Životné a pracovné podmienky vo Francúzsku

 

1. Hľadanie práce

1.1. Ako si nájsť prácu

1. POLE EMPLOI

Úrad Pôle Emploi, ktorý Vám pomôže pri hľadaní zamestnania sa nachádza v každom meste. Zaregistrovať sa môžete na najbližšom úrade k miestu Vášho pobytu. Pre viac informácii zavolajte na tel.č.: 0033177863949, alebo navštívte internetovú stránku: www.pole-emploi.fr

2. EURES (Európske služby zamestnanosti)

Po Vašom príchode do Francúzska Vám poradia EURES poradcovia, pracujúci v rámci siete zameranej na medzinárodný trh práce a pridruženej k Pôle Emploi. Viď. www.eures.europa.eu

3. APEC (Združenie pre zamestnanosť riadiacich pracovníkov) pomáha manažérom a mladým absolventom pri hľadaní zamestnania. Pozri www.apec.fr

4. Agentúry dočasného zamestnávania - za poskytované služby vyberajú poplatky od zamestnávateľov, nie od záujemcov o zamestnanie. Pozri: www.prisme.eu

5. Náborový konzultanti

Títo konzultanti sú zazmluvnení spoločnosťami pre riadenie náboru vysokokvalifikovaných zamestnancov, alebo tých, ktorí budú zastávať zodpovedné funkcie

Navštívte napr. tieto webové stránky: www.cadremploi.fr; www.cadresonline.com

6. Webové stránky spoločností

Spoločnosti častokrát majú v rámci svojich webových stránok sekciu "nábor".  Pre nájdenie internetových stránok spoločností použite vyhľadávač, alebo obchodný adresár. Pre vyhľadávanie môžete tiež použiť webovú stránku: www.pagesjaunes.fr

7. Tlač

Špecializovaná tlač umožňuje firmám náborovať svojich zamestnancov aj prostredníctvom zverejnenia ich voľných pracovných miest v tejto tlači. Na tejto webovej stránke nájdete zoznam inzertnej tlače: www.press-directory.sk

8. Hľadanie na skrytom trhu práce

Jedná sa o nepublikované voľné miesta, teda priamy nábor medzi zamestnávateľom a uchádzačom (inzercia vo výkladoch, sieťovanie, atď.) Takýto spôsob zahŕňa nábor, pri ktorom zamestnávatelia najprv hľadajú vhodných zamestnancov medzi nevyžiadanými žiadosťami, ktoré obdŕžali, predtým než zverejnia svoju pracovnú ponuku na otvorenom trhu práce.

 

Aktualizácia: 06/2014

  

1.2. Ako sa uchádzať o zamestnanie

Nájdite si prácu, o ktorú máte záujem

1.  Ak je meno, resp. názov zamestnávateľa je uvedené v pracovnom inzeráte, alebo v prípade, že chcete zaslať nevyžiadanú žiadosť: zistite si informácie o zamestnávateľovi a následne tomu prispôsobte svoj životopis a motivačný list a pripravte sa na pohovor.

Informácie, ktoré by ste si mali zistiť: sektor činnosti, informácie o pracovnej sile, obrat, podiel na trhu atď.

Kde môžete nájsť tieto informácie?

- na internete; pomocou vyhľadávačov navštívte webové stánky zamestnávateľa

- v obchodnom registri: www.pagesjaunes.fr

- cez francúzsku komoru obchodu a priemyslu: www.uccife.org

2. Ak meno/názov zamestnávateľa nie je uvedené: Vašu žiadosť, životopis a/alebo motivačný list prispôsobte podmienkam uvedeným v pracovnom inzeráte.

 

Zamerajte sa na kvalitné spracovanie svojej žiadosti/CV

CV (Curriculum Vitae), ktoré by nemalo byť dlhšie ako 2 strany, zvyčajne obsahuje nasledujúce časti:

1. Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou) a e-mailová adresa. Informácie o Vašom rodinnom stave, veku a národnosti (ak ste občanom EHP) sú voliteľné.

2. Názov pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate

3. Pracovné skúsenosti: pre popis informácii týkajúcich sa každého Vami vykonávaného pracovného miesta je určený osobitný odsek. Tieto informácie obsahujú dátumy výkonu práce, zastávanú pozíciu, názov spoločnosti, odvetvie hospodárstva, adresu zamestnávateľa, detailné informácie o Vašej náplni práce, zodpovednosti, vykonávaných úlohách a výsledkoch. Váš životopis môže byť usporiadaný v obrátenom chronologickom poradí (najpr sa uvádza posledné zamestnanie), v chronologickom poradí (od Vášho prvého po Vaše posledné zamestnanie, čo sa používa čoraz menej), podľa zručností (zahrňujúcich niekoľko zamestnaní), alebo ako kombinácia vyššie uvedeného (podľa zručností, s názvami spoločností a dátumami).

4. Vzdelanie: uveďte dátumy, kedy ste získali kvalifikáciu a ich ekvivalent vo francúzskom vzdelávacom systéme. Pozri: 4. životné podmienky - 4.7. Vzdelávací systém

5. Jazykové a počítačové zručnosti: uveďte Váš materinský jazyk. Pre francúzsky jazyk uveďte úroveň čítania, písania a hovorenia.

6. Ďalšia časť (často nazvaná "záujmy"): ak už ste niekedy žili vo Francúzsku uveďte do do tejto časti

Viac informácii nájdete na webovej stránke Pôle emploi, nájmä v praktickej príručke nazvanej "Priprava na hľadanie zamestnania: užitočné nástroje", ktorú nájdete prostrednictovm tohto odkazu: http://www.pole-emploi-fr/actualites/affutez-vos-outils-pour-decrocher-un-job--@/suarticle-jspz?id=36040

 

ŽIADOSŤ, resp. motivaný list, by nemal/a byť dlhšia ako na jednu stranu a je zvyčajne zasielaná e-mailom. Umožní Vám ukázať Váš záujem pracovať v danej spoločnosti. A tiež preukázať ako Váš profil spĺňa požiadavky spoločnosti. Tento list by mal mať nasledujúci formát:

1. V ľavom hornom rohu: Vaše meno, priezvisko, úplná adresa, telefónne číslo (s medzinárodnou predvoľbou) a e-mailová adresa

2. V pravom hornom rohu: miesto, z ktorého jel list odosielaný a dátum

3. O pár riadkov nižšie: adresa firmy a meno osoby, ktorej sa list odosiela

4. Predmet listu a/alebo referencia, napr: "Re: Produktový manažér - Ref. 758945L"

5. Náplň listu 

6. V pravom dolnom rohu: Váš podpis

Viac informácii nájdete na webovej stránke Pôle emploi, najmä v praktickej príručke nazvanej "Príprava na hľadanie zamestnania: užitočné nástroje", ktorú nájdete prostredníctvom tohto odkazu: http://www.pole-emploi.fr/actualites/affutez-vos-outils-pour-decrocher-un-job--@suarticle.jspz?id=36040

 

Aktualizácia: 06/2014

 

2. Presťahovanie sa do inej krajiny

2.1. Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci európskeho jednotného trhu je jedným z najväčších úspechov EÚ.

Ako funguje jednotný trh?

Väčšina tovaru podlieha "zásade vzájomného uznávania", čo znamená, že produkty legálne vyrobené v jednom členskom štáte sa môžu voľne pohybovať a predávať vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

Nejaké obmedzenia týkajúce sa obchodovania však zostali v platnosti v niektorých citlivých odvetviach, ako je stavebníctvo a obchodovanie s liečivami. Okrem toho môžu členské štáty za určitých okolonstí obmedziť voľný pohyb tovaru len na svoje domáce trhy a to v oblastiach týkajúcich sa ochrany životného prostredia, alebo verejného zdravia.

Vo všeobecnosti môžu občania EÚ nakupovať tovar pre osobnú spotrebu v iných členských štátoch. Vo väčšine prípadov neexistuje žiaden limit na to, čo si čleovek môže kúpiť a vziať so sebou pri ceste do rôznych krajín EÚ. Pri prechode medzi členskými štátmi sa neplatí žiadna ďalšia daň, keďže daň (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté v kúpnej cene, čo znamená, že ostatné krajiny nemôžu tento tovar zaťažiť ďalšou daňovou povinnosťou.

Existujú však určité obmedzenia pre špecifické produkty, ako je alkohol a tabak. Webová stránka Komisie pre dane a colnú úniu poskytuje užitočné pravidlá pre nákup tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá tiež platia aj pri kúpe motorového vozidla a pri jeho prevoze z jedného členského štátu do inéo pre osobné použitie.

Voľný pohyb kapitálu

Vďaka legislatíve EÚ ľudia môžu voľne spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

Z voľného pohybu peňazí ťažia nie len finančné trhy vďaka zvýšenej efektívnosti, ale každý občan EÚ tým niečo získa.

S pár obmedzeniami si môže každý jednotlivec zriadiť účet, nakupovať akcie, investovať a kúpiť nehnuteľnosť v icných krajinách EÚ. A čo viac, európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske spoločnosti.

V niektorých členských štátoch platia výnimky z voľného pohybu kapitálu, tie sa však týkajú predovšetkým zdaňovania finančného dohľadu, kritérií verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií.

 

Aktualizácia: 02/2012

 

 2.2. Hľadanie ubytovania

Ak hľadáte krátkodobé ubytovanie, existuje veľa možností, ktoré môžete využiť: hotely, ubytovanie s vlastným stravovaním, BandBs, atď.

Pozri webové stránky: www.pagesjaunes.fr , www.tourisme.fr

Ďalšou možnosťou ako si nájsť ubytovanie je tiež:

PROSTREDNÍCTVOM INZERÁTOV

V dennej tlači zvyčajne nájdete osobitnú sekciu venovanú inzercii týkajúcej sa nehnuteľností. Týždenná tlač "De particulier a particulier" zverejňuje inzeráty uverejňované súkromnými osobami (webová stránka: www.pap.fr )

Na internete existuje mnoho špecializovaných webových stránok obsahujúcich inzeráty (na prenájom, predaj, hľadanie spolubývajúceho) zoradené podľa lokality a druhu ubytovania (dom, byt). Vyhľadávanie môžete zúžiť podľa: oblasti kde sa nachádza, počtu izieb, výšky nájmu. Tieto stránky tiež poskytujú aj rady o kúpe, alebo prenájme.

