poznatkov o zdraví

Vzdelanie a odborná príprava v EÚ

Členské štáty majú pod dohľadom vlastný systém vzdelania a odbornej prípravy. EÚ spája hodnoty, koordinuje tie aktivity, ktoré môžu mať dopad na kvalitu vzdelania, aby sa dosiahli spoločné ciele a poskytuje svojím občanom rôzne príležitosti na štúdium a odbornú prípravu počas celého ich života.
Aby sa toto mohlo uskutočniť, je potrebné spolupracovať s rôznymi medzinárodnými inštitúciami a spoluúčastníkmi organizácií v oblasti vzdelania, aby sa zlepšila politika a vymieňali skúsenosti. EÚ rozbieha početné množstvo nadačných programov v oblasti vzdelávania v rozsahu svojej pôsobnosti.

Schengenský priestor

Nadobudnutím platnosti v marci 1995 Schengenský dohovor zrušil pohraničné kontroly v priestore signatárskych štátov a vytvoril jednotné vonkajšie hranice, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel členských štátov.
Dodnes Schengenskú dohodu podpísalo v plnom rozsahu 25 štátov EÚ: Z toho 22 štátov je členom EÚ (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko a Švédsko), 3 krajiny EHP (Lichtenštajsko, Nórsko a Island) a Švajčiarsko. Veľká Británia a Írsko dohovor nepodpísali. http://www.euroinfo.gov.sk/169/schengenska-dohoda/

Doprava v EÚ

Európska dopravná politika je zameraná na odstraňovanie prekážok medzi členskými štátmi, vďaka čomu umožňuje rýchlejší a lacnejší presun tovaru a osôb cez hranice. Cieľom je poskytnúť bezpečné, čistejšie a efektívne cestovanie po Európe, tým aj posilňovanie domáceho trhu pre voľný pohyb osôb a tovaru, vytvoriť dynamickú ekonomiku a súdržnú spoločnosť EÚ je taktiež expertom v oblasti práv pasažierov.

Letecká doprava a práva pasažierov

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prinieslo v dôsledku nižšie ceny leteniek a väčší výber prepravcov a služieb pre cestujúcich. EU rovnako vytvorila súbor práv s cieľom zaistiť spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi v leteckej doprave. Ak sa niečo stane , čo sa týka letov z členskej krajiny EU, alebo do členskej krajiny EU u dopravcu registrovaného v EU (alebo v Islande, Nórsku, či Švajčiarsku), cestujúci majú právo na náhradu alebo kompenzáciu. Ak Vám zamietnu nalodenie, let má príliš dlhé meškanie (viac ako 5 hodín), alebo bol Váš let zrušený či preložený, máte právo vybrať si, či chcete Vašu cestu do konečnej destinácie presmerovať, alebo žiadať náhradu letenky. Ak sa dožadujete náhrady, stratíte nárok na cestovanie s touto letenkou, na pomoc či presmerovanie z leteckej spoločnosti.
Vaša letecká spoločnosť by Vás mala vždy informovať o Vašich právach a akomkoľvek dôvode zamietnutého nalodenia, zrušenia alebo dlhého omeškania (viac než dve hodiny). Takisto máte nárok na občerstvenie, jedlá, komunikačné spojenie (napríklad telefonický hovor zadarmo) a prenocovanie. Všetko závisí od vzdialenosti letu a doby omeškania. Dodatočne, ak Vám zamietnu nalodenie, Váš let zrušili, prípadne priletíte do cieľového miesta s omeškaním dlhším ako sú tri hodiny, máte nárok na finančnú kompenzáciu od 250 do 600 eur v závislosti od letovej vzdialenosti.
Železničná doprava

Práva cestujúcich železničnou dopravou
Ak váš vlak mešká alebo je zrušený, máte právo na kompenzáciu škody. Taktiež máte právo na adekvátne informácie o meškaní.
Ak meškanie vlaku presahuje 1 hodinu (podľa rozpisu zaznačenom na cestovnom lístku), môžete vykonať nasledujúce kroky:

 • Zrušiť celú plánovanú trasu a žiadať o okamžité nahradenie škody v plnej cene lístka alebo časť trasy. Môžete si nárokovať i na časť trasy a jej odškodnenie a zvyšok pokračovať v ceste, alebo cestu, ktorú ste už prekonali, ale meškanie vám bráni v užívaní už zaplatenej destinácie alebo výletu.
 • Spýtať sa vášho dopravcu, či nie je možné presmerovať spojenie do vašej konečnej destinácie na skorší čas, alebo čo možno najskôr alebo aj neskorší dátum podľa vašej voľby.
 • Pokračovať v ceste aj napriek meškaniu po svojej trase.

