Zamestnávanie občanov EÚ/EHP na Slovensku

Občan EÚ/EHP nepotrebuje povolenie na zamestnanie !
 

Povinnosti zamestnávateľa:

  • uzatvoriť pracovnoprávny vzťah v súlade so Zákonníkom práce
  • do 7 pracovných dní prihlásiť zamestnanca prostredníctvom formulára  „Informačná karta“ na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce
  • pred nástupom do zamestnania prihlásiť zamestnanca v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne
  • do 8 pracovných dní prihlásiť zamestnanca v príslušnej Zdravotnej poisťovni
  • po skončení pracovnoprávneho vzťahu odhlásiť zamestnanca vo všetkých inštitúciách.

 

Aktualizácia : Jún 2013