Tu je niekoľko webových stánok, ktoré si môžete pozrieť: www.seloger.fr, www.expolorimmo.fr, www.avendrealouer.fr

 

POMOCOU REALITNÉHO AGENTA

Realitní agenti pôsobia ako sprostredkovatelia medzi nájomcom/kupujúcim a majiteľom. Organizujú prehliadky a vypracúvajú nájomné zmluvy/zmluvy o predaji. Sú platení vo forme provízii. (za prenájom: suma provízie zvyčajne zodpovedá výške jednomesačného nájmu)

Kontaktné údaje na mnohých realitných agentov/kancelárie môžete nájst na webovej stránke: www.fnaim.fr

 

POŽIADAJTE O POMOC SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA

Všetky súkromné spoločnosti s viac ako 10 zamestnancami musia platiť poplatok známy ako "1% logement" riadne schválenému stavebnému združeniu. Za to tieto spoločností získavajú preferenčný prístup k nájomným ubytovacím priestorom za špeciálne nájomné.

 

PDDANÍM ŽIADOSTI O SOCIÁLNE BÝVANIE

Ak spĺňate požadované kritéria môžete podať žiadosť miestnému združeniu HLM (prenájom bývania za nízku cenu) a to prostredníctvom prefektúry, alebo radnice.

Pre viac infromácie o procedúrach a cenách pozri sekciu 4. Životné podmienky a 4.5 Ubytovanie

 

Aktualizácia: 06/2014

 

2.3. Hľadanie školy

Kde môžem získať informácie?

Ak chcete svoje dieťa zapísať do školy choďte na radnicu v mieste Vášho bydliska. Pozri webovú stránku: www.education.gouv.fr

POSTUP

Príklad: Zápis dieťaťa do základnej školy (od 6 rokov veku)

1. Je potrebné aby ste išli na radnicu v mieste Vášho pobytu a vzali so sebou nasledujúce dokumenty:

- rodinný register, občiansky preukaz alebo kópiu rodného listu

- potvrdenie o pobyte

- doklad/potvrdenie (zdravotný záznam) že Vaše dieťa absolvovalo povinné očkovania prislúchajúce jeho/jej veku (záškrt, tetanus, obrna).

Radnica Vám vystaví potvrdenie o zápise s uvedením školy, do ktrorej bolo Vaše dieťa pridelené.

2. Následne je potredbné navštíviť školu. Zápis Vášho dieťaťa bude zaznamenaný riaditeľom školy po predložení rovnakých dokumentov uvedených vyššie spolu s potvredením o zápise vydaným radnicou.

V princípe Vaše dieťa musí byť zapísané najneskôr do júna, ktorý predchádza začiatku nasledujúceho školského roka.  Ak Vaše dieťa nezmení školu, jeho zápis nie je potrebné obnovovať každý rok.

Pozri webovú stránku: www.service-public.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

 

2.4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Snaha zjednodušiť cestovanie občanov EÚ medzi jednotlivými členskými štátmi viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktorými sa riadi vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registrácia vozidiel. Spolupráca v tejto oblasti zahŕňa aj krajiny EHP Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. 

Vodičské preukazy
V súčasnosti nie je zavedený spoločný vodičský preukaz, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz podľa „modelu Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby sa vodičské preukazy vydané v rôznych krajinách EÚ dali ľahko rozpoznať v iných členských štátoch. Tieto preukazy sa stále vydávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale platia aj v iných krajinách EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Dočasné preukazy, alebo osvedčenia vydané v príslušnej domovskej krajine držiteľa nebudú uznané v iných členských štátoch.

Ak sa občan EÚ/EHP presťahuje do inej členskej krajiny môže jazdiť so svojim aktuálne platným vodičským preukazom až do doby uplynutia jeho platnosti. (Avšak držitelia musia skontrolovať, či spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa vodičského oprávnenia v ich novej krajine, ako napr. kratší čas platnosti, alebo povinnosť lekárskych prehliadok a i.) V prípade, že uplynie platnosť existujúceho vodičského oprávnenia, alebo ak dôjde k strate, alebo odcudzeniu, držiteľ musí požiadať o nový vodičský preukaz v krajine súčasného pobytu.

Registrácia vozidla
Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu EÚ/EHP na menej ako šesť mesiacov, nie je nutné svoje auto registrovať a platiť v tejto krajine daň. V tomto prípade, vozidlo zostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine pobytu. 

Avšak ak prekročíte dĺžku pobytu 6 mesiacov musíte zaregistrovať svoje auto v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny. Pri registrácii majiteľ bude musieť tiež predložiť nasledujúce dokumenty: osvedčenie o zhode, poistenie, doklad o vlastníctve, doklad o zaplatení DPH, doklad o technickej spôsobilosti, preukázať registráciu a platby cestnej dane.

V niektorých krajinách môžu mať majitelia nárok na oslobodenie od dane pri registrácii vozidla, za predpokladu, že spĺňajú príslušné podmienky a lehoty. Pred presťahovaním sa do inej krajiny, by ste mali kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány.

Poistenie vozidla
Občania EÚ si môžu dať poistiť svoje vozidlo v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ zvolená poisťovňa je hostiteľským vnútroštátnym orgánom oprávnená vydávať príslušné poistné zmluvy. Je dôležité overiť si, či súčasná poistná zmluva je platná v krajine, do ktorej bude vozidlo premiestnené. Tí ľudia, ktorí dostanú nové poistenie v inej krajine EÚ/EHP, by si mali uvedomiť, že poisťovne nie sú povinné vziať do úvahy prípadné záznamy z predchádzajúceho "bez nárokového" obdobia.

Zdaňovanie

Ak si človek chce kúpiť auto v jednom z členských štátov EÚ/EHP, ale má v úmysle ho registrovať v inej, mal by platiť len DPH v krajine určenia. Webová stránka Komisie pre dane a colnú úniu poskytuje viac informácii k tejto téme.

 

Aktualizácia: 02/2012 

 

2.5. Registračné procedúry a povolenie na pobyt

OBČANIA KRAJÍN EURÓPSKÉHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU A ŠVAJČIARSKA

Pre občanov týchto krajín neexistujú žiadné povinnosti týkajúce sa povolenia na pobyt. Avšak ak majú záujem môžu o povolenie požiadať na prefektúre, radnici podľa miesta ich pobytu, alebo na policajnej stanici. Nevyžaduje sa u nich pracovné povolenie.

 

OBČANIA CHORVÁTSKA

Pre výkon akéhokoľvek zamestnania vo Francúzsku v akéľkoľvek dĺžke trvania, musia získať pracovné povolenie. Okrem toho sú povinní žiadať o povolenie na pobyt pre zamestnancov pracujúcich vo Francúzsku dlhšie ako 3 mes.

Za podanie žiadosti o pracovné povolenie na DIRECCTE (Regional ňDirectorate for Business, Competition, Consumer Affairs, Labour and Employment) je zodpovedný francúzsky zamestnávateľ.

Zamestnanec musí po získaní pracovného povolenia požiadať o povolenie na pobyt a to najneskôr do 3 mesiacov po príchode do Francúzska. Žiadosť o povolenie na pobyt sa podáva na prefektúre, alebo na radnici podľa miesta bydliska. K dispozícii je zoznam 291 prioritných profesií, ktoré môžu byť sprístupnené pre cudzincov. Tento zoznam nájdete na webovej stránke: www.service-public.fr

 

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN

Informácie musia získať od ich konzulátu, alebo od francúzskeho konculátu v krajine, v ktorej žijú.

Štátni príslušníci tretích krajín s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte nemájú oprávnenie na vstup na francúzsky trh práce. Ak preukážu, že majú dostatočné prostriedky a zdravotné poistenie môžu po 3 mesiacoch získať povolenie "návštevníka" na pobyt, ktoré im však neumožňuje pracovať, ale je prvým krokom smerem k zmene ich statusu. (napr. smerok k získaniu štatútu zamestnanca).

Pozri webové stránky: www.immigration.gouv.fr, www.service-public.fr, www.ofii.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

 

                                                                                                                                                                                 2.6. Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

PRED ODCHODOM DO FRANCÚZSKA NEZABUDNITE NA NASLEDUJÚCE DOKUMENTY:

- občiansky preukaz, platný cestovný pas, pracovné povolenie (ak sa vyžaduje)

- rodný list a/alebo rodinný register

- európsky preukaz zdravotného poistenia vydaný príslušnou inštitúciou vo Vašej krajine

- vodičský preukaz (ak ste držiteľom)

- overené kópie dokladov o Vašom vzdelaní 

- životopis, sprievodný list (motivačný list), najlepšie v elektronickej podobe, tak aby ste ich mohli prispôsobiť požiadavkam a tiež odporúčania preložené do francúzskeho jazyka 

 

PRED ODCHODOM DO FRANCÚZSKA NEZABUDNITE:

- skontaktovať sa s úradmi vo Vašej krajine a informovať ich o Vašom odchode (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad, úrad práce). Na základe Vašich požiadaviek Vám poskytnú dokumenty, ktoré bude potrebné predložiť vo Francúzsku na preukázanie Vašich práv.

- uistite sa, že máte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie vašich nákladov (depozit za ubytovanie, poplatky za elektrinu, telefón, nájom atď.)

- požiadajte Vašu banku o možnosť previesť bankový účet do inej banky vo Francúzsku. Jednoduchšie však je otvorenie bankového účtu po príchode do krajiny

- zlepšite svoju úroveň francúzštiny návštevou kurou. Kontakt "Alliances francaises": www.alliancefr.org

- ak poberáte dávku v nezamestnanosti, zvážte možnosť exportu dávky do Francúzska, tým že požiadate o formulár U2

- ak odchádzate do Francúzska pracovať požiadajte príslušnú inštitúciu o vystavenie formulára U1, pre zarátanie dôb poistenia

  

PRI PRÍCHODE DO FRANCÚZSKA:

- Skontaktujte sa s konzulátom vo Francúzsku, ktorý Vám poskytnie užitočné rady o ďalšich krokoch po Vašom príchode. Pre viac informácii pozri link: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19804.xhtml

- Uzavrite poistenie domácnosti na ochranu svojho majetku. Toto poistenie je povinné pri nájme ubytovania

- Ak máte auto budete musieť uzavrieť poistenie a zaplatiť cestnú daň

 

Aktualizácia: 06/2014

                                                                                                                                                     

3. Pracovné podmienky

3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

 

EÚ sa zaviazala k zlepšeniu pracovných podmienok v celej Európe. S cieľom zabezpečiť, aby ľudia mohli pracovať v príjemnom a bezpečnom prostredí úzko spolupracuje s národnými vládami. Podpora EÚ členským štátom je poskytovaná prostredníctvom:

- výmeny skúseností a rozvoja spoločných akcií

- stanovenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok, zdravia a bezpečnosti pri práci 

Zlepšovanie kvality pracovného života

Na dosiahnutie udržateľných pracovných podmienok je dôležité určiť hlavné znaky priaznivého pracovného prostredia a tým aj kritériá pre kvalitu pracovných podmienok.