Ak sa rozhodnete pokračovať vo svojej ceste, máte právo na kompenzáciu. Ak sa vlak omešká 1- 2 hodiny máte nárok na zľavu 25 % z cestovného lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok na zľavu 50% z ceny lístka. Kompenzácia vám bude vyplatená mesiac po podaní žiadosti o kompenzáciu škody.

 

4. 2. Politický, administratívny a právny systém

 

Portugalsko je parlamentárna republika s prezidentom voleným priamym univerzálnym hlasovaním na obdobie 5 rokov. Vláda, ktorá má výkonnú moc, sa skladá z Conselho de Ministros (Rada ministrov/Kabinet), na čele s premiérom, ktorý je politicky zodpovedný prezidentovi a parlamentu. Legislatívnu moc vykonáva parlament, ktorý je tvorený jednou komorou tzv. zhromaždenie republiky a je zložený z 230 poslancov, priamo volených všeobecným volebným právom občanov zapísaných do zoznamu voličov v tuzemsku alebo v zahraničí, a je jedným zo suverénnych subjektov zakotvených v ústave, spolu s prezidentom republiky, vládou a súdmi. Parlament je zodpovedný za schvaľovanie základných zákonov republiky a dohľad nad dodržiavaním ústavy, zákonov a nariadení vlády a štátnej správy. V súčasnom volebnom období je 7 parlamentných skupín, korešpondujúcich s politickými stranami, ktorých zástupcovia boli zvolení vo voľbách 4.10.2015: PSD (Strana sociálnych demokratov), PS (Strana socialistov), BE (Aliancia ľavičiarov), CDS-PP (Sociálno-demoktratické centrum - Ľudová strana), PCP (Portugalská komunistická strana), PEV (Strana zelených) a PAN (Strana ľudia - zvieratá – príroda) .

Portugalsko je rozdelené na 22 volebných obvodov, 18 v kontinentálnom Portugalsku, jeden na Madeire a 3 na Azorách. Azory a Madeira sú autonómne regióny s priamo volenými regionálnymi parlamentmi s legislatívnou mocou, ktoré vymenúvajú členov regionálnych vlád so samostatnou výkonnou mocou.

Hlavným zdrojom práva je Ústava a právo je zabezpečované súdmi, ktoré sú nezávislé a autonómne. V Portugalsku existuje trojstupňové súdnictvo: oblastné súdy alebo súdy prvej inštancie, odvolacie súdy alebo súdy druhej inštancie a Najvyšší súd. V niektorých prípadoch odvolacie súdy môžu konať ako súdy prvej inštancie. Akýkoľvek právnik môže konať na akomkoľvek súde. Netreba zabudnúť, že v Portugalsku sa každý občan riadi portugalským právom.

 
Polícia môže zatknúť niekoho:
• ak je opodstatnené podozrenie zo spáchania trestného činu;
• ako prevenciu budúcej kriminálnej činnosti; alebo
• na zamedzenie kontaktu s inými ľuďmi.

Podozrivý musí byť predvedený pred sudcu do 48 hodín od zadržania.


Vzhľadom na právo voliť si zástupcov, každý portugalský občan, ktorý je rezidentom je automaticky registrovaný vo volebnom registri, keď dosiahne vek 17 rokov. Registrácia sa stáva trvalou, keď dosiahne vek 18 rokov. Registrácia je dobrovoľná pre občanov EÚ žijúcich v Portugalsku a dovoľuje im voliť v miestnych voľbách a voľbách do EU parlamentu. Registráciu vykonáva volebná komisia alebo SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras -Služby cudzincom).
 

4. 3. Príjmy a dane

 

Daň z príjmu (Imposto Sombre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS) sa platí ročne. Ročné IRS výnosy pokrývajú dosiahnutý príjem v predchádzajúcom roku a daňové priznanie sa podáva v období od 15. marca do 15. apríla pre kategórie A a/alebo H a v období medzi 16. aprílom a 16. májom pre ostatné kategórie. Priznania podávané elektronicky, prostredníctvom finančného portálu.

Je potrebné mať daňové identifikačné číslo- Número de Identificação Fiscal - NIF. Toto číslo sa vydáva na základe platného občianskeho preukazu/pasu na príslušnom daňovom úrade.

