Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Írsku

Detailné informácie o sociálnom zabezepečení v írsku nájdete na tomto linku:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=sk