Portály verejných služieb zamestnanosti a ostatné užitočné linky

Stránky spojené s hľadaním práce


Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia

www.labor-ministry.gr

Verejné služby zamestnanosti

www.oaed.gr

Federácia Gréckych zamestnávateľov

www.fgi.org.gr

Adecco

www.adecco.gr

Manpower

www.manpowerteam.gr

Kariérne možnosti

www.inv.gr/career_opportunities.htm

 

Pracovné ponuky:

www.skywalker.gr (grécky)
www.infomarine.gr/findjob
www.in2greece.com/jobs
www.ads-in-greece.com
www.eurojobs.com
http://www.timesharestaff.com/1024/index.htm

 

Vládne a ministerské stránky

Grécka vláda

www.government.gr

Premiér

www.primeminister.gr

Grécky parlament

www.parliament.gr

Ministerstvo financií

www.mof-glk.gr

Ministerstvo vnútra, verejnej správy a decentralizácie

www.ypes.gr

Ministerstvo kultúry

www.culture.gr

Ministerstvo životného prostredia, plánovania a verejných prác

www.minenv.gr

Ministerstvo školstva a náboženstva

www.ypepth.gr

Ministerstvo zahraničných vecí

www.mfa.gr

Ministerstvo práva a poriadku

www.ydt.gr

Ministerstvo zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia

www.ypyp.gr

Ministerstvo námorného obchodu

www.yen.gr

Národný štatistický úrad

www.statistics.gr

Grécky systém sociálneho zabezpečenia (IKA)

www.ika.gr

Aténska obchodná a priemyselná komora

www.acci.gr

Uznávanie vzdelania v Grécku

www.doatap.gr/

 

Ekonomika

Helénska asociácia farmaceutických firiem (SFEE)

www.sfee.gr

Banka Grécka

www.bankofgreece.gr

 

Založenie podniku v Grécku

Helénska organizácia malých a stredných podnikov a ručná výroba

www.eommex.gr

Grécky portál pre informačnú spoločnosť

www.infosoc.gr

 

Priemysel a obchod

Obchodná a priemyselná komora Thessaloniki

www.ebeth.gr

Helénsko-Švédska obchodná komora

www.hellenic-swedishcc.gr

Helénske centrum investícií (Elke)

www.elke.gr

Konfederácia Gréckych pracovníkov

www.ekep.gr/english/Employment/gsee.asp

 

Technológie

Grécka technológia

www.greece-2004.com/technology

Národné centrum vedeckého vývoja

www.ims.demokritos.gr

Grécke centrum nových technológií

www.crashtest.gr

Aténske informačné technológie

www.ait.gr

 

Doprava

Doprava v Grécku

www.travelinfo.gr

Egejské aerolinky

www.aegeanair.com

Železnice

www.isap.gr

Grécke lode

www.ferries.gr

Helénska organizácia železníc

www.ose.gr

Autobusová doprava

www.travelinfo.gr/bus.htm

 

Všeobecné informácie

Grécky turizmus

www.greek-tourism.gr

Cestovanie v Grécku

www.thegreektravel.com

Informácie o Grécku

www.gogreece.com

Helios

www.helios.gr

Cestovateľské informácie

www.travelinfo.gr

Cestovanie

www.travelling.gr

Organizácia turizmu

www.gnto.gr

Atény

www.greece-athens.com

Žlté stránky

www.hellasyellow.gr

Zoznam Euro Info Centier v Grécku

http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic_greece.html

Všetko o gréckej kuchyni

www.greekcuisine.com, www.gourmed.gr

Správy o počasí

www.ntua.gr/weather

 

Vzdelávanie

Zoznam univerzít

http://www.ypepth.gr/en_ec_page3824.htm

Zoznam vzdelávacích inštitútov

http://www.ypepth.gr/en_ec_category3817.htm

Štipendiá I.K.Y.

www.iky.gr

Onassisova nadácia

www.onassis.gr

 

Veľvyslanectvo Helénskej republiky v SR

internet: www.greece.sk

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach

web: www.athens.mfa.sk