Daň z príjmu sa platí z nasledujúcich kategórií:
• Kategória A – zo mzdy (od zamestnávateľa)
• Kategória B – z nezávislej činnosti
• Kategória E – z investičných príjmov
• Kategória F – z nehnuteľností
• Kategória G – z kapitálových ziskov
• Kategória H – z dôchodku

Obyvatelia sú povinní platiť daň z príjmov získaných v ktorejkoľvek krajine. V Portugalsku vás pokladajú za daňovníka ak:

 • zotrváte v Portugalsku viac ako 183 dní počas zdaňovacieho roka (po sebe idúcich, alebo prerušovaných),
 • zotrváte v Portugalsku kratšiu dobu, k akémukoľvek dátumu daného zdaňovacieho roka máte ubytovanie, v ktorom máte úmysel trvalo bývať,
 • k 31. decembru ste členom lodnej alebo lietadlovej spoločnosti, poskytujúcej služby subjektom založeným, alebo so sídlom v Portugalsku, alebo riadeným z Portugalska.

Každý člen rodiny sa považuje za obyvateľa Portugalska v prípade, že hlava rodiny žije v Portugalsku.

Portugalsko má bilaterálne zmluvy s ostatnými členskými štátmi na zamedzenie dvojitého zdanenia. Ak máte napr. príjem z iného členského štátu, budete musieť zaplatiť daň z daného príjmu iba v tomto danom štáte.

Zosobášení platitelia daní, ktorí žijú spolu, alebo nezosobášené páry si môžu vybrať, či podajú ich ročné daňové priznania spolu alebo samostatne. Zahŕňa to celý príjem zarobený v Portugalsku alebo mimo neho, vrátane príjmu osôb žijúcich v jednej domácnosti. Slobodní platitelia daní podávajú ich ročné daňové priznania samostatne.

Zrážky na dani z príjmu sa vykonávajú zo zdaniteľného príjmu, počítajúc do toho: zdravotné výdavky, výdavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie (daňovníka a rodinných príslušníkov), odborné rehabilitačné výdavky (daňovníka a rodinných príslušníkov), výdavky na domáce opatrovanie (daňovníka a závislých členov rodiny), náklady spojené s nehnuteľnosťami (renta), na príbuzných a závislé osoby v rodine, všeobecné rodinné náklady a ďalšie špecifické náklady, na ktoré bola vystavená faktúra s identifikačným číslom hlavného daňovníka.

Zamestnávateľ zráža určité percento zo zamestnancovej mzdy („daňový odpočet pri zdroji“) v závislosti od jeho rodinného stavu a počtu detí. Podiel 25% sa zráža z platu tých, ktorí v Portugalsku nemajú trvalé bydlisko (viď. zmluvy dvojitého zdanenia).
Sadzby dane z príjmu sa menia v závislosti na 5- stupňovej škále ročného príjmu a v roku 2016 sa pohybovali od 14,5% pre príjem pod 7 000€ až do 48% pre príjem nad 80 000€. Pre viac informácií je potrebné kontaktovať miestny daňový úrad.

 

DPH (daň z pridanej hodnoty)
Nákup, predaj a dovoz tovarov a služieb podliehajú DPH. Výška tejto dane závisí od druhu tovarov a služieb.

 • 6% - potraviny, určité lieky a farmaceutické produkty, hotelové ubytovanie, prepravu osôb, mestskú výstavbu a ostatné základné tovary
 • 13% - vstupenky na podujatia, niektoré potraviny a ďalšie položky
 • 23% - ostatný tovar a služby.          

Výška dane v autonómnych oblastiach je nižšia:

Madeira: 5%, 12%, 22%
Azory: 4%, 9%, 18% .

 

4. 4. Životné náklady

 

Nasledovné príklady odzrkadľujú ceny normálnych mesačných výdavkov:

Voda: ceny sa líšia v závislosti od lokality a spotreby.

  Lisabon:      

do 5 m3/mesačne: € 0,3253 / m3 (plus 6%  daň)
od 6 do 15 m3/mesačne: € 0,7116/ m3 (plus 6% daň)
od 16 do 25 m3/mesačne: € 1,6749 / m3 (plus 6% daň)
nad 25 m3/mesačne: € 2,1108/m3 (plus 6% daň).

Elektrina: Je možné si vybrať operátora z otvoreného trhu. Ceny sa tiež líšia v závislosti na dohodnutom výkone a dobe dodávky.

EDP Comercial (najstarší poskytovateľ na trhu) - BTN (normálne nízke napätie) sadzba pre 20,7 kVA: 0,1659 €/kWh, plus stály poplatok EUR 0,8842 €/deň a 23% daň.

