Bilaterálne dohody s Nemeckom

Máš záujem pracovať v Nemecku?

Sieť EURES Slovensko a EURES Nemecko nadviazali bilaterálnu spoluprácu, v rámci ktorej bude pre záujemcov o zamestnanie na Slovensku prístupných množstvo pracovných miest v Nemecku, ktoré sú registrované v Bundesagentur für Arbeit.

Nemecko má nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v nasledovných oblastiach:

  • Hotelierstvo a catering
  • Zdravotníctvo a opatrovanie
  • Technika a inžinierstvo

    Všetky voľné pracovné miesta sú zverejnené na www.eures.sk v sekcii Uchádzači o zamestnanie.

Viac informácií Vám poskytnú EURES poradcovia / asistenti na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny,
resp. EURES poradcovia zodpovední za jednotlivé oblasti:

Hotelierstvo a catering
Ing. Denisa Hudáková 036/2440 303 denisa.hudakova@upsvr.gov.sk, UPSVR Levice

Detail pracovnej ponuky nájdete v prílohe.
Stiahnite si Prihlášku v prílohe a oskenovanú a podpísanú ju e-mailom zašlite spolu s Europass životopisom v nemeckom jazyku a fotografiou na vyššie uvedené adresy.

Zdravotníctvo a opatrovanie
Ing. Denisa Hudáková 036/2440 303 denisa.hudakova@upsvr.gov.sk, UPSVR Levice


Pomocné sily v domácnosti s postihnutým členom rodiny
:

Detail pracovnej ponuky a ďalšie informácie nájdete v prílohe a tabuľku odmien TU.
Stiahnite s Prihlášku v prílohe pre pomocné sily v domácnosti s postihnutým členom rodiny a oskenovanú a podpísanú ju e-mailom zašlite spolu s Europass životopisom v nemeckom jazyku a fotografiou na vyššie uvedené adresy.

Technika a inžinierstvo

PhDr. Matúš Caban 02/20 444 870 matus.caban@upsvr.gov.sk Ústredie PSVR

Stiahnite si Prihlášku v prílohe a oskenovanú a podpísanú ju e-mailom zašlite spolu s Europass životopisom v nemeckom jazyku a fotografiou na vyššie uvedené adresy.