Táto agentúra stanovila niektoré kritériá pre kvalitu práce a zamestnania, ktoré zahŕňajú:

  • zdravie a dobré pracovné podmienky na pracovisku – dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zvyšujú výkonnosť
  • zosúladenie pracovného a súkromného života – občania EÚ by mali mať šancu nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
  • rozvoj zručností – kvalitné pracovné  miesto je také, ktoré poskytuje príležitosti pre vzdelávanie, zlepšovanie a kariérny postup

Sociálny dialóg

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi vrátane podnikateľských organizácií a odborových zväzov na celej rade otázok, týkajúcich sa zamestnanosti a pracovných postupov. Sociálny dialóg prináša vzájomné dohody, ktoré môžu mať významný dopad na európskeho pracovníka. Dokonca niektoré dohody sociálneho dialógu, ktoré zahrňajú zmeny podmienok týkajúce sa rodičovskej dovolenky, práce na čiastočný úväzok a pracovných zmlúv na dobu určitú, boli zahrnuté do právnych predpisov EÚ.

Sociálny dialóg prebieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory, ako sú bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, chemický a oceliarsky priemysel.

Viac informácií nájdete na webovej stránke sociálny dialóg Komisie. Organizácie, ktoré sú zapojené do medziodvetvového sociálneho dialógu sú: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Na základe pravidiel EÚ zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré zahŕňajú hodnotenie rizík, školenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, konzultácie s pracovníkmi, poskytovanie prvej pomoci, požiarne a evakuačné postupy. Od pracovníkov sa očakáva, že sa budú riadiť pokynmi pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a tiež nahlásia prípadné nebezpečenstvo. 

Viac informácii o zásadách EÚ týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o tom ako ovplyvňujú jednotlivcov a spoločnosti je k dispozícii na webovej stránke Komisie.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytuje spoločnostiam a pracovníkom užitočné informácie o tejto problematike.

 

Stanovenie minimálnych požiadaviek

Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ veľmi závisí na ustanovení spoločných pracovných štandardov. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovili minimálne požiadavky pre udržateľné pracovné prostredie a v súčasnosti sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá EÚ, ktoré sa zaoberajú pracovnými podmienkami zahŕňajú širokú škálu problémov týkajúcich sa pracovného času, zamestnávania sezónnych pracovníkov, práv pracovníkov na čiastočný úväzok, ochrany pracovníkov, ktorí sú zamestnaní na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržať práva pracovníkov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zabezpečuje, že pracovné podmienky zamestnancov na čiastočný úväzok sú porovnateľné s ich kolegami, ktorí pracujú na plný úväzok. Zamestnávatelia majú zakázané pristupovať k pracovníkom na dobú určitú znevyhodňujúco oproti stálym pracovníkom.   

 

Aktualizácia: 02/2012

 

 

3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Možnosť uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Bohužiaľ rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy často sťažujú zamestnávateľom a inštitúciám posúdenie kvalifikácie. 

Uznanie odbornej kvalifikácie

Základnou zásadou je, že každý občan EÚ by mal mať možnosť slobodne vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. Žiaľ praktickému uplatňovaniu tejto zásady často bránia vnútorné požiadavky hostiteľskej krajiny na prístup k určitým povolaniam.
Na prekonanie týchto rozdielov EÚ ustanovila systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému je rozdiel medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré nie sú v hostiteľskej krajine právne upravené.

Európska komisia predložila súbor nástrojov zameraných na zabezpečenie lepšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií na akademické i profesionálne účely.

  • Európsky kvalifikačný rámec (EKR) Hlavným cieľom rámca je vytvoriť spojenie medzi rôznymi národnými kvalifikačnými systémami pre ľahšie rozpoznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia budú môcť využiť EKR na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácii dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny budú môcť prepojiť ich kvalifikačný systém na EKR a od roku 2012 na všetky nové kvalifikácie sa bude vzťahovať úroveň EKR.
  • Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 z podnetu Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní dôb štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, NARIC zohráva zásadnú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.
  • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) tento systém je zameraný na uľahčenie uznávania období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos štúdia medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob pre získanie titulu.
  • Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov (životopis, jazykový pas, dodatok k osvedčeniu, dodatky k diplomu a dokument Europass-Mobilita) Systém Europass umožňuje jasnú a zrozumiteľnú prezentáciu zručností a kvalifikácií v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené vo všetkých krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
  • Databáza Komisie o regulovaných povolaniach zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch EÚ, v krajinách EHP a vo Švajčiarsku, tiež kontaktné miesta a informácie o príslušných inštitúciách.

Aktualizácia: 02/2012

 

 

3.3. Druhy zamestnania

Informácie o Vašich právach vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov vo Francúzsku nájdete v zákonníku práce. 

Minimálny zákonný vek na prácu je 16 rokov. Zamestnávanie mladistvých mladších ako 16 rokov je v niektorých prípadoch, ktoré sú striktne stanovené zákonom, povolené:

- v rodinných podnikoch

- počas školských prázdnin: maloletí (nie mladši ako 14 rokov; a nie mladší ako 13 rokov na farmách) môžu vykonávať ľahkú prácu

- v prípade učňovského štúdia a kurzov s pracovnou praxou

- v zábavnom biznise a modelingu

 

TYPY ZMLÚV

Existujú dva hlavné typy zmlúv: zmluva na dobu neurčitú a zmluva na dobu určitú (použitá v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom).

 

PRÍKLADY, KEDY SA POUŹÍVAJÚ ZMLUVY NA DOBU URČITÚ:

- preobsadenie za absentujúceho zamestnanca

- na pokrytie výkyvov v činnosti

- sezónne práce (poľnohospodárstvo, cestovný ruch atď.)

- V princípe tieto pracovné zmluvy majú maximálnu dobu trvania 18 mesiacov. Navyše zamestnanci k ich mzde obdŕžia príplatok za nedostatok pracovnej istoty vo výške 10%.

 

ĎALŠIE TYPY PRACOVNÝCH ZMLÚV

1. Dočasná pracovná zmluva

Riadi sa rovnakými pravidlami ako zmluvy na dobu určitú a je charakterizovaná vzťahom medzi:

- agentúrou dočasného zamestnávania

- prideleným zamestnancom

- zákazníkom

 

2. Prerušovaná pracovná zmluva

Je to pracovná zmluva uzatvorená so spoločnosťou fungujúcou v priemyselnom odvetví, ktorá prechádza skutočnými a nepredvidateľnými výkyvmi v priebehu celého roka.

 

3. Učňovská zmluva

Je určená pre mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí chcú získať odbornú kvalifikáciu.

 

4. Seniorská pracovná zmluva na dobu určitú

Je určená pre pracovníkov vo veku nad 57 rokov, ktorí chcú, resp. potrebujú odpracovať potrebný počet rokov pre získanie dôchodku v plnej výške.

 

5. Dočasne trvalá pracovná zmluva

 Táto zmluva zaručuje dočasným zamestnancovm minimálne mesačné mzdy aj počas obdobia nečinnosti medzi dvoma úlohami.

 

Viac informácií nájdete na tejto internetovej stránke v častii 3. Pracovné podmienky - 3.5 Špeciálne kategórie a tiež naštívte webovú stránku: www.legifrance.gouv.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

 

 

3.4. Pracovné zmluvy

PRACOVNÁ ZMLUVA NA DOBU NEURČITÚ

Francúzsky zákonník práce stanovuje, že určité informácie musia byť zamestnancom poskytnuté písomne, ale nie nevyhnutne prostredníctvom zmluvy:

- údaje o zúčastnených stranách

- miesto výkonu práce

- názov pozície, stupeň, kategória, alebo povaha zamestnancom vykonávanej práce, alebo stručný opis

- dátum záčiatku pracovného pomeru

- dĺžku platenej dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, alebo, ak to nie je možné, tak postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky

- výpovedná lehota

- informácie o mzde a frekvencii platby

- pracovná doba: denná, alebo týždenná

- kolektívna zmluva upravujúca pracovné podmienky

 

ĎALŠIE PRACOVNÉ ZMLUVY

Francúzsky zákonník práce stanovuje, že písomná pracovná zmluva je nevyhnutná prii pracovných zmluvách na dobu určitú, pri učňovských zmluvách atď.

 

DODATKY K PRACOVNEJ ZMLUVE

Je potrebné rozlišovať medzi "zmenami pracovných podmienok", o ktorých môže zamestnávateľ rozhodnúť jednostranne (hodiny, dátum dovolenky, atď.) a medzi "dodatkami k pracovnej zmluve", ktoré vyžadujú súhlas zamestnanca a ktoré sa týkajú:

- spôsobu odmeňovania a výšky mzdy

- pracovného času

- miesta výkonu práce

- klasifikácie zamestnanca

- ďalšie informácie považované obidvoma stranami za nevyhnutné

 

Výnimkou je ak zamestnanec za určitých podmienok v predstihu súhlasil s dodatkom, napr. s klauzulou mobility, alebo s klauzulou o nekonkurencii. Zamestnávateľ musí s zmene oboznámiť  zamestnanca. Ak zamestnanec na zmenu nereaguje považuje sa to za súhlas.

 

UKONČENIE PRACOVNEJ ZMLUVY

V princípe pracovná doba na dobu určitú končí uplynutím doby na ktorú bola uzavretá. Zmluvy na dobu neurčitú môžu byť ukončené zo strany zamestnávateľa, alebo zo strany zamestnanca.

Pozri sekciu 3. Pracovné podmienky - 3.10. Ukončenie pracovného pomeru

Pozri webové stránky: www.legitfrance.gouv.fr, www.travail-emploi.gouv.fr, www.service-public.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

  

3.5. Špeciálne kategórie

MLADÍ ĽUDIA

Na pomoc mladým ľuďom pre vstup na trh práce boli prijaté osobitné opatrenia:

- učňovský pracovný pomer je určený pre mladých vo veku 16 až 25 rokov veku, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku a jeho cieľom je pomôcť im získať odbornú kvalifikáciu.

Doba trvania: 3 roky Odmena: v závislosti od veku a absolvovaného roku, pohybuje sa v rozmedzí 25% a 78% z minimálnej zákonom garantovanej mzdy.