Zemný plyn: lisabonská sadzba je 0,0583 €/kWh;  sadzba za spotrebovanie  270kWh počas napájacej doby 30  dní je 15,74 €, so sadzbou dane za využitie pozemku líšiacej sa v jednotlivých lokalitách a 23% daňou.

Palivo: ceny v Portugalsku sa prispôsobujú zmenám cien za barel ropy a môžu byť rôzne v jednotlivých lokalitách. Súčasné minimálne a maximálne ceny:

95 oktánový benzín (liter): od € 1,365 do € 1,499
98 oktánový benzín (liter): od € 1,424 do € 1,489
Diesel (liter): od € 1,219 do € 1,284

Jedlo a nápoje v supermarketoch: pretože ceny sa veľmi líšia, uvedené sú priemerné minimálne a maximálne ceny produktov v bežných nákupných košíkoch:

Mlieko (1 liter): € 0,42 do € 1,29
Chlieb (1 Kg): € 1,25 do € 3,90
Vajcia (6 ks): € 0,65 do € 2,35
Mäso (bravčovina, 1 Kg): € 2,29 do € 8,95
Mäso (hovädzina, 1 Kg): € 4,49 do € 22,90
Ryba (treska, 1 Kg): € 5,99 do € 19,95
Pomaranče (1 Kg): € 0,85 do € 1,79
Jablká (1 Kg): € 0,75 do € 3,79
Zemiaky (1kg): € 0,55 do € 3,41
Pivo (1 liter): € 0,89 do € 1,99
Fľaša vína (0,75 litra): € 0,79 do € 32,99
Coca-Cola (0.5 litra): € 0,92 do € 1,25

Voľný čas:
Šálka kávy (espresso): € 0,55 do € 1,00
Lístok do kina: € 5,00 to € 7,00
Lístok do divadla: € 5,00 do € 22,50
Big Mac (McMenu): € 4,80
Rýchle občerstvenie: € 6,00 do € 8,00
Reštaurácia 2. kategórie: € 12,00 do € 25,00

Ostatné:
Denná tlač: € 0,90 do € 1,50
Zubná pasta ( 75 ml): € 0,63 do € 4,55

 

Národná minimálna mzda -  557,- €

 

4. 5. Ubytovanie

 

Prenájom

Mnoho novín uvádza inzeráty na prenájom nehnuteľnosti (‘alugam-se’ – na prenájom). Vždy hľadajte inzerát, ktorý uvádza ‘Mediador Autorizado’ (licencované vládou). Nájomné je rôzne, v závislosti od lokality, kvality a počtu izieb, napr. T0 (garsónka) alebo T1(1 spálňa) sú od 350 do 1 800 € mesačne, T2 (2 spálne) a T3 (3 spálne) medzi 500 a 2500 € mesačne. Zmluvy o prenájme sú písomné, doba platnosti závisí na dohode strán. Ak doba platnosti nie je uvedená, zmluva je platná 2 roky. Na začiatku je zvykom platiť najmenej jeden mesačný nájom vopred ako zálohu (môže to byť až do výšky 3-mesačného nájmu). Náhradou platby môže byť ručiteľ. Ak sa strany nedohodnú inak, nájomca má o svojom zámere skončiť prenájom informovať prenajímateľa nehnuteľnosti 3-4 mesiace vopred.

 

Kúpa
Ak plánujete zostať v Portugalsku dlhšie obdobie, môžete sa rozhodnúť pre kúpu domu. Realitné kancelárie a noviny sú dobrým spôsobom ako nájsť kvalitné ubytovanie. Ak využijete realitného agenta v Portugalsku, ubezpečte sa, že má vládnu licenciu 'Mediador Autorizado'. Kúpna cena bytu s tromi spálňami v Lisabone je medzi 70 000 – 1 500 000,-€ v závislosti na lokalite, stave nehnuteľnosti a iných faktoroch). V iných regiónoch Portugalska, predovšetkým vo vnútrozemí, sú ceny vo všeobecnosti nižšie. Hypotéky možno získať od bánk, ktorých podmienky sa rôznia v závislosti od finančných podmienok klienta, dĺžky splatnosti, lokality nehnuteľnosti a banky ako takej. Pri kúpe nehnuteľnosti potrebujete daňové číslo – to musíte mať, ak platíte dane. Proces nákupu nehnuteľnosti môže byť realizovaný prostredníctvom notára, právnika alebo realitného agenta. Pred konečnou zmluvou sa zvyčajne podpisuje contrato promessa de compra e venda (predbežná zmluva).

