Portály verejných služieb zamestnanosti a ostatné užitočné linky

Kde hľadať prácu

http://www.az.government.bg/- Národná agentúra pre zamestnávanie
http://www.jobtiger.bg
http://www.jobs.bg
http.//www.itjobs.bg

 

Pred začatím podnikania:

http://www.nap.bg/ - Národný dôchodkový úrad
http://www.mzgar.government.bg/ - Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva
http://www.kab.bg/ - Komora architektov Bulharska
http://www.nzkbg.org/ - Národná komora kvalifikovaných remeselníkov

 

Sociálny a zdravotný systém:

http://www.mlsp.government.bg/ – Ministerstvo práce a sociálnej politiky
http://www.noi.bg/ – Národný inštitút sociálneho zabezpečenia
http://www.nhig.bg/ – Národný fond zdravotného poistenia
http://www.mh.government.bg/ - Ministerstvo zdravotníctva
http://www.mfa.government.bg – Ministerstvo zahraničných vecí