- zmluva zameraná na odbornú prípravu je určená pre mladých vo veku 16 až 25 rokov, ktorí nemajú žiadnú kvalifikáciu, ale pre mladých vo veku 26 rokov, ktorí potrebujú odbornú prípravu.

Doba trvania: 6 až 21 mesiacov Odmena: v rozmedzí 55% až 85% zo zákonom garantovanej minimálnej mzdy

- Job Futures je určený pre mladých ľudí vo veku  medzi 16 až 25 rokov, alebo až do 30 rokov pre zdravotne postihnutých, ktorí zápasia s nájdením zamestnania kvôli ich nedostatočnému vzdelaniu a tiež geografickej polohe. Táto schéma zahŕňa recipročné vzťahy medzi mladým človekom, zamestnávateľom a orgánmi verejnej správy.

Trvanie: Pracovný pomer na dobu neurčitú, alebo zmluva na dobu určitú v trvaní maximálne 3 roky. Odmena: zaručená je minimálna mzda

 

OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNITÍM

Spoločnosti s viac ako 20 zamestnancami si môžu vybrať medzi možnosťou platiť príspevok v rámci zabezpečenia povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v pomere k ich pracovnej sile a to AGEFIPH (Národná asociácia pre profesijnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím), alebo medzi možnosťou zabezpečiť aby 6% z ich zamestnancov tvorili osoby so zdravotným postihnutím. Mzda vyplácana zdravotne postihnutým pracovníkom musí zodpovedať druhu vykonávanej práce a ich kvalifikácií za všeobecných zákonných podmienok. V žiadnom prípade im nemôže byť znížená vyplácaná mzda.

Pre viac informácii kliknite na link úradu pre osoby so zdravotným postihnutím: https://informations.handicap.fr/carte-francemdph.php

 

TEHOTNÉ ŽENY

 Tehotné ženy sú chránené osobitnými opatreniami, v dôsledku ktorých je pri nábore zákonom zakázaná diskriminácia a ich porušenie môže viesť k trestnému stíhaniu. Pracovné podmienky tehotných žien sú tiež prispôosobené: nemusia pracovať vonku pri teplotách pod 0°C alebo po 22:00 hod.

 

SENIORI

Seniori (vo veku od 57), ktorí boli registrovaní ako uchádzači o zamestnanie po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, alebo ktorí akceptovali dohodu o presune môžu profitovať zo špecifických pracovných zmlúv na dobu určitú, takže môžu odpracovať dostatočný počet rokov, potrebných pre získanie dôchodku v plnej výške.

Doba trvania: 18 mesiacov, je možné zmluvu 1x predĺžiť a môže trvať maximálne 36 mesiacov.

Pozri internetové stránky: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15759.xhtml

 

Aktualizácia: 06/2014

  

 

3.6. Samostatná zárobková činnosť

 

REGISTRAČNÉ PROCEDÚRY

Ak máte záujem vykonávať vo Francúzsku samostatnú zárobkovú činnosť musíte zaregistrovať na živnostenskom registry predmet Vašej činnosti a platiť poistné na sociálne zabezpečenie.

Kontakt:

- príslušný Centre de Formalités des Entreprises (CFE);

http://annuaire-cfe.insee.fr/AnnuaireCFE/jsp/Controleur.jsp

- URSSAF (Úrad výberu príspevkov na sociálne zabezpečenie a rodinných prídavkov)

Pozri webovú stránku: www.urssaf.fr

Budete vyzvaný aby ste vyplnili dva druhy formluárov a to: "déclaration de début d´activité non salariée" (prehlásenie o začatí vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti) (Cerfa č. 90-0192) a "demande d´affiliation au titre d´une acitivité non salariée" (žiadosť o povolenie k vykonávaniu samostatnej zárobkovej činnosti) (Cerfa č. 90-0177).

 

POMOC POSKYTUJÚ:

- Pôle Emploi organizuje stretnutia zamerané na pomoc uchádzačom o zamestnanie pri zakladaní spoločnosti. APEC robí to isté pre manažérov

Pozri webovú stránku: www.pole-emploi.fr www.apec.fr

- Réseau Entreprendre združuje podnikateľov, ktorí vám pomôžu s nastavením, alebo prevzatím spoločnosti.

Pozri webovú stránku: www.reseau-entreprendre.org

- Boutiques de Gestion združuje tím odborníkov, ktorí poskytujú sprievodné rady. Môžete sa zúčastniť školení o zakladaní obchodných spoločnosti.

Pozri webovú stránku: www.boutiques-de-gestion.com

- APCE je centrom, ktoré poskytuje informácie o zakladaní obchodných spoločností

Pozri webovú stránku: www.apce.com

- ADIE (Association pour le Droit a l´Initiative Economique) financuje podnikateľov prostredníctvom mikroúverov a pomáha podnikateľom, ktorí nemajú prístup k bankovým financiám.

Pozri webovú stránku: www.adie.org

- Môžete sa tiež spojiť s Centre de Gestion Agréé, alebo účtovníkom

 

Aktualizácia: 06/2014

 

3.7. Platové podmienky

 

SMIC (garantovaná minimálna mzda)

SMIC vo Francúzsku predstavuje minimálnu mzdu, ktorou je platený každý zamestnanec. Od 1. januára 2014 je minimálna mzda stanovená vo výške 9,53 EUR hrubé/hod. (7,45 EUR čisté), čo predstavuje 1.445,38 EUR/mes. (hrubé) (v čistom 1.128,- EUR) za 35 hodinový týždeň.

Iba učni a mladí zamestnanci môžu byť platený mzdou nižšou ako je SMIC. Kolektívne zmluvy stanovujú minimálnu mzdu v súlade s kvalifikáciou zamestnancov, ale u týchto nemôže byť nikdy nižšia ako je SMIC.

 

ZRÁŽKY ZO MZDY

Zo mzdy sa vo Francúzsku vykonávajú zrážky len na sociálne zabezpečenie, pretože dane nie sú odpočítavané priamo zo zdrojov. Zamestnanci musia v máji deklarovať svoj ročný príjem (napr. daňové priznanie predložené v máji 2014 sa týka príjmov za rok 2013).

 

Rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou sa pohybuje okolo 22%

 

VÝPLATNÉ PÁSKY

V zásade sú mzdy vyplácané mesačne, v rovnaký deň každý mesiac a vo všeobecnosti bankovým prevodom. Každému zamestnancovi musí byť poskytnutá výplatná páska.

Výplatná páska musí obsahovať určité informácie:

- údaje o zamestnávateľovi (meno, adresa, registračné číslo, kód hlavnej činnosti, atď.)

- údaje o zamestnancovi (meno, vykonávané zamestnanie, postavenie v rámci klasifikácie kolektívnej zmluvy)

- URSSAF (úrad pre výber príspevkov na sociálne zabezpečenie a rodinných prídavkov, alebo poľnohospodársky sociálny podielový fond), ktorému sú platené odvody

- doplnkové dôchodkové fondy

- platná kolektívna zmluva

- údaje slúžiace k výpočtu hrubej mzdy (počet odpracovaných hodín, počet hodín platených v bežnej sadzbe, a tých, pri ktorých je zvýšená sadzba za načasy, nočnú prácu) s uvedením sadzby, odmeny (výkonostný bonus, bonus za odpracovaný čas a i.)

- mzdová sadzba zamestnancov, ktroých mzda sa vypočítava na základe týždennej alebo mesačnej sadzby, uvedená v hodinách, alebo ročná sadzba uvedená v hodinách alebo v dňoch

- zrážky na sociálne zabezpečenie a preddavky na daň: CRDS, CSG

- čiastky, ktoré nepodliehajú odvodom (nárady výdavkov použitých na dosiahnutie príjmov)

- suma čistej mzdy skutočne zaplatenej zamestnancovi

- dátum výplaty čistej mzdy

- údaje o platenej dovolenke čerpanej vo výplatnom období a zodpovedajúca čiastka

Na výplatnej páske musí byť tiež uvedené, že zamestnanec si ju musí uchovať na dobu neurčitú. Môže to byť formulované v taktomto znení: "pour vous aider a faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée" (pre preukázanie svojich práv prosím uchovajte si na trvalo túto výplatnú pásku). Zamestnávateľ by mal uchovať túto výplatnú pásku počas 5-tich rokov od dátumu kedy bola vystavená.

- neplatené hodiny vzhľadom na účasť na štrajku budia byť označené ako "neplatené voľno/neprítomosť"

- čas venovaný odborovým činnostiam musí byť zahrnutý do bežnej pracovnej doby

Pozri webovú stránku: www.travail-emploi.gouv.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

 

 3.8. Pracovná doba

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vo Francúzsku je pre všetky spoločnosti zákonom stanovený týždenný pracovný čas v rozsahu 35 hod. Denný pracovný čas nemôže presiahnúť 10 hod.

Okrem toho, zamestnanci nesmu pracovať viac ako 4,5 hod bez prestávky. Na základe kolektívnej zmluvy môže byť maximálny denný pracovný čas predĺžený na 12 hod.

V zásade zamestnanci nemôžu pracovať viac ako 48 hod týždenne, alebo 44 hod. týždenne v priemere po dobu 12 po sebe nasledujúcich týždňov (za určitých podmienok max. 46 hod.)

Zamestnancom musí byť umožnené urobiť si prestávku v trvaní minimálne 20 minút aspoň každých 6 hod.

 

PRE MLADÝCH ĽUDÍ

Maximálny denný pracovný čas pre mladistvých (mladších ako 18 rokov) je stanovený na 8 hod. (7 hod. pre mladších ako 16 rokov pracujúcich počas školských prázdnin).

Pre neplnoletých (mladších ako 18 rokov) je maximálny pracovný týždeň stanovený na 35 hod.

 

ČAS ODPOČINKU

Všetkým zamestnancom musí byť umožnený denný odpočinok v trvaní 11 po sebe nasledujúcih hodín. (v závislosti na kolektívnych zmluvách to môže byť v niektorých prípadoch 9 hod.)

Minimálny týždenný čas na odpočinok je stanovený na 35 po sebe nasledujúcich hodín.. Existujú však výnimky pre určité druhy činností (operátor strojov, sezónni pracovníci).

Čas týždenného odpočinku pripadá vo väčšine prípadoch na nedeľu.