 

 

Nákup nehnuteľnosti je predmetom platenia IMT (Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis - samosprávna daň z prevodu nehnuteľnosti),ktorá sa vypočíta na základe hodnoty majetku zaznamenanej v kúpnej zmluve alebo v zdaniteľnej hodnote majetku (podľa toho, ktorá hodnota je vyššia).. Daň sa pohybuje medzi  0,8% do 8% v závislosti na hodnote majetku. Nehnuteľnosti v hodnote do € 92 407 sú oslobodené od zdaňovania.  Ročná IMI ( Imposto Municipal de Imóveis – miestna daň z nehnuteľnosti) sa platí vo výške 0,3 až 0,45% v závislosti na hodnote majetku.     

 

4. 6. Zdravotníctvo

 

V Portugalsku je poskytovaná zdravotná starostlivosť prostredníctvom Serviço Nacional de Saúde - Národných zdravotných centier (SNS), ktoré sú spravované Ministerstvom zdravotníctva a poskytujú zdravotné služby prostredníctvom zdravotných centier a verejných nemocníc. Štátnym príslušníkom EÚ je poskytnutá zdravotná starostlivosť prostredníctvom SNS v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ.

 

Registrácia do SNS

Aby ste mohli využiť služby Serviço Nacional de Saúde (SNS), musíte sa čo najskôr zaregistrovať v zdravotnom centre v mieste bydliska,  preukázaním sa platným identifikačným preukazom, preukazom sociálneho poistenia a dokladom potvrdzujúcim, že ste rezidentom. Zdravotné centrum vám vydá SNS užívateľské číslo a bude Vás informovať, kto je váš rodinný lekár (v závislosti od dostupnosti). Zdravotné centrá poskytujú všeobecnú a rodinnú zdravotnú starostlivosť, ochranu verejného zdravia, ošetrovateľstvo, očkovanie a niektoré diagnostické testy. Nemocnice majú ambulantných pacientov, hospitalizovaných pacientov a pohotovosť.

Platcovia platia poplatok (taxa moderadora) za každú návštevu alebo ošetrenie v SNS. Bežná návšteva v zdravotnom centre napr. stojí € 4,50, zatiaľ čo pohotovosť v nemocnici 14 až 18 €, v závislosti na požadovanom úkone. Deti, mladí ľudia do 18 rokov, členovia rodiny ľudia s mesačným príjmom pod 631,98 € (vrátane registrovaných nezamestnaných) sú oslobodení od platby.  

Od poplatkov sú oslobodení:

 •  chronicky chorí podstupujúci liečbu (rakovina, degeneratívne neurologické choroby, diabetes, HIV / AIDS),
 • pacienti v klinických a zdravotných rizikových situáciách, ktoré vyžadujú pravidelnú zdravotnú starostlivosť (napríklad respiračnú starostlivosť doma a / alebo dialýzu),
 • hasiči,
 • darcovia krvi,
 • pacienti po transplantácii, 
 • osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa rovnajú alebo sú vyššie ako 60% (potvrdené viacúčelovým zdravotným osvedčením o zdravotnom postihnutí),
 • tehotné ženy a čerstvé matky,
 • obete domáceho násilia, ktoré si vyžadujú naliehavú starostlivosť a súvisiace dodatočné potreby,
 • členovia a bývalí príslušníci ozbrojených síl s trvalým zdravotným postihnutím vyplývajúci z vojenskej služby,
 • evidovaní nezamestnaní, ktorí dostávajú dávky nižšie alebo rovnajúce sa 1,5 indexu sociálnej podpory a ich manžel a závislé osoby

Okrem toho užívatelia zdravotníckej telefónnej linky linha Saúde 24 alebo primárnej zdravotnej služby nemusia platiť príspevky alebo analýzy vykonané v prípade núdze.

 

Okrem zdravotníckych centier a verejných nemocníc existujú rôzne súkromné zdravotnícke zariadenia a nezávislí lekári poskytujúci dodatočné zdroje zdravotnej starostlivosti buď súkromne, alebo prostredníctvom dohôd alebo dohovorov s SNS. Informácie možno získať na stránke SNS, na portáloch on-line služieb a aplikácií poskytovaných SNS a ďalších inštitúcií Ministerstva zdravotníctva. Zahŕňajú:

 • vyhľadávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci danej oblasti
 • rezerváciu konzultácií
 • opakované predpisy
 • registrácia a monitoring zdravotných informácií
 • konzultácie osobných klinických zložiek
 • výpočet a žiadosť o výnimky z platieb poplatkov
 • informácie o čakacej dobe na pohotovosť, konzultácie, operácie.

