Maďarský deň 2017 (Burza práce a informácií)

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno a sieť EURES

 

 

 

Vás pozýva na

 

                                                            

 

maďarský deň 2017

 

/Burza práce a informácií/

 

ktorý sa uskutoční

 

dňa 21.marca v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod.

 

v priestoroch Univerzity J. Selyeho v Komárne

(Konferenčné centrum, Hradná 2, Komárno)

 

 

Burza práce a informácií je zameraná na poskytovanie informácií o životných a pracovných podmienkach v Maďarsku, možnostiach prihraničného trhu práce. Je určená občanom hľadajúcim si zamestnanie v Maďarsku ako aj študentom stredných a vysokých škôl pri voľbe budúceho povolania. Na podujatí sa budú prezentovať zamestnávatelia, personálne agentúry a sieť EURES.