 

NADČASY

Práca nadčas musí byť zaplatená následovne:

25% za každú hodinu z prvých 8 hodín nadčasovej práce (36. až 43. hodina vrátane)

50% za všetky ďalšie odpracované nadčasové hodiny

Je však potrebnné poznamenať, že existuje mnoho výnimiek a to najmä v rámci kolektívnych zmlúv.

Niektorí riadiaci pracovníci klasifikovaní ako "non-office-based" pracujú viac ako 35 hodín týždenne, získavajú však dodatočné dni dovolenky navyše.

 

NOČNÁ PRÁCA

Nočná práce je práca vykonávaná medzi 21:00 a 6:00 hodinou a nesmie v zásade prekročiť 8 hoddín denne a 40 hodín týždenne (44 hodín, ak je to povolené vyhláškou, alebo kolektívnou zmluvou). Nočná práca je kompenzovaná náhradným voľnom, alebo preplatením.

Tehotné ženy, vykonávajúce prácu v noci musia byť preložené počas tehotenstva a v postnatálnom období na dennú prácu ak o to požiadajú.

Pozri www.travail-emploi.gouv.fr

 

Aktualizácia: 06/2014

  

3.9. Dovolenka

Ročná platená dovolenka

Všetci zamestnanci majú právo na platenú dovolenku po tom, čo odpracovali aspoň jeden mesiac v priebehu sledovaného obdobia (sledované obdobie od 1. júna predchádzajúceho roka do 31. mája bežného roka).

Zamestnanci majú nárok na dovolenku v trvaní dvoch a pol dňa za každý odpracovaný mesiac, teda na 5 týždňov platenej dovolenky za odpracovaný rok.

Pri výpočte nároku na platenú dovolenku sa v zásade berú do úvahy len skutočne odpracované doby.

 

 

Výpočet dovolenky
Ak začnete pracovať 1. januára, máte nárok na 5 x 2.5 = 12.5 dňa (zaokrúhlene 13 dní) dovolenky na súčasný rok.

Pracovné doby zahŕňajú : dobu platenej dovolenky za predchádzajúci rok, kompenzačnú dovolenku, materskú dovolenku, dovolenku z rodinných dôvodov, dobu v ktorej zamestnanec nepracuje kvôli pracovnému úrazu alebo chorobe, rodičovskú dovolenka – pre ženy alebo mužov, voľno kvôli adopcii, študijné voľno a dovolenku kvôli vojenskej službe.

Rozdelenie dovolenky
Počet dní na dovolenku vkuse nesmie prekročiť 24 pracovných dní. Musíte si vziať:
- najmenej 12 dní,
- najviac 24 po sebe idúcich dní medzi 1. májom a 31. októbrom.

Hlavná dovolenka trvajúca viac ako 12 pracovných dní môže byť zamestnávateľom so súhlasom zamestnancov rozdelená. Piaty týždeň si musíte vziať osobitne. Zamestnanci môžu získať ďalší deň dovolenky, ak si časť hlavnej dovolenky v rozmedzí 3 až 5 dní vezmú mimo obdobia od 1. mája do 31. októbra a získajú 2 ďalšie dni ak táto časť trvá najmenej 6 dní.

2.11. Absencia (materská dovolenka, PN ...)

Materská dovolenka
Máte právo na minimum 16 týždňov dovolenky – 6 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu a 10 týždňov po ňom. Od tretieho dieťaťa máte nárok na 26 týždňov (8 týždňov pred a 18 týždňov po pôrode), za predpokladu, že vy alebo vaša rodina už má 2 závislé deti a že ste už porodili dve živé deti. V prípade narodenia dvojičiek je materská dovolenka 12 týždňov pred a 22 týždňov po pôrode. Týchto 12 týždňov sa môže zvýšiť o 4 týždne ale následných 22 týždňov po pôrode sa rovnako zníži. Pri troch a viac deťoch je materská dovolenka 24 týždňov pred a 22 týždňov po pôrode. Ak porodíte po predpokladanom termíne pôrodu, vaša prenatálna doba materskej dovolenky sa zvýši, ale postnatálna doba materskej dovolenky sa nezníži. V prípade predčasného pôrodu sa prenatálna doba materskej dovolenky zníži, ale postnatálna doba materskej dovolenky sa adekvátne predĺži. V prípade choroby spojenej s tehotenstvom alebo pôrodom je možné materskú dovolenku predĺžiť na základe lekárskeho nariadenia o 2 týždne pred predpokladaným termínom pôrodu, počas ktorých príjemca dostáva denné dávky v materstve a o 4 týždne po tomto termíne, kedy dostáva denné nemocenské dávky. Vaša práca musí byť prerušená najmenej na 8 týždňov, z ktorých 6 musí byť po pôrode. Môžete sa rozhodnúť skrátiť dobu materskej dovolenky v týchto limitoch. Počas materskej dovolenky budete platení sociálnou poisťovňou. Niektoré kolektívne dohody zabezpečujú trvalé platenie mzdy zamestnávateľom.

Otcovská dovolenka v prípade narodenia dieťaťa:
Otcovská dovolenka je prístupná pre všetkých otcov, ktorí sú zamestnancami a pre všetkých účastníkov ďalšieho odborného vzdelávania (plateného vládou alebo regiónom – musia byť účastníkmi sociálneho systému). Je tiež možná pre štátnych zamestnancov, armádu, robotníkov neplatených mzdou a členov voľných povolaní.
Otcovská dovolenka je 11 po sebe nasledujúcich dní v prípade narodenia 1 dieťaťa a 18 dní v prípade viacerých detí odo dňa narodenia dieťaťa. Dovolenka nemôže byť rozdelená ale môže sa spojiť s 3 dňami voľna garantovanými pri narodení dieťaťa a musí sa vybrať do 4 mesiacov od narodenia dieťaťa.
Otec má možnosť odložiť túto dovolenku v prípade hospitalizácie dieťaťa alebo úmrtia matky. Zamestnanci musia informovať svojho zamestnávateľa aspoň 1 mesiac vopred a stanoviť termín návratu do práce. Otcovská dovolenka je platená sociálnym systémom. Počas nej je pracovná zmluva pozastavená a zamestnanec dostáva denné sociálne dávky.

Práceneschopnosť
Ak navštívite vášho lekára z dôvodu choroby, lekár sa môže rozhodnúť nariadiť vám práceneschopnosť. Za týmto účelom vám vypíše formulár (Cerfa č. 10170*02 – poskytovaný inštitúciami zdravotného poistenia), ktorý vypíšete aj vy a zašlete ho v predpísanej lehote systému sociálneho zabezpečenia a zamestnávateľovi. Časti 1 a 2 tohto formulára sa zasielajú systému sociálneho zabezpečenia do 48 hodín od nariadenia práceneschopnosti. V rovnakej lehote sa zasiela časť 3 zamestnávateľovi alebo úradu práce (v prípade podpory v nezamestnanosti).

Musíte tiež spĺňať určité pravidlá:
- zastaviť prácu v dobe poberania nemocenskej dávky
- dodržiavať čas vychádzok povolený lekárom (od 10.00 do 12.00 a od 16.00 do 18.00 vrátene soboty, nedele a sviatkov)

Ďalšie pravidlá:
Zdravotná poisťovňa môže vykonávať kontroly doma, a preto ak sa nachádzate inde musíte mať predchádzajúce povolenie lekára.

2.12. Ukončenie pracovného pomeru

Nadbytok

Prepustenie z osobných dôvodov
Individuálne prepustenie je možné z osobných dôvodov:
- z disciplinárnych dôvodov (priestupok zo strany zamestnanca)
- z nedisciplinárnych dôvodov (odborná nedostatočnosť, strata dôvery, odmietnutie podstatnej zmeny v pracovnej zmluve ...)
Musí byť založené na reálnom a skutočnom prípade, čo znamená že:
- musí existovať dôkaz
- musí byť presný a overiteľný
- musí byť dostatočný na oprávnenie na ukončenie pracovného vzťahu
Niektoré skutočnosti nikdy nemôžu byť dostatočným dôvodom na ukončenie pracovného vzťahu. Nasledovné situácie nemôžu byť použité ako dôvod prepustenia: pôvod, pohlavie, morálne hodnoty, rodinná situácia, národnosť, etnická skupina, viera, rasa, zdravotný stav alebo obmedzenie, tehotenstvo, materstvo, adopcia, pracovný úraz, choroba, účasť na legálnom štrajku, názory vyjadrené v kontexte práva zamestnanca na vyjadrenie, politické názory, členstvo a aktivity v odboroch, predchádzajúca sankcia pred viac ako troma rokmi.

Predchádzajúci pohovor
Zamestnávateľ vás musí pozvať na pohovor evidovaným listom s potvrdením prijatia s podpisom. Ak spoločnosť nemá zástupcu zamestnancov, musí sa dodržiavať lehota 5 pracovných dní pred pohovorom a pozvaním. V spoločnostiach so zástupcom zamestnancov neexistuje minimálna zákonná lehota. Pozvánka musí obsahovať dôvod pozvania, dátum a miesto stretnutia. Taktiež musí uvádzať, že je možné, aby vás doprevádzal člen zamestnancov alebo externý poradca, ak nie je v spoločnosti zástupca zamestnancov a radnicu alebo inšpektorát práce, kde môžete získať zoznam poradcov.
Počas stretnutia vám zamestnávateľ musí vysvetliť dôvody na plánované prepustenie a potom vypočuť vaše zdôvodnenia. Nie ste povinní zúčastniť sa pohovoru, ale vaša účasť je žiadúca. V prípade prepustenia z disciplinárnych dôvodov má zamestnávateľ 2 mesiace po zistení skutkov, z ktorých ste obvinený, na to, aby vás pozval na tento pohovor.

Odvolanie
Každé prepustenie nezaložené na ozajstnom a vážnom prípade je nespravodlivé a neoprávnené. Môžete sa odvolať na priemyselný tribunál. Ak máte aspoň dva služobné roky a vaša spoločnosť má aspoň 11 zamestnancov, sudca môže navrhnúť vaše znovuzamestnanie a udržanie získaných výhod. Ak zamestnávateľ odmietne znovuzamestnanie, sudca mu môže nariadiť vyplatenie odškodného vo výške minimálne 6-mesačného platu. Ak máte menej ako dva služobné roky alebo vaša spoločnosť má menej ako 11 zamestnancov, sudca vám môže zaručiť iba odškodnenie založené na utrpenej škode.

Zákonná definícia nadbytočnosti
Nadbytočnosť je prepustenie zamestnávateľom kvôli jednému alebo viacerým dôvodom neodstrániteľnými zamestnancom, vznikajúcim v dôsledku ukončenia alebo transformácie práce, alebo odmietnutie prijatia podstatnej zmeny pracovnej zmluvy.

