Portály verejných služieb zamestnanosti a ostatné užitočné linky

Pracovné príležitosti

 Pozn.: Tento zoznam nie je úplný, ale predstavuje výber z webových stránok, ktoré existujú. NAV nezodpovedá za obsah vyššie uvedených stránok. 


Verejné služby

www.nyorge.no  Brožúra s praktickými informáciami od verejných agentúr
www.norway.sk  Oficiálna stránka o Nórsku
www.norway.no Brána do verejného sektoru v Nórsku
www.norway.info Nórske ambasády a konzuláty v zahraničí
www.norway.no/styresmakter Nórske mestá
www.nav.no Nezamestnanosť a sociálne poistenie
www.helfo.no Finančná správa v zdravotníctve
www.sua.no Servisné centrum pre zahraničných pracovníkov v Oslo, Stavanger a Kirkenes
www.skatteetaten.no Daňový úrad
www.taxnorway.no Informácie o daniach v angličtine a poľštine pre zahraničných pracovníkov
www.udi.no Prisťahovalecký úrad
http://selfservice.udi.no Samoobslužná registrácia prisťahovalcov, víza
www.politi.no Polícia
www.arbeidstilsynet.no Inšpektorát práce
www.regjeringen.no Informácie vlády a ministerstiev
www.toll.no Colné služby
www.invanor.no Biznis, novinky v ekonomike
www.ssb.no Štatistický úrad
www.mattilsynet.no Úrad pre ochranu potravín a zvierat
www.hallonorden.no Informácie o mobilite pre obyvateľov Škandinávie
www.arbeidslivinorden.org Magazín o trhu práce pre škandinávskych obyvateľov
www.nordsoc.org Sociálne poistenie pre obyvateľov Nórska
www.gtm.no Hraničné služby Švédsko, Nórsko


Pracovné združenia

www.lo.no Konfederácia odborových zväzov
www.fellesforbundet.no Zamestnanecká asociácia
www.akademikerne.no Federácia profesijných asociácií
www.ys.no Konfederácia remeselných združení
www.union.no Konfederácia združení profesionálnych povolaní


Podnikanie

www.brreg.no/english Registrácia pobočky pre podnikanie a výrobu
www.altinn.no Internetový portál pre styk s verejnými inštitúciami (informácie o začatí podnikania v Nórsku) Uznanie kvalifikácie

www.invia.no Uznanie vzdelania absolvovaného v zahraničí
www.safh.no Overenie kvalifikácie v zdravotníctve
www.nokut.no Uznanie vyššieho vzdelania


Štúdium

www.studyinnorway.no Štúdium v Nórsku 
www.siu.no Centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vyššom vzdelaní


Jazykové kurzy 

http://www.ntnu.edu/now/intro-norwegian 
http://pavei.cappelen.no
www.campusonline.no
www.migranorsk.no
www.minvei.no
http://steinpastein.cappelendamm.no
http://praktisknorsk.cappelen.no
http://herpaberget.cappelen.no
www.oslovo.no
www.fu.no
www.aof.no


Mestá


www.kommune.no všetky mestá
www.velkommenoslo.no Oslo
www.oslo.kommune.no Oslo
www.stavanger.kommune.no Stavanger
www.bergen.kommune.no Bergen
www.trondheim.kommune.no Trondheim
www.tromso.kommune.no Tromso
www.kristiansand.kommune.no KristiansandTlač

www.norwaypost.no v angličtine
www.aftenbladet.no

Bývanie

www.finn.no
www.husbanken.no

Cestovanie

www.visitnorway.com
www.unginfo.oslo.no/useit  Informačné centrum pre mladých cestovateľov


Rôzne

www.gulisider.no   Zlaté stránky 
www.nyinorge.no   Informácie pre nových prisťahovalcov
www.eurodesk.no   Informačná stránka mládeže 
www.unginfo.oslo.no Informačné centrum mladých v Oslo
www.nordtrade.com Oficiálny obchodný portál
www.oilinfo.no Informácie o ropnom a plynárenskom priemysle


Vyhľadávanie

www.google.no 
www.startsiden.no
www.kvasir.no