Ak prichádzate do Portugalska, vezmite si svoju Európsku kartu poistenca, aby ste získali zdravotnú starostlivosť do vydania SNS identifikačnej karty poistenca. Na stránkach SNS nájdete informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre občanov iných krajín.

Lieky

SNS pacientom sú čiastočne (alebo v určitých špecifických prípadoch plne) hradené lieky predpísané SNS doktormi alebo súkromnými doktormi po predložení preukazu SNS poistenca.  Lieky na predpis sú predávané výhradne v lekárňach, aj keď lieky, ktoré nie sú na predpis, je možné kúpiť aj v supermarketoch za kontroly kvalifikovaným personálom. Lekárne sú označené zeleným krížom na bielom podklade.

 

4. 7. Systém vzdelávania

 

Za systém vzdelávania je zodpovedné Ministerstvo školstva a vedy (primárne a sekundárne vzdelanie) a Ministerstvo vedy, technológie a vyššieho vzdelávania s podporou Ministerstva zamestnanosti, solidarity a sociálnej ochrany v prípade predškolského vzdelávania.

Predškolské vzdelávanie
Predškolské vzdelávanie pre deti od 3 do 5 rokov je dobrovoľné. Poskytuje sa v materských škôlkach, ktoré spravujú rôzne štátne organizácie, súkromné inštitúcie, privátne školy a spoločnosti, únie a iné organizácie.

Povinná školská dochádzka:
Základné vzdelanie je povinné a zdarma, uplatňuje sa do veku 12 rokov, alebo do dosiahnutia veku 18 rokov. Základné vzdelanie bežne pokrýva deti a mladých ľudí od 6 do 15 rokov a skladá sa z troch nasledujúcich cyklov:
1. cyklus (4-ročný) poskytuje všeobecné vzdelanie, s jedným učiteľom;
2. cyklus (2-ročný) a 3. cyklus (3-ročný), kde každý predmet alebo multidisciplinárny odbor vzdelania učí iný učiteľ.

Stredná škola
Táto zahŕňa 3 roky vzdelávania (10. 11. a 12. rok) a je povinná do veku 18 rokov. Je zameraná na tých, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, alebo vstúpiť na trh práce. Môže mať formu vedeckých, humanistických, umeleckých, technologických alebo odborných kurzov a je poskytovaná na stredných školách a odborných školách. Veľa odborných tréningov vydáva školské a odborné certifikáty umožňujúce ukončiť povinnú školskú dochádzku týmto spôsobom.

Vysokoškolské vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie v Portugalsku zahŕňa univerzity a polytechniku. Akademický rok vo všeobecnosti začína v septembri/októbri.
Študenti môžu dosiahnuť bakalársky (1.stupeň), magisterský (2.stupeň) alebo PhD. (3.stupeň). Štúdium bakalárskeho stupňa trvá v priemere 3 roky, štúdium na magisterskom stupni trvá 1- 2 roky.
Prijímanie na vysokoškolské štúdium závisí na počte voľných miest a je regulované vstupnými národnými skúškami. Žiadosti sa bežne podávajú online v júli a auguste prostredníctvom webovej stránky Direção Geral do Ensino Superior (generálne riaditeľstvo vysokoškolského vzdelávania) na študentské oddelenie v mieste pobytu osobne alebo prostredníctvom internetu (elektronická prihláška je dostupná na stránke Generálneho riaditeľstva pre vysoké školstvo). Pre prijatie občana EÚ/EHP,  musí preukázať akademické vzdelanie ekvivalentné 12 ročnému štúdiu.

Uznávanie akademického vzdelania

Na získanie ekvivalencie vzdelania je potrebné kontaktovať:

 • Direção de Serviços de Desenvolvimento Curricular – Equipa de Concessão de Equivalências (Riaditeľstvo pre vzdelávacie programy) na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie v Lisabone, pre základnú a stredoškolskú kvalifikáciu;
 • NARIC Portugalsko v prípade vysokoškolských diplomov

Žiadosť o uznanie kvalifikácie musí byť predložená autonómnej inštitúcii základného alebo stredoškolského vzdelávania, alebo Vedeckej rade inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá ponúka obdobné kurzy. Žiadosti sa posudzujú prípad od prípadu.