Výpoveď daná pracovníkom

Výpoveď môžete dať bez uvedenia dôvodu. Napriek tomu to nesmie byť nečestná výpoveď s cieľom poškodenia zamestnávateľa. Zamestnávateľa môžete informovať ústne, ale je vhodnejšie zaslať mu evidovaný list s potvrdením prijatia.

Vynútená výpoveď
Ak dáte výpoveď pretože váš zamestnávateľ vám nedáva žiadnu prácu, presunul vás alebo vás degradoval s cieľom podporiť váš odchod, uveďte to v liste jasne. Niektoré formy rezignácie sú totiž považované súdmi za podobné prepusteniu z nadbytočnosti.

Výpoveď daná pracovníkom
Ak je výpoveď výsledkom slobodného rozhodnutia a jasného zámeru, je definitívna. Ak zamestnanec podá výpoveď v zovretí emócií, hneve alebo podráždení, je táto výpoveď zvrátiteľná. V tomto prípade ak jednáte rýchlo, môžete výpoveď stiahnuť späť. Prácu nemôžete ukončiť oznámením zamestnávateľovi, že dávate výpoveď. Miestne a profesionálne zvyky a kolektívne dohody riadiace vašu prácu alebo pracovnú zmluvu zabezpečujú výpovednú lehotu. Ak kolektívna dohoda zabezpečuje výpovednú lehotu, môžete počas nej chýbať v práci za účelom hľadania zamestnania (2 hodiny denne). 

2.13. Zákony regulujúce zamestnávanie žien

Pracujúce ženy v spoločnostiach:
- nesmú vykonávať nebezpečnú a znečisťujúcu prácu
- nesmú mať prístup do určitých oblastí (napr. oblasť určená pre ortuť)
- nesmú nosiť, tlačiť a ťahať náklady ťažšie ako 25 kg
- musia mať k dispozícii stoličku (v obchodoch a butikoch)

Ochrana tehotných žien v zamestnaní

Práce vystavené určitému riziku
Ak ste tehotná a vykonávate prácu, ktorá zahŕňa určité riziká (chemické, zakázané produkty), ktoré nie sú zlúčiteľné s vašim stavom, je zamestnávateľ povinný ponúknuť vám dočasné preloženie na inú prácu. V opačnom prípade je pracovná zmluva pozastavené a dostávate garantovanú mzdu.

Garantovaná mzda pozostáva z:
- denných dávok platených zdravotnou poisťovňou
- ďalšími dávkami platenými zamestnávateľom
Táto ochrana sa poskytuje až do jedného mesiaca po návrate z materskej dovolenky.

Váš zamestnávateľ vás nemôže:
- požiadať o prácu nad 10 hodín denne
- požiadať o vykonávanie ťažkej práce
- požiadať o prácu počas dvoch týždňov pred pôrodom a 6 týždňov po pôrode

Reorganizácia
Kolektívne dohody môžu zaručovať reorganizáciu pracovnej doby (napr. jej skrátenie). Na základe potvrdenia od lekára môžete požiadať o dočasnú zmenu pracovného zaradenia.

Zmeny
Ak ste pracovali v spoločnosti viac ako jeden rok, zmeny by nemali vyústiť do zníženia platu.

Ochrana tehotných žien v prípade nočnej práce

Každá práca vykonávaná medzi 21.00 a 06.00 je považovaná za nočnú prácu. Ak ste tehotná a pracujete v noci, váš zamestnávateľ je povinný ponúknuť vám dočasné preradenie. Na vaše požiadanie alebo na písomné odporučenie lekára môžete byť zaradená na dennú prácu počas trvania tehotenstva a zákonnej materskej dovolenky. V prípade, ak je nemožné preradenie je pracovná zmluva pozastavená a dostávate garantovanú mzdu:
- denné dávky vyplácané zdravotnou poisťovňou
- ďalšie dávky platené zamestnávateľom
Denné dávky vyplácané zdravotnou poisťovňou nemôžu byť kumulované s:
- nemocenskými dávkami, materskými dávkami alebo pracovnými úrazmi
- ďalšími špeciálnymi detskými prídavkami za prerušenie práce
- rodičovskými príspevkami
- rodičovskými príspevkami na deti

2.14. Špeciálne kategórie

2.15. Riziko povolania

Choroba z povolania je choroba zapríčinená pracovnými podmienkami. Všetky choroby stanovené v tabuľke chorôb z povolania (stanovená nariadením) sú považované za choroby vzniknuté z povolania.

Choroba neuvedená v tejto tabuľke môže byť považovaná za chorobu z povolania iba ak:
- je zásadne a priamo spôsobená zvyčajnou prácou obete
- a viedla k úmrtiu alebo trvalému postihnutiu (min. 25%)

Ak váš lekár potvrdí, že trpíte chorobou z povolania, musíte to ohlásiť vašej zdravotnej poisťovni do 15 dní od prerušenia práce na formulári č. 60-3950 dodanom poisťovňou alebo podnikovým lekárom. Musíte tiež doložiť prvé dve časti zdravotného potvrdenia od lekára a, ak ste prerušili prácu, platový výmer vystavený zamestnávateľom.

Prípad je riešený zdravotnou poisťovňou, ktorá musí vydať rozhodnutie do troch mesiacov. Ak po tejto lehote nemáte odpoveď od poisťovne, choroba je považovaná za uznanú. Lehota môže byť kvôli ďalšiemu prešetrovaniu predĺžená o 3 mesiace.

Choroby z povolania vás oprávňujú na rovnaké výhody ako pri pracovných úrazoch.

Pracovné úrazy

Nasledujúce situácie sú považované za pracovný úraz, bez ohľadu na príčinu:
- nehoda, ktorá sa stala počas alebo kvôli práci
- ochorenie všetkých zamestnancov alebo ľudí pracujúcich z akéhokoľvek dôvodu, na akomkoľvek mieste, pre jedného alebo viacerých zamestnávateľov alebo riaditeľov spoločnosti.

Ste zahrnutý ak ste:
- zamestnanec
- školiteľ na odbornom vzdelávaní
- študent alebo žiak na technickej škole
- študent strednej školy alebo špecializovanej školy počas praktických alebo laboratórnych cvičení
- účastník rekvalifikácie
- osoba vykonávajúca kurz funkčnej adaptácie alebo profesionálnej rehabilitácie
- príjemca minimálnej sociálnej dávky za úrazy spôsobené kvôli alebo počas hľadania zamestnania

Záujemca o zamestnanie
Ste zahrnutý v prípade úrazov, ktoré sa stali kvôli alebo počas aktivít:
- na pomoc založenia spoločnosti
- zahŕňajúcich poradenstvo, hodnotenie a pomoc v hľadaní zamestnania predpísané úradom práce
Taktiež ste zahrnutý v prípade úrazov, ktoré sa stali počas podporných aktivít organizovaných klubmi a skupinami záujemcov o zamestnanie.

Špeciálny prípad: zamestnanec na misii
Ak ste zamestnancom na misii mimo svojej spoločnosti, do úvahy sa berú iba úrazy priamo spojené s profesionálnymi aktivitami. Napr., ak sa vám stane úraz v hoteli, v ktorom bývate počas misie, mimo pracovných hodín, nie je tento úraz považovaný za pracovný.

Cestovné nehody
Úraz, ktorý sa stane zamestnancovi počas cestovania sa považuje za cestovný úraz, ak zamestnanec cestoval:
- medzi domom a miestom práce (prípadne chatou – za určitých podmienok)
- medzi miestom práce a miestom, kde sa zvyčajne jedáva

Ostatné prípady
Ak sa úraz stane na pozemku spoločnosti, napr. pri odchode na parkovisku, jedná sa o cestovný úraz. Ak si spravíte obchádzku za účelom vybavenia každodenných povinností (napr. nákupy), nejedná sa o cestovný úraz. Taktiež sa nejedná o cestovný úraz, ak sa vám úraz stane doma pri príchode alebo pri odchode.
N.B. Rozhodnutie či sa jedná o cestovný úraz alebo nie je robí právnictvo. Teda odvolací súd akceptuje cestovné úrazy, ak prerušenie zvyčajnej cesty je z dôvodov nevyhnutných pre každodenný život.

2.16. Ochrana proti sexuálnemu obťažovaniu

Sexuálne obťažovanie je obťažovanie osobou založené na správaní cielenom na získanie sexuálnych láskavostí pre seba alebo pre inú osobu.

Kto spadá pod ochranu?
Zákon sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, vrátane štátnych a súkromných zamestnancov. Taktiež sa vzťahuje na zamestnancov rezidencií, domácich zamestnancov, asistentov v zdravotných školách a námorníkov, záujemcov o zamestnanie a o školiace kurzy alebo firemné školenia.
Žiaden zamestnanec, uchádzač o zamestnanie a o školiace kurzy alebo firemné školenia nemôže byť potrestaný ak:
- utrpel alebo odmietol trpieť sexuálne obťažovanie
- dosvedčil takéto správanie alebo ho oznámil

V týchto prípadoch zamestnanci nemôžu byť prepustení alebo diskriminovaní. Všetky disciplinárne sankcie a prepustenia musia byť zrušené a všetky diskriminácia zakázaná.

Sexuálne obťažovanie sa nemôže brať do úvahy v rozhodovaní o:
- zamestnávaní a mzde
- školení a zadávaní práce
- kvalifikácii a odmeňovaní
- zmene práce, ukončovaní a obnovovaní pracovnej zmluvy
- disciplinárnych sankciách

Zamestnanci, ktorí sa stali obeťami alebo svedkami sexuálneho obťažovania sa môžu obrátiť na súd pre pracovnoprávne vzťahy kvôli zabráneniu takéhoto správania a kvôli požadovaniu odškodného. Všetky odborové organizácie v spoločnosti môžu so súhlasom zamestnanca iniciovať súdne konanie v jeho mene.

Zamestnanci musia dokázať fakty, ktoré pripúšťajú predpoklad existencie sexuálneho obťažovania. V tomto svetle musí obvinený dokázať, že jeho správanie neobsahuje sexuálne obťažovanie a že jeho činy boli opodstatnené inými dôvodmi ako obťažovanie.

Tresty v prípade morálneho obťažovania:
- disciplinárne sankcie – všetci zamestnanci, ktorí boli zainteresovaní v sexuálnom obťažovaní podliehajú disciplinárnym sankciám
- trestné sankcie – sexuálne obťažovanie je zločin trestateľný jedným rokom väzenia alebo pokutou €15000.

2.17. Zastupovanie pracujúcich

Zástupcovia zamestnancov
Ak ste boli zvolení za zástupcu zamestnancov, vaša úloha je:
- prezentovať zamestnávateľovi všetky individuálne a kolektívne požiadavky zamestnancov týkajúce sa platu, sociálnej ochrany, hygieny a bezpečnosti
- informovať inšpektorát práce o všetkých sťažnostiach a pripomienkach zamestnancov (pracovné podmienky, platená dovolenka a pod. )
- doprevádzať inšpektora práce pri návšteve spoločnosti
- nahlasovať závodnej rade (ak existuje) všetky návrhy a pripomienky zamestnancov ohľadom riadenia spoločnosti, pracovných podmienkach a práci
- komunikovať s CHSCT (Komisia pre zdravie, bezpečnosť a pracovné podmienky) ohľadom návrhov a pripomienok spadajúcich pod ich zodpovednosť
- môžete pomáhať zamestnancom spoločnosti v rozhovore pred disciplinárnymi sankciami alebo prepustením
- môžete byť oslovený v súvislosti s pracovnými podmienkami v spoločnosti
- budete informovaný pred vykonaním prepúšťania z nadbytočnosti
- v spoločnostiach do 50 zamestnancov bez závodnej rady budete tiež radiť pri:
- stanovení doby platenej dovolenky
- rokovacom poriadku, organizácii pracovného času, odborného školenia, a plánu školení
- presune zranených zamestnancov a zamestnávaní zdravotne postihnutých

Odbory
Úloha odborov v spoločnosti:
- informácie (letáky, plagáty)
- vyjednávanie predvolebných zmlúv pred volením delegátov a členov závodnej rady
- účasť na stretnutiach v spoločnostiach do 300 zamestnancov
- v spoločnostiach nad 300 zamestnancov sa musí zúčastniť aj delegát aj zástupca odborov

Ochrana záujmov zamestnancov
Dielenskí predáci prezentujú záujmy zamestnancov zamestnávateľovi. Bývajú skúsení v ochrane zamestnancov v otázkach pracovných podmienok (ťažká práca, nočná práca, ochrana tehotných žien, sexuálne obťažovanie). Môžu sa zúčastňovať rozhovorov pred disciplinárnymi sankciami alebo prepustením, ak si to zamestnanec želá. Môžu sa tiež zúčastňovať a zastupovať zamestnancov pred súdom pre pracovnoprávne vzťahy.

2.18. Pracovné nezhody – štrajky

Zástupcovia zamestnancov

Máte spor so zamestnávateľom ohľadom:
- platu
- bonusov, ktoré vám odmieta vyplatiť
- nadčasov
- pracovných podmienok alebo zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku
- termínov dovoleniek
- pracovnej zmluvy alebo učňovskej zmluvy
- choroby z povolania alebo pracovného úrazu
Kontaktujte zástupcu zamestnancov v spoločnosti:
- zástupcu zamestnancov, ak ste v malej spoločnosti
- zástupcu zamestnancov, dielenských predákov, členov závodných výborov alebo členov komisií pre zdravie, bezpečnosť a pracovné podmienky podľa problému a kompetencie jednotlivých orgánov

Inšpektorát práce
Máte spor so zamestnávateľom ohľadom:
- pracovnej zmluvy alebo učňovskej zmluvy
- platu
- nadčasov, ktoré máte odpracovať
- procesu prepúšťania, ktorý voči vám začal
- choroby z povolania alebo pracovného úrazu
- pracovných podmienok alebo zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku
Koho máte kontaktovať? Ak ste zamestnancom malej spoločnosti, ktorá nemá zástupcov zamestnancov, môžete kontaktovať inšpektorát práce. Ak sú vo vašej spoločnosti zástupcovia zamestnancov, požiadajte ich, aby zasiahli ako prví. ak nebudú úspešní, môžete kontaktovať inšpektorát práce.

Súd pre pracovnoprávne spory
Máte spor so zamestnávateľom ohľadom:
- platenia mzdy a bonusov
- pracovnej doby
- dovolenky a dní oddychu
- pracovných podmienok alebo zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku
- prepustenia alebo nezákonnej disciplinárnej sankcie

Kontaktovali ste inšpektora práce. Na základe jeho informácií si myslíte, že ste v práve. Musíte kontaktovať súd pre pracovnoprávne spory:
- v mieste, kde sa nachádza spoločnosť, v ktorej pracujete
- alebo v mieste bydliska, ak pracujete doma alebo mimo akejkoľvek ustanovizne
- v mieste, kde ste boli prijímaný
- v mieste, kde je registrovaná kancelária spoločnosti, ktorá vás zamestnáva

Štrajky
Všetci zamestnanci majú právo na štrajk. Napriek tomu, na to, aby bol štrajk legálny, musí spĺňať určité podmienky. Štrajk musí viesť k úplnému prerušeniu práce štrajkujúcimi. Môže trvať iba krátky čas. Cieľom musí byť splnenie podmienok čisto profesionálnej povahy (napr. zlepšenie pracovných podmienok alebo platu).

Legálne štrajky
Štrajk musí byť kolektívny. Ak iba jeden zamestnanec preruší prácu, nejedná sa o štrajk, iba ak by sa pripájal k národnému štrajku. Štrajk musí byť dohodnutý. Predpokladá spoločný zámer prerušiť prácu kvôli špecifickému profesionálnemu dôvodu.

Nelegálne štrajky
- zdržovanie práce skladajúce sa z úmyselného spomaľovania práce
- jednostranné splnenie požiadaviek (predpokladaný výsledok)
- politický štrajk
- solidárny štrajk, ktorý nie je zameraný na podporu zamestnanca v spoločnosti alebo na spojenie požiadaviek spoločných pre veľkú časť pracovníkov

Následky štrajku
štrajky pozastavujú pracovnú zmluvu, ale neukončujú ju okrem prípadov vážneho priestupku. Zamestnávateľ vám môže strhnúť zo mzdy časť zodpovedajúcu dobe štrajku. Zamestnávatelia nemôžu po štrajku diskriminovať štrajkujúcich v otázkach platu alebo sociálnych výhod. Zamestnávatelia musia naďalej platiť neštrajkujúcich, pokiaľ nedokážu, že im nemohli dať žiadnu prácu. V prípade ak sú prevádzky obsadené, zamestnávatelia môžu mať povinnosť platiť vysťahovaných neštrajkujúcich požiadaním súdu o príkaz na vysťahovanie prevádzok.

Povinnosti štrajkujúcich
Ak štrajkujete, ste povinný rešpektovať prácu neštrajkujúcich. Priestupok prekážania iným pracovníkom je vážny priestupok, za ktorý môžete byť prepustený. Akty násilia, ohrozenie osobnej bezpečnosti a škody spôsobená počas štrajku sú priestupky, ktoré môžu viesť ku kriminálnym odsúdeniu. Odbory a štrajkujúci sú zodpovední za neprávosti spôsobené počas štrajku. Zamestnávatelia a neštrajkujúci sa môžu domáhať odškodného na súde.

3. Životné podmienky

3.1. Politický, administratívny a právny systém

Inštitúcie
Francúzska ústava ukladá rozdelenie moci (výkonná, legislatívna a súdna). Francúzsko je parlamentná republika. Výkonná moc je vykonávaná prezidentom republiky a vládou. Prezident republiky je volený všetkými francúzskymi občanmi počas všeobecných volieb. Mandát trvá 5 rokov a môže byť raz obnovený. Vláda pôsobí pod kompetenciou premiéra vymenovaného prezidentom republiky. Určuje a presadzuje politiku krajiny. Výkonná moc zavádza zákony a vykonáva národnú politiku. Za týmto účelom má moc prijímať usmernenia a je zodpovedná za administratívu a ozbrojené sily. Môže sa obracať na prostriedky nátlaku v prípade legislatívnych orgánov (napr. rozdelenie jednej z komôr.
Parlament zosobňuje legislatívnu moc a skladá sa z dvoch zhromaždení: -národné zhromaždenie a senát. Je zodpovedný za prípravu a prijímanie zákonov. Takisto kontroluje výkonnú moc.
Súdna moc sa obracia na právo kvôli riešeniu sporov medzi jednotlivcami alebo medzi štátom a jednotlivcami. Jej nezávislosť je najvyššej dôležitosti, pretože je nevyhnutná k zabezpečeniu nestrannosti. Ústava tiež určuje spôsob organizácie miestnych úradov. Udáva príslušné právomoci štátu a miestnych úradov.

Miestne úrady
Každý región je riadený prefektom, ktorý reprezentuje moc štátu a regionálnou radou, zvolenou prostriedkami všeobecných volieb, ktorej prezident má výkonnú moc. Každý okres je riadený okresným prefektom, ktorý reprezentuje moc štátu a okresnou radou, zvolenou prostriedkami všeobecných volieb, ktorej prezident má výkonnú moc. Každé mesto (obec) je riadené primátorom (starostom), jeho zástupcami a mestskou radou. Všetci sú zvolení prostriedkami všeobecných volieb.

3.2. Dane a odvody

Princípy
Dane nie sú odvádzané priamo zo mzdy zamestnávateľom, ale sú založené na princípe daňového priznania zamestnancov (zdaniteľných domácností), ktorý si dane platia sami. Zamestnávatelia nezasahujú do platenia a narábania s daňami.

Proces
Každoročne vo februári daňové úrady zasielajú každej zdaniteľnej domácnosti (zosobášené alebo spolužijúce páry a jednotlivci) formulár na daňové priznanie. Príjem, ktorý má byť zdanený je ten z predchádzajúceho roka. Priznanie musí byť správne vyplnené počas termínu určeného daňovými úradmi, ináč vám hrozí pokuta.

Rok N+1(rok priznania), francúzski daňoví poplatníci platia dane mesačne (10 mesačných platieb + vyrovnanie v decembri), alebo platením dočasných platieb vo februári a v máji s vyrovnaním v septembri (dočasné platby sú založené na daňovom priznaní za predchádzajúci rok). Jednotlivci sa môžu dohodnúť s daňovými úradmi na platbách mesačných alebo dočasných. Dane za prvý odpracovaný rok musia byť zaplatené jednorázovo okolo septembra nasledujúceho roka.

Základy výpočtu
Výpočet dane z príjmu je založený na čistom príjme zarobenom zamestnancom alebo párom. Daňoví poplatníci majú výhody z množstva zliav, zrážok a obmedzení závisiacich na situácii zdaňovanej domácnosti. Zdaňovanie je počítané podľa systému určenia úľav na rodinných príslušníkov voči dani. Je založené na sadzbe použiteľnej na každú skupinu tvoriacu zdaniteľný príjem, obmedzenia sadzby závisia na množstve častí zodpovedajúcich situácii a rodinných výdavkoch daňovníka. Maximálna sadzba je 49,58%.

Ďalšie dane a zrážky
R.D.S. – odškodnenie za sociálne záväzky
C.S.G. – doplnkové odvody na sociálne zabezpečenie na pomoc chudobným
Toto sú odvody určené na zníženie záväzkov sociálneho zabezpečenia. Sú platené zamestnancami a počítajú sa podľa príjmu a koeficientu určeného vládou. Časť týchto odvodov je zaevidovaná v zdaniteľnom príjme a podriadená dani z príjmu jednotlivcov.

Ďalšie dane a odvody zahŕňajú:
- daň z majetku založená na bývaní a mieste pobytu (platená majiteľom)
- daň z pobytu (platená užívateľom budovy bez ohľadu na to, či je majiteľom alebo nájomníkom k 1. januáru)
- audiovizuálna koncesia (ročná) – ak máte jeden alebo viac televízorov
- DPH (Daň z pridanej hodnoty) – tri sadzby závisiace od druhu produktu

Francúzsko podpísalo dohody o daniach s väčšinou krajín EEA z dôvodu predchádzania problémov s dvojitým zdaňovaním.

3.3. Príjem a náklady na bývanie

3.4. Nákupy

Banky sú zvyčajne otvorené od 9.00 do 17.00 od pondelka do piatku (podľa miesta môžu byť zatvorené od 12.00 do 14.00). Niektoré banky sú otvorené aj v sobotu.

Veľmi rozšírené je používanie platobných kariet s mikročipom a kódom. Používajú sa na platenie v obchodoch, výber hotovosti, platenie hovorov v telefónnych búdkach a mýta na cestách atď.

Obchody sú otvorené od pondelka do nedele od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 19.00, vo veľkých mestách nie je obedná prestávka. Supermarkety sú otvorené do 20.00 až 22.00. Potraviny a turistické obchody sú otvorené aj v nedeľu.

3.5. Ubytovanie
Cena bývania je rozdielna a závisí od geografickej polohy. Ceny sú vyššie v Paríži a niektorých veľkých mestách. Prenájom ubytovania je možný cez ponuky v novinách a bezplatných týždenných novinách alebo cez realitných agentov alebo majiteľov, v tom prípade ale musíte platiť za služby. Prenajať alebo kúpiť si byt je možné aj priamo od majiteľa (ponuky sú v novinách ako napríklad „Particulier a Particulier“). Miesta na prenájom možno tiež nájsť cez Internet. Niektoré radnice tiež môžu pomôcť pri hľadaní ubytovania.

Prenájom obvykle trvá 3 roky a môže byť automaticky predĺžený. Môže byť predčasne skončený za určitých okolností( z osobných alebo pracovných dôvodov). V prípade ukončenia je lehota 3 mesiace pre podnájomníka, v prípade zmeny zamestnania alebo nezamestnanosti je to len 1 mesiac. Majiteľovi to musí byť oznámené doporučene poštou.

Často sa vyžaduje depozit ekvivalentný 2 mesačnému nájmu ( je vrátený nájomníkovi pri odchode). Poplatky agentúram sú obvykle vo výške mesačného nájomného. Nájomné sa platí vopred. Po nasťahovaní nájomník obvykle musí zaplatiť 3 až 4 mesačné nájomné ( nájomné za 1. mesiac, depozit a náklady agentúre).

Niektorí majitelia a agentúry tiež vyžadujú „zábezpeku“, inak povedané ďalšieho človeka ktorý sa zaviaže zaplatiť nájom v prípade že nájomník sa dostane do finančných ťažkostí. Zvyčajne by výška nájomného nemala presiahnuť 30% z čistého mesačného zárobku nájomníka (ako dôkaz sa vyžadujú posledné 3 výplatné pásky.

Detailná inventúra musí byť urobená majiteľom alebo jeho zástupcom pri preberaní kľúčov a tiež pri odchode nájomníka. Ak došlo k nejakej škode na majetku, majiteľ má právo si ponechať celý alebo časť depozitu. Je potrebné spísať 2 kópie inventúry, ktoré sa potvrdia dátumom a podpisom majiteľa (alebo jeho zástupcom) a nájomníkom. Nájomník musí uzavrieť domovú poistku ( poistná zmluva musí byť predložená majiteľovi pred podpísaním nájmu).

Elektrina
Elektrické napätie je 220 voltov. Zásuvky zodpovedajú európskym štandardom. Niektoré nástroje musia byť uzemnené (práčky, umývačky riadu, variče, rúry, atď.) Na získanie elektrickej prípojky musíte kontaktovať najbližšiu agentúry EDF niekoľko dní pred príchodom. Používa sa televízny štandard SECAM, nie PAL!

Voda
Na sprístupnenie merača kontaktuje vodovodnú službu v mieste pobytu (informácie na radnici).

3.6. Kultúrny a sociálny život

3.7. Systém vzdelávania

Ako je organizované školstvo

Okolo 13 miliónov žiakov, ktorí chodia do školy, sa vzdeláva v rámci jednotného školského systému, ktorého celková štruktúra (školy, nižšie stredné školy a lýceá) bola postupne založená v 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia. Od roku 1967 je školská dochádzka povinná pre 6 až 16 ročných.

Školstvo stredných škôl pozostáva z 2 postupných cyklov.

Žiaci od základných tried až po pokročilých- ročník 2 (od 6 do 11 rokov), čiže v rozmedzí piatich rokov, navštevujú 60 000 základných škôl. Od 70-tych rokov 20. storočia bolo Francúzsko svedkom veľmi výrazného rozvoja v predškolskom vzdelávaní: všetky deti od 3 do 5 rokov navštevujú škôlky.

Takmer všetci v rozmedzí 11 až 15 rokov absolvujú 4 ročné vzdelanie, idúce od 6. ročníka po tretí ročník v rámci jednej nižšej strednej školy a to už od roku 1975.

Po 3. ročníku žiaci navštevujú lýceá a zameriavajú sa na jeden z 3 hlavných smerov (všeobecný, technický a odborný). Tie ich pripravia na príslušné bakalárske skúšky, ktoré obyčajne absolvujú v 18. roku života.

Riešenie vecí ako opakovanie ročníka, prestup do vyššej triedy, zmena smeru) zahŕňa procedúru založenú na dialógu v každej škole medzi školskou inštitúciou (učiteľmi a administratívou), rodičmi a žiakmi. Učitelia sa vyjadria na učiteľskej schôdzi (“conseil de classe”) a rodičia detí môžu apelovať na rozhodnutia, s ktorými nesúhlasia. V závislosti od úrovne vzdelania, rodičia môžu žiadať, aby bol žiak preložený na iný smer namiesto toho, aby opakoval ročník, alebo aby opakoval ročník namiesto toho, aby bol preložený na smer o ktorý nemá záujem. Každá škola má špecializovaných poradcov pre zamestnanie, ktorí pomáhajú žiakom, rodičom a učiteľom riešiť problémy s ktorými sa stretnú.

Tretí ročník na konci nižšej strednej školy je prvý dôležitý krok.

Väčšina žiakov navštevuje školy riadené Ministerstvom školstva. Napriek tomu, okolo 100 000 žiakov (hlavne tých, ktorí majú rôzne formy postihnutia) navštevuje zdravotno-sociálne zariadenia Ministerstva zdravotníctva (technické a odborné kurzy). Nakoniec asi 300 000 zvyšných, najmenej 16 ročných žiakov navštevuje odborné vzdelávanie (pracovná zmluva), ktoré od reformy v roku 1987 pripravuje žiakov na získanie všetkých typov odborných diplomov.

Navyše popri normálnom školskom vzdelaní existuje aj špecializované a upravené vzdelanie, ktoré často integruje deti do základných a stredných škôl, napríklad škola integrovaných tried (CLIS) a upravené univerzálne a odborné sekcie (SEGPA), ktoré sú v špeciálnych školách ( napríklad zdravotnícke zariadenia). Tento typ vzdelávacích zariadení zastrešuje približne 5% detí a sú zamerané na to, aby im poskytli minimálnu úroveň vzdelania - certifikát odborného školenia(CAP).

Školy riadené Ministerstvom školstva môžu byť verejné alebo súkromné. Súkromné školy navštevuje okolo 15% žiakov na základných a 20% na stredných školách, v pomere, ktorý zostal nezmenený za poslednú dekádu. Väčšina súkromných škôl sú katolícke školy v partnerstve so štátom ( ktorý platí učiteľov). Súkromné školy, ktoré nemajú partnerstvo so štátom navštevuje menej ako 50 000 žiakov a sú závislé na značných finančných príspevkov rodín.

Školské prázdniny (škôlky, základné a stredné školy): akademický rok začína v prvý septembrový týždeň.

- Halloweenový týždeň : týždeň medzi koncom októbra a začiatkom novembra
- Vianočné prázdniny : 2 týždne medzi koncom decembra a začiatkom januára
- Polročné prázdniny : 2 týždne vo februári/začiatku marca (rozdielne podľa geografickej lokality školy)
- Jarné prázdniny : 2 týždne v apríli (rozdielne podľa geografickej lokality školy)
- Koniec školského roka : koniec júna

Tieto dátumy sú každý rok rozdielne – kontaktujte Ministerstvo školstva

3.8. Súkromný život (narodenie, svadby, úmrtie)

3.9. Zdravotný systém

3.10. Doprava

Železničná a cestná doprava je vo Francúzsku dobre rozvinutá. Lístky sa musia označiť v stanici ešte pred nástupom do vlaku. Rezervácie je možné urobiť na väčšinu rýchlikov (TGVs). Existuje veľa výhodných ponúk (bližšie informácie nájdete na vlakových staniciach a na webovej stránke SNCF). Verejná doprava je dobre rozvinutá. Veľké mestá majú metro alebo električky, ako aj autobusy a regionálne vlaky. Je možné kúpiť rozličné typy lístkov, vrátane týždenných a mesačných (“oranžová karta” v Paríži ). Mýta sa vyberajú na väčšine diaľnic.

4. Sociálne zabezpečenie

Vače práva sociálneho zabezpečenia vo Francúzsku: http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20France_sk.pdf

 

Aktualizácia: 07/2015