Náborové dni českého zamestnávateľa ROHDE&SCHWARZ na Slovensku

Máte záujem o prácu v Českej republike na pozíciách Montážny technik, Skúšobný technik, Zvárač, Obsluha SMT osazovacej linky?

Príďte na prezentáciu spojenú s individuálnymi pohovormi českého zamestnávateľa ROHDE&SCHWARZ, ktorá sa uskutoční na vybraných Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR):

27.3.2018 o 9.00 hod. a 13.00 hod. na ÚPSVaR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, Rimavská Sobota, zasadačka č.d. 100 (prízemie)

28.3.2018 o 9.00 hod. na ÚPSVaR Rožňava, Šafárikova 112, Rožňava, zasadačka č.d. 603 (2. poschodie)

9.4.2018 o 10.00 hod. na ÚPSVaR Revúca, Gen. Viesta 1103/4, Revúca, zasadačka na prízemí

9.4.2018 o 14.00 hod. v Tornali (detašované pracovisko ÚPSVaR Revúca), Mierová 147, Tornaľa, zasadačka na prízemí.

10.4.2018 o 10.00 hod. na ÚPSVaR Brezno, Rázusova 40, č.d. 209 (2. poschodie)

Na pohovor si doneste so sebou životopis.

Kontakt: EURES Rožňava, ÚPSVaR Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava, tel.: 058/2440303, email: miroslava.pangracova@upsvr.gov.sk