 

4. 8. Kultúrny a spoločenský život

 

Ponuka kultúrneho života v Portugalsku je veľmi rozmanitá.  Portugalsko má vlastnú divadelnú tradíciu (revista - revue alebo muzikálna komédia) a veľa malých múzeí a galérií, dokonca aj v menších mestách. Fado, predovšetkým v Lisabone a Coimbre, je svetovo známa ako národná hudba a je považovaná za súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Folklór je tiež bohatý a rôznorodý.
Väčšina miest má kiná, ktoré premietajú filmy v angličtine. Filmy a TV programy nie sú dabované, ale väčšinou majú titulky v portugalčine.
Konajú sa rôzne tematické filmové festivaly, zaujímavé letné hudobné festivaly, ako aj rôzne oslavy a miestne fiesty. Tieto populárne podujatia sa konajú počas celého roka a prakticky vo všetkých menších mestách a na dedinách. Pripomenutia svätých dní, ktoré sa konajú v júni, vo forme sprievodov a slávností v uliciach Lisabonu, Porta a iných miest, sa oplatí vidieť.

Ľudia

Portugalci sú vo všeobecnosti rezervovaní a trpezliví, ale zároveň tolerantní k rozdielom a sú flexibilní a otvorení experimentu. Katolícka cirkev má stále podstatný vplyv, aj keď väčšina katolíkov hovorí, že ju nepraktizujú. Rodina stále tvorí základ portugalskej spoločnosti.  

Obchodná kultúra

Portugalci nie sú veľmi presní, čo sa týka obchodných stretnutí, ale očakávajú od druhých, že zavolajú, ak budú meškať. Hoci mladí ľudia hovoria po anglicky, je veľmi ťažké nájsť spoločnosť, ktorá zamestná pracovníkov, ktorí nehovoria portugalsky. Výnimku tvoria poskytovatelia zákazníckeho servisu a nadnárodné spoločnosti, kde komunikačným jazykom býva angličtina. V súvislosti so zamestnaním sú Portugalci trochu konzervatívni a formálni, čo sa týka oblečenia aj správania. Bežné je používať tituly ako napr. Dr., Ing., Arch. a pod. na preukázanie svojho postavenia v spoločnosti a rešpektu tým, ktorí dosiahli dané vzdelanie. Situácia sa však pomaly mení.  

Stravovanie a sociálne aktivity

Portugalská kuchyňa sa veľmi rozdielna, bohatá na zeleninu, mäso a ryby. Populárne sú dary mora. Krajina je známa svojimi vynikajúcimi vínami, najznámejšie je Portské, obohatené víno z regiónu Douro. Počas pracovného dňa je bežné mať hodinu na obed, pričom je normálne piť k nemu víno ( za rozumné ceny).
Futbal je národným športom, ale sú tu aj iné športy, ako atletika, bicyklovanie a ľadový hokej. Mestá majú dobré športové zázemie (za poplatok), predovšetkým na vodné športy, futbal, golf, tenis, gymnastiku a pod.

Otváracie hodiny:

Reštaurácie: obed od 12:00 do 15:00 a večera od 19:30 do 23:00, niekedy neskôr;
Bary: od 22:00 do 04:00 hod.;
Diskotéky: od 24:00 do 06:00 hod..

Otváracie hodiny môžu byť rôzne, avšak mesto môže stanoviť podmienky z bezpečnostných dôvodov alebo s ohľadom na kvalitu života rezidentov.

4. 9. Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

 

Narodenie

Jeden z rodičov, alebo obaja musia dieťa po narodení prihlásiť do 20 dní, najlepšie na Conservatória do Registo Civil (matrika) v mieste narodenia dieťaťa alebo v mieste bydliska. Registráciu novoredenca by mali vykonať rodičia alebo nimi poverená osoba, prípadne riaditeľom alebo administrátorom zdravotníckeho zariadenia, kde sa dieťa narodilo. Projekt Nascer Cidadão umožňuje, aby bol novorodenec ihneď po narodení registrovaný buď vo všeobecnej nemocnici alebo v pôrodnici bez toho, aby rodičia museli navštíviť matriku.

Aby bolo možné zaregistrovať narodenie dieťaťa:

 • vyberte meno - meno musí byť portugalské, okrem situácie, kedy jeden z rodičov nie je Portugalec, meno musí obsahovať maximálne dve krstné mená a maximálne štyri priezviská (rodinné mená). V prípade, že dieťa má cudziu štátnu príslušnosť, bude jeho meno v súlade s právnymi predpismi krajiny štátnej príslušnosti.
 • udajte miesto narodenia (farnosť v pôrodnici, farnosť matkinho bydliska)
 • predložte identifikačný doklad rodičov, ak je možné zdravotnú kartu dieťaťa

Po registrácii je vydaný rodný list. Registrácia je bezplatná.

Svadba

Existujú dva typy svadby: cirkevná a civilná. Právne procedúry sú rovnaké, sobáš je možný len ak majú obaja účastníci 18 rokov (alebo od 16 do 18, ak je poskytnuté dovolenie rodičov či opatrovníkov).  Existujú aj ďalšie obmedzenia týkajúce sa rodinných vzťahov a intervalu medzi jednotlivými sobášmi. Civilný sobáš môže byť medzi osobami rovnakého pohlavia alebo opačného pohlavia.

Na začatie procesu vybavovania sobáša 1-6 mesiacov pred dátumom svadby, je potrebné registračnému úradu v mieste, kde pár žije, predložiť  nasledujúce dokumenty:

 • rodný list nevesty/ženícha
 • platnú identifikačnú kartu občana alebo v prípade cudzincov povolenie na pobyt, pas alebo ekvivalentný dokument
 • predbežnú zmluvu, ak existuje

Táto procedúra môže byť zahájená aj online - Casamento Online.

Smrť
Smrť sa musí ohlásiť do 48 hodín na matrike v mieste, kde osoba žila. Bežne to robia pozostalí, ktorí sú zodpovední za pohreb. Miestny daňový úrad musí byť tiež oboznámený do 30 dní po smrti, ak zomrelý mal osobný majetok.

 

4. 10. Doprava

 

Portugalské aerolinky (TAP Air Portugal a SATA) prevádzkujú domáce lety medzi rôznymi letiskami v domácom teritóriu, napr.: Lisabon – Humberto Delgado airport; Porto – letisko Dr. Francisco Sá Carneiro; Faro – letisko Faro; Madeira Funchal – letisko Funchal a Azory -  Ponta Delgada – letisko João Paulo II. Niekoľko nízkonákladových spoločností, vrátane RyanAir, EasyJet, Vueling, Condor, Flybe, Tuifly a Transavia prevádzkujú lety na a z portugalských letísk.

Alfa Pendularvlaky sú najrýchlejším spojením medzi Lisabonom a Algarve a Lisabonom a severom krajiny, vrátane Porta, Braga alebo Guimarães, so zastávkou v Coimbre a Aveiro. InterCity spája Lisabon-Porto-Braga, Lisabon-Guarda, Lisabon-Covilhã, Lisabon-Alentejo a Lisabon-Algarve. Rozsiahla sieť regionálnych, nadregionálnych a prímestských vlakov pokrýva zostávajúcu časť územia štátu.

Cestná sieť zahŕňa Auto-Estradas (AE) (diaľnice), Itinerários Principais (IP) (cesty 1.triedy), Itinerários Complementares (IC) (cesty 2.triedy), Estradas Nacionais (EN) (národné cesty) a Estradas Municipais (miestne cesty). Všetky cesty sú označené vlastným symbolom a obyčajne sú spoplatnené mýtom.
Pravidelné autobusové linky spájajú veľké mestá a dediny v Portugalsku. Verejné systémy dopravy sú takmer v každom meste, prevádzkované buď verejnými, súkromnými spoločnosťami, alebo spoločnosťami patriacimi samosprávam.

Metro: Lisabon, Almada a Porto majú metro, ktoré funguje medzi 6:00/6:30 a 2:00.

Ceny za dopravu sú dostupné na stránkach dopravných spoločností.

Taxi: Ak cestujete taxíkom, v mestských častiach je cena kalkulovaná za metre a poplatky sú umiestnené vo vnútri taxíka, alebo sa dajú vyžiadať od šoféra. Mimo mestských častí je cena určená za kilometer a väčšinou sa dohodne vopred.

Vo vnútrozemí sa uplatňujú tri druhy taríf: mestská (cestovné 1), kilometrovná, bez spiatočnej cesty (cestovné 2) a kilometrovná, spiatočná cesta (tarif 5). Za batožinu a prepravu zvierat sú príplatky. Stále viac existujú alternatívy k tradičnému cestovaniu taxíkom prostredníctvom stiahnuteľných mobilných aplikácií, ktoré umožňujú: automatické volanie a / alebo rezerváciu služby, indikáciu uprednostňovanej trasy, monitorovanie údajov o jazde a vodičovi a automatickú bezpečnú platbu po dokončení služby.

 

5. Sociálne zabezpečenie a poistenie

 

5. 1. Systém sociálneho zabezpečenia v tejto krajine

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Portugal_sk.pdf

 

Aktualizované: 6/2018