Portály verejných služieb zamestnanosti a ostatné užitočné linky

Verejné služby zamestnanosti

www.hzz.hr/ 

http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10286  (informácie o EURES)

 

Pracovné príležitosti

http://burzarada.hzz.hr/

http://jooble.com.hr/

http://hr.kompass.com/

http://croatia.xpatjobs.com/


Verejné služby

www.sabor.hr Parlament Chorvátskej republiky           

www.vlada.hr Vláda Chorvátskej republiky

www.mfin.hr Ministerstvo financií     

www.morh.hr Ministerstvo obrany

www.mup.hr Ministerstvo vnútra      

www.pravosudje.hr Ministerstvo spravodlivosti       

www.mingo.hr Ministerstvo hospodárstva, práce a podnikania

www.mppv.hr Ministerstvo mora, turistiky, dopravy a rozvoja              

www.mps.hr Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva

www.mzopu.hr Ministerstvo ochrany prírody, urbanizmu a výstavby

www.mrss.hr Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

www.mzos.hr Ministerstvo vedy, vzdelávania a športu             

www.min-kulture.hr Ministerstvo kultúry

www.mobms.hr Ministerstvo rodiny, obrancov a medzigeneračnej solidarity

www.mvp.hr Ministerstvo zahraničných vecí Chorvátska

 

Podnikanie

www.hitro.hr Informácie o možnosti podnikania v Chorvátsku

www.eizg.hr Ekonomický inštitút Záhreb

www.hamag.hr Chorvátska agentúra pre malé podnikanie        

www.hbor.hr Chorvátska banka pre obnovu a rozvoj

www.hgk.hr Chorvátska hospodárska komora

www.hnb.hr Chorvátska národná banka

www.hok.hr Chorvátska živnostenská komora           

www.hup.hr Chorvátske združenie zamestnávateľov 

www.hfp.hr Chorvátsky fond pre privatizáciu

www.ijf.hr Inštitút verejných financií, informácie o dani z príjmu

www.vse.hr Varaždinská burza

www.zse.hr Záhrebská burza

www.hnb.hr/tecajn/htecajn.htm Kurzovný lístok

Uznanie kvalifikácie

http://enic-naric.net/index.aspx?c=Croatia


Tlač a médiá

www.hina.hr HINA (Chorvátska informačná novinová agentúra)    
    
www.hrt.hr HTV (Chorvátska televízia)

www.vjesnik.hr Vjesnik

www.vecernji-list.hr Večernji list       

www.slobodnadalmacija.hr Slobodna Dalmacija       

www.novilist.hr Novi list

www.glas-slavonije.hr Glas Slavonie    

ww.dnevik.com.hr
 Dnevnik

www.mankamagazine.hr Banka (finančný a bankovnícky mesačník)

www.feral.mdlf.org Feral

www.nacional.hr Nacional

www.fokus-tjednik.hr Fokus


Bývanie

www.katastar.hr Katastrálny úrad Chorvátska

www.tripadvisor.com Hotely a ubytovanie v Chorvátsku

www.hrvatska.sk Ubytovanie v Chorvátsku

 

Cestovanie

www.htz.hrChorvátske turistické združenie(Hrvatskaturističkazajednica ), oficiálna štátna agentúra pre cestovný ruc
www.croatia.hr 

www.hrvatska.hr Informácie o krajine a cestovnom ruchu

www.autoweb.hr Informácie o diaľničných poplatkoch

www.hac.hr Chorvátske diaľnice

www.hak.hr Chorvátsky automoto klub

www.adriaplus.hr Požičovne automobilov vo veľkých mestách, turistických strediskách a letiskách

www.jadrolinija.hr Informácie o lodnej a trajektovej doprave

www.marina-punat.com Informácie o prenájme jácht

www.sangulin.hr

www.tel.hr/adria-coral-charter

www.diving-hrs.hr Potápanie v Chorvátsku

 

 

Rôzne

www.mirovinsko.hr Sociálne zabezpečenie

www.hzz.hr/default.aspx?id=7372 Migračné informačné centrum

 

Kultúra         

www.dubrovnik-festival.hr Dubrovnícke letné hry

www.eurokaz.hr Eurokaz – Medzinárodný festival nového divadla

www.mdf-si.org Medzinárodný detský festival Šibenik

www.vbv.hr Varaždinské barokové večery

www.motovunfilmfestival.com Filmový festival v Motovune

www.fagrebfilmfestival.com Filmový festival v Záhrebe

www.animafest.hr Svetový festival